วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เครื่องปั้นได้นายกฯใหม่ ชูไม่จัดเซรามิกแฟร์ในห้าง“ชูเกียรติ”เจ้าของบริษัท ชูปรา นั่งนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาคนใหม่ ชนะต่อศักดิ์ อดีตเลขานุการสมาคม 7 เสียง ชูนโยบายงานเซรามิกแฟร์ต้องเป็นเอกเทศไม่จัดรวมในห้างใหญ่

สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง ได้ฤกษ์เลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ หลังจากคณะกรรมการชุดเก่า นำโดยนายธนโชติ วนาวัฒน์  นายกสมาคมฯ ครบวาระลง  โดยได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่วาระปี 2557-2558  ขึ้น โดยทำการเลือกตั้งประหนึ่งการเลือกตั้ง ส.ส. ให้สมาชิกรับบัตรเลือกตั้งและเข้าคูหากากบาทคนที่ชื่นชอบ ในที่สุดก็ได้นายกสมาคมหน้าใหม่ “ชูเกียรติ ตังคะกิตติยา” เจ้าของบริษัท ชูปรา จำกัด  นั่งเก้าอี้นายกคนใหม่ พร้อมประกาศ 3 นโยบายหลักช่วยอุ้มสมาชิกและผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับสมาคม บอกลาห้างใหญ่ขอเป็นเอกเทศในการจัดงานเซรามิกแฟร์ครั้งต่อไป เพื่อให้สมกับเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ พร้อมช่วยกระตุนต้นทุนการผลิตสินค้าที่เคยตกต่ำให้กระเตื้องขึ้นกว่าเดิม 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.57 ตั้งแต่เวลา 16.00น.ที่ห้องประชุมฉัตรแก้วโรงแรมเอเชียลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ วาระปี 2557-2558 หลังจากที่นายกสมาคมคนเก่าได้หมดวาระลง โดยการประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการพร้อมเหล่าสมาชิกรวม 90 คน ต่างก็เข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยการประชุมเริ่มจากนายกสมาคม นายธนโชติ วนาวัฒน์ และคณะกรรมการบริหารชุดเก่า ได้ชี้แจงถึงการปฏิบัติงานระหว่างอยู่ในวาระการบริหารงานของสมาคม ปี 2555-2556 ที่ผ่านมาทั้งหมด รวมทั้งชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายของสมาคม เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกทุกท่าน  จากนั้นการประชุมจึงได้เริ่มเข้าสู่วาระการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะลงสมัครนั่งเก้าอี้นายกสมาคมคนใหม่ ระหว่างปี 2557-2558 โดยเชิญนายอนุรักษ์ นภาวรรณ เป็นประธาน  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง 2 คน คือ  นายชูเกียรติ ตังคะกิตติยา อุปนายกของสมาคมฯ  เจ้าของบริษัท ชูปรา จำกัด และนายต่อศักดิ์ ประคำทอง เลขานุการสมาคมฯ เจ้าของโรงงานวังแคว้งเซรามิก  คราฟท์   จากนั้นในที่ประชุมได้ให้สมาชิกได้ลงคะแนน โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบการเลือกตั้งทั่วไปโดยการจัดทำสถานที่คล้ายกับคูหาเลือกตั้ง แล้วให้สมาชิกของสมาคมเข้าไปรับบัตรลงคะแนนเสียง ก่อนจะนำมาหย่อนลงกล่องจนครบทุกคน รวม 90 คน   และจากการนับคะแนน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายชูเกียรติ ตังคะกิตติยา ได้คะแนน 46 คะแนน และนายต่อศักด์ ประคำทองได้ 39 คะแนน  นายชูเกียรติจึงได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาคนต่อไปด้วยคะแนนที่ห่างกัน 7 คะแนน  และการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้งดออกเสีย 1 ราย และบัตรเสีย 4 ใบ  ต่อมานายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับว่าที่นายกคนฯคนใหม่กันอย่างคึกคัก 

นายชูเกียรติ  ตังคะกิตติยา  นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางคนใหม่ เปิดเผยหลังได้รับตำแหน่งว่า  หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นก่อน และจะประชุมหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสมาคมต่อไป  สิ่งที่จะแก้ปัญหานั้นมองไว้หลายเรื่อง ที่สำคัญคือการผลักดันราคาเซรามิกให้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้การผลิตเซรามิกนั้นต้องใช้ต้นทุนสูง แต่ราคาขายกลับตั้งไว้ถูกเกินไป คิดว่าต้องพยายามดึงราคาเซรามิกให้สูงขึ้น   นอกจากนั้นในเรื่องของการจัดงานเซรามิกแฟร์ ที่ผ่านมาได้ใช้สถานที่การจัดงานในห้างใหญ่ ทำให้งานเซรามิกแฟร์ไม่เป็นเอกเทศ  ต่อไปนี้เราจะต้องออกมายืนด้วยตัวเองให้ได้เหมือนเดิมจะได้เป็นภาพพจน์ที่ดีของจังหวัด ส่วนการจัดงานแฟร์ในห้างใหญ่ หากจัดกันแบบชั่วครั้งชั่วคราวเราก็สามารถทำได้ เพราะว่าเซ็นทรัลมีสาขาหลายจังหวัด หากขอความร่วมมือไปจัดงานที่สาขาเชียงใหม่ หรือพัทยา  คิดว่าทางห้างเองก็น่าจะช่วยเหลือให้เราเข้าไปจัดงานได้ แต่การจัดงานเซรามิกแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด ควรจัดแยกออกมาเองจะดีกว่าเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  และอีกเรื่องหนึ่งคือโครงการของรัฐบาลที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ละโรงงานจะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าต้นทุนสูงแล้วเราขายถูกก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในโรงงานเล็กๆการคิดต้นทุนการผลิตนั้นคงไม่ได้คิดในส่วนค่าแรงของตัวเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งเข้าไปด้วย แต่คิดเฉพาะค่าชิ้นงานว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร เราจะต้องแนะนำวิธีการคิดต้นทุนต่างๆให้กับผู้ประกอบการ  หากทุกคนสามารถทำชิ้นงานให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการเอง  เราต้องผลักดันให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสที่ดีขึ้น มีฐานะที่ดีขึ้น และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เซรามิกของลำปางให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น  

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 965  ประจำวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2557) 

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support