วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.เถินเร่งออกสำรวจแหล่งน้ำ หลังพบชาวบ้านประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภค


(ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ข่าว)

อำเภอเถินจังหวัดลำปางเร่งออกสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติหลังพบมีประชาชนใน 2 หมู่บ้านที่ตำบลนาโป่งเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภคโดยแหล่งน้ำแห้งขอดลง

นายสุรพล บุรินทราพันธ์ นายอำเภอเถินพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน ผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลนาโป่งออกสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติของเริ่มมีปริมาณแห้งขอดลงทำให้ชาวบ้านประสบปัญหาภัยแลง ขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทำการเกษตร โดยเฉพาะที่บ้านสันหลวงหมู่ที่ 1 และบ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่งพบว่าแหล่งน้ำธรรมชาติในลำห้วยหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสายหลัก มีปริมาณน้ำน้อยมาก จนส่งผลกระทบต่อการสูบน้ำเพื่อขึ้นแท๊ง ประปา ของบ้านทั้ง 2 แห่งในหมู่ที่1 ที่มีประชากรกว่า 175 ครัวเรือนใช้อุปโภคบริโภค จะต้องทำการสูบน้ำในบ่อข้างลำห้วยทั้ง 4 บ่อทุก 30 นาทีและใช้เวลาสูบเพียง 10 นาทีน้ำในบ่อจะแห้งขอดลงเนื่องน้ำในลำห้วยแห้งที่เป็นต้นทุนแห้งขอด ลงโดยผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าในหมู่บ้านสันหลวงจะประสบปัญหาภัยแล้งทุกปีจนชาวบ้านกว่า 175 หลังคาเรือนจะพากันออกไปหางานทำนอกพื้นที่ ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งโดยชาวบ้านบางรายที่ประการเลี้ยงสัตว์ ขาดน้ำให้วัวได้ดื่มกินเนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างจากแม่น้ำวังกว่า 5 กิโลเมตรจนชาวบ้านบางรายต้องลงทุนขุดบ่อน้ำตื้น 2 ข้างลำห้วยเกรงว่าอีกไม่กี่วันน้ำในลำห้วยจะแห้งขอดลง


ส่วนที่บ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 2 ปริมาณน้ำหน้าฝายลำห้วยหลวงที่กักเก็บไว้ได้แห้งลงจนส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน 178 หลังคาเรือน โดยที่บ่อน้ำตื้นกลางทุ่งนาที่ใช้ทำน้ำประปาเริ่มมีประมาณแห้งลงเรื่อย เกรงในกลางเดือนมีนาคมนี้น้ำในบ่อจะแห้งขอดจนไม่สามารถสูบขึ้นมาทำประปาแจกจ่ายชาวบ้านได้ ประกอบกับลำน้ำวังที่ไหลผ่านอำเภอเถินก็เริ่มมีประมาณการไหลน้อยลงเช่นกันจนสามารถมองเห็นสันดอนทรายและลำน้ำขาดเป็นช่วงๆ  เบื้องต้นทางอำเภอเถินได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทั้ง 95 หมู่บ้าน 8 ตำบล 7127 ครัวเรือนเร่งออกสำรวจแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 8 แห่งเตรียมการรับมือหากมีประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อออกไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนต่อไปอีกด้วย


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 967  ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support