วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

บิ๊กคลีนนิ่งแม่น้ำวังซ้ำ ของบ 5 ล้าน จัดน้ำเสีย


เทศบาลบิ๊กคลีนนิ่งแม่น้ำวังรอบสอง พื้นที่ 2.4 กิโลเมตร จัดกิจกรรมรับวันสังขารล่องก่อนสงกรานต์ ด้าน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติฯช่วยของบกลุ่มจังหวัด 5 ล้าน ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียบริเวณตลาดรัษฎาหวังได้รับงบปี 58 หากได้ผลจะหางบติดตั้งให้ครบทุกจุด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.57 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง บริเวณสะพานช้างเผือก ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังเสื่อมโทรม  โดยได้รับความร่วมมือจาก 17 หน่วยงาน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ประมงจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และองค์การจัดการน้ำเสียลำปาง  ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวังในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมโยนลูก EM Ball ลงสู่แม่น้ำวัง เพื่อช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในน้ำทำให้เกิดการย่อยสลายที่มากขึ้น และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำทำให้สภาพของน้ำสมดุล

สำหรับการพัฒนาแม่น้ำวังได้เริ่มตั้งแต่วันที่ วันที่ 25-27 มีนาคม 2557 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่บริเวณเขื่อนยางถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือ , สะพานพัฒนาภาคเหนือถึงสะพานออเรนจ์ และ ช่วงสุดท้าย สะพานช้างเผือกถึงเขื่อนยาง โดยในแต่ละช่วงจะมีการเก็บขยะและตักวัชพืชในลำน้ำ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งให้ดูสะอาดสวยงาม

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า  เทศบาลได้จัดทำโครงการเพี้ยวบ้านฮับปู่สังขาร  ซึ่งเป็นการทำความสะอาดก่อนวันสังขารล่อง คือวันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวล้านนา โดยจะจัดกิจกรรมย่อยอยู่ 5  กิจกรรม เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดแม่น้ำวัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สนับสนุนกำลังพล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร และเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25-27 มี.ค. ปีนี้จะดำเนินการประมาณ 2.4 กิโลเมตร จากหน้าฝายยางไปจนถึงสะพานเขลางค์ ชุมชนท่ามะโอ

สำหรับในปี 2558 เทศบาลมีแผนที่จะพัฒนาแม่น้ำวังอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อปี 2556 ที่ผ่านเทศบาลได้เริ่มเข้ามาแก้ปัญหาแม่น้ำวัง ทำให้หน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา ในแผนของปี 2558 จะขอความอนุเคราะห์จากกรมเจ้าท่า ทำโครงการขุดลอกแม่น้ำวังตั้งแต่เหนือฝายยางขึ้นไปจนกระทั่งถึง ต.พิชัยอีกครั้ง เนื่องจากปีนี้ทางกรมเจ้าท่าได้มีแผนงานและทำการจ้างเหมาไว้ล่วงหน้าแล้วจึงไม่สามารถแก้ไขโครงการได้  นอกจากนั้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยนายฉลอง ของเดิม  ได้อนุเคราะห์เครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกลางมาติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง โดยเสนอของบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ปี 2558 ประมาณ 5 ล้านบาท จะสามารถบำบัดน้ำเสียในชุมชนได้ 300 ครัวเรือน คาดว่าจะติดตั้งบริเวณตลาดรัษฎา ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการ หากได้รับการติดตั้งและเห็นว่ามีประสิทธิภาพดี เทศบาลจะขยายเครื่องกำจัดน้ำเสียเฉพาะจุดเพิ่มเติมในอีกหลายจุดที่ประสบปัญหา   และในแผนของเทศบาลเองในปี 2560 ตั้งใจไว้ว่าจะเปลี่ยนฝายยางเป็นฝายกั้นน้ำหรือประตูระบายน้ำ กักเก็บน้ำได้และระบายทรายได้ เนื่องจากฝายยางหมดอายุแล้ว อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือจากสำนักชลประทานที่ 2 ออกแบบและเสนอราคาเข้ามา คาดว่าใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท  รองนายกเทศมนตรี กล่าว

นายแพทย์สุรทัศน์ ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมอื่นๆอีกว่า กิจกรรมที่ 2 จะทำความสะอาดตลาดให้สะอาดสะอ้านวันที่ 3-5 เม.ย.57  กิจกรรมที่ 3 จะชักชวนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองก่อนถึงวันสังขารล่องโดยตั้งเป้าว่าจะทำช่วงวันที่ 6-11 เม.ย.57 ให้ชาวบ้านนำของที่ไม่ใช้แล้วนำมากองรวมกันไว้หน้าบ้าน ทางเทศบาลจะนำรถมาเก็บให้เป็นกิจกรรม 5ส ของแต่ละบ้าน  กิจกรรมที่ 4 คือ ทำความสะอาดจิตวิญญาณ ทำการสะเดาะเคราะห์รับโชค ทางเหนือจะนิมนต์พระที่เคารพ เลื่อมใส มาทำพิธีสะเดาะเคราะห์  ทางเทศบาลกำหนดไว้ว่าจะเป็นตัวแทนของชาวเทศบาลทั้งหมดทำพิธีสะเดาะเคราะห์รับโชคทั้ง 4 มุมเมืองในวันศุกร์ที่ 25 เม.ย.57 อยากให้ประชาชนมาร่วมกันทำบุญรับโชคในปีใหม่เมือง และกิจกรรมที่ 5 คือ การทำ 5 ส ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลก่อนเดือน เม.ย.นี้


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 971 ประจำวันที่ 28 มีนาคม - 3 มีนาคม 2557) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support