วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปักธงมุสลิมลำปาง ศูนย์อาหารฮาลาล


ผู้ว่าฯดันศักยภาพลำปาง เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าฮาลาล เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ ล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้ เทรด 2014”  ดึงผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแสดงสินค้านำรายได้ท่องเที่ยวเข้าจังหวัด 

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยในงานแถลงข่าว การเตรียมพร้อมจัดงาน ล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้ เทรด 2014 ลำปาง” (LANNA HALAL INDUSTRY TRADE 2014 : LAMPAMG, THAILAND) เพื่อสร้างโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการของกลุ่มภาคเหนือตอนบนให้เข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าฮาลาล ซึ่งปัจจุบันประชากรมุสลิมมีจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและปราศจากสิ่งปลอมปน ด้วยการเป็น ครัวของโลกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร สินค้า และบริการฮาลาล เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดลำปางมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค มีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆและจังหวัดลำปางได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อรวบรวมและกระจายสินค้าและบริการในภูมิภาคภาคเหนือตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเกษตรปลอดภัย การผลิตข้าว พืชผัก ปศุสัตว์ และอาหารให้เป็นแหล่งอาการปลอดภัย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จังหวัดลำปางจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต สินค้าและบริการฮาลาลของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 

นับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดลำปางจะได้เป็นเจ้าภาพ การจัดงาน ล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้ เทรด 2014 ลำปางระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการค้าและอื่นๆของจังหวัดลำปาง เพราะในช่วงเวลาการจัดงาน จะมีผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สินค้า และบริการจากในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและพักอาศัยในจังหวัดลำปาง 

ทั้งนี้ในงานดังกล่าวจะมีการประกวดผ้าไทย ผ้าล้านนา และแฟชั่นโชว์จากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ นายแบบและนางแบบมืออาชีพ การจับสลากมอบของรางวัลแก่ผู้มาชมงานทุกวัน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และในวันเปิดงานจะมีคาราวานบิ๊กไบซ์ และการแสดงกระโดดร่ม เชื่อว่างานดังกล่าวจะทำให้จังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักของผู้คนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น และเป็นโอกาสที่จังหวัดลำปางจะได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและ บริการฮาลาลของประเทศไทยด้วย
 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 971 ประจำวันที่ 28 มีนาคม - 3 มีนาคม 2557)  
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support