วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ลำปางจัดใส่บาตรยักษ์ในวันช้างไทยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2557 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและร่วมกันอนุรักษ์ช้างเป็นสมบัติของชนชาติไทยสืบไป ปีนี้ใช้ชื่องานว่า 13 มีนา วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ร่วมปกป้องเจ้าแห่งป่า บูชาเทพแห่งช้าง รำลึกบุญคุณช้างไทย

วันที่ 13 มี.ค.57 ที่โรงเรียนฝึกควาญช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.อ.ป. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมเจ้าหน้าทีไดร่วมกันทำพิธีบวงสรวง องค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งช้าง เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ การบวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกถึงช้างคู่ พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งที่ชนะศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา กิจกรรมช้างใส่บาตรใหญ่ พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ) พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต จากนั้นได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันช้างไทย โดยทางศูนย์ได้นำช้างกว่า 40 เชือกเข้าร่วมในพิธี โดยควาญช้างได้นำข้าวสารอาหารแห้งซึ่งบรรจุในชะลอม ให้ช้างนำใส่ในบาตรพระ ซึ่งปีนี้ได้จัดทำบาตรขนาดใหญ่เพื่อให้ช้างใส่บาตรแก่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ได้ให้พรและพรมน้ำมนต์ให้ช้าง ขณะที่นักท่องเที่ยวคอยบันทึกภาพความน่ารักแสนรู้ของช้างกันอย่างคึกคัก ซึ่งตลอดครึ่งวันในช่วงเช้าวันนี้ยังจะมีกิจกรรมอีกมามายที่จัดขึ้นแก่ช้างด้วย

ซึ่งในวันนี้ได้ให้ช้างและควาญช้างได้หยุดทำงาน 1 เพื่อให้ช้างได้พักผ่อนและกินอาหารอย่างเต็มที่หลักจากที่ต้องทำงานมานาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งการต่อต้านการค้าช้าง ค้างาช้างและล่าช้างเพื่อเอาลูกช้างหรืออวัยวะอื่นๆเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์ และเป็นสมบัติของชนชาติไทยสืบไป


นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า ช้างไทย”       สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรา มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติมายาวนาน เป็นเจ้าแห่งป่าที่ช่วยเกื้อกูลทั้งสิ่งมีชีวิตและต้นไม้ แต่สถานการณ์ช้างไทยในวันนี้ถูกคุกคามจากหลายด้าน ส่งผลให้ช้างไทยลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง สถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาและบริบาลช้างไทย ซึ่งปัจจุบันมีช้างอยู่ในความดูแลจำนวน 90 เชือก รวมทั้งช้างสำคัญที่พำนักอยู่ ณ โรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ  จำนวน 6 ช้างและช้างในพระองค์จำนวน 2 เชือก ได้ตระหนักต่อภาวะวิกฤตของช้างและรำลึกถึงเกียรติยศแห่งช้างไทยมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเชิดชูเกียรติช้างไทย ตามนโยบายของรัฐในการที่จะยกย่องให้เกียรติต่อช้างและส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างให้มากยิ่งขึ้น ในวันช้างไทย 13 มีนาคม เป็นประจำทุกปี 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 969  ประจำวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2557)  
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support