วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

ห้องน้ำของหนู นำร่อง'โฮมโปร'


เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา นายเกษม  ปิ่นมณเฑียรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสาขา บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทผู้ผลิตสุขภัณฑ์และกระเบื้องคอตโต้ ( Cotto ) บริษัท บางกอกเดคคอร์ พลาส จำกัด และ บริษัท เบเยอร์จำกัด พร้อมด้วย นายสมบัติ สุทธิพรมมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1  ร่วมกันส่งมอบโครงการ ห้องน้ำของหนู ที่โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยในงานส่งมอบโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้มีการเล่นเกมและดวีดีโอสาธิตเกี่ยวกับการใช้ห้องสุขา ที่ถูกสุขอนามัย

นาย แดน คำวัง ผู้จัดการโฮมโปร สาขาลำปาง กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า โครงการห้องน้ำของหนูเป็นโครงการที่ริเริ่มจากข้อมูลที่พบว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน และถูกสุขอนามัยเป็นจำนวนมาก โฮมโปร จึงดำเนินโครงการห้องน้ำของหนูเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และชุมชน(CSR)  โดยเลือกเริ่มต้นโครงการกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากเด็กวัยดังกล่าวต้องให้การดูแล และปลูกฝังในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับการใช้ห้องน้ำอย่างใกล้ชิด และในโอกาสที่จะเปิดโฮมโปรสาขาลำปาง ในวันที่ 11 เม.ย. 2557 ทางบริษัทจึงได้ใช้งบประมาณกว่า 2.35 ล้านบาท ดำเนินโครงการห้องน้ำของหนูให้แก่โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง โรงเรียนบ้านกาศเมฆ และโรงเรียนบ้านหมากหัววัง ในการเข้าปรับปรุงห้องน้ำให้ถูกสุขอนามัย ตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ รวมทั้งหมด 39 ห้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร ได้ดำเนินการก่อสร้าง โฮมโปร สาขาลำปางซึ่งเป็นการขยายสาขา แห่งแรกของปี 2557 ที่จังหวัดลำปาง เป็นแห่งที่ 65 ใช้งบประมาณกว่ากว่า 340 ล้านบาท บนพื้นที่ 12 ไร่ แล้วเสร็จและพร้อมเปิดสาขาในวันที่ 11 เม.ย. 2557  เพื่อสอดรับกับศักยภาพของจังหวัดลำปาง ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์ และด้านโครงข่ายคมนาคมของภาคเหนือตอนบน อีกทั้งในแผนพัฒนาได้กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นโลจิสติกส์แลนด์ฮับ เพื่อรองรับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และรองรับการเปิดเสรีทางการค้า AEC ประกอบกับแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด ได้มีการพัฒนายกระดับ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของภูมิภาค  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีแนวโน้มในการพัฒนาของอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสาขาลำปาง มีร้านค้าเช่าที่เป็นพันธมิตรเปิดให้บริการ 8 ร้านค้า อาทิ LH BANK  ร้าน KITCHEN PLUS  ร้านแว่นท็อปเจริญ  ร้าน SOFA & RELEX , ร้านทวีชัยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ , ร้านกาแฟชาวดอย ,ร้าน Mc Jeans และร้าน Mango Mobile ทั้งนี้คาดว่า โฮมโปร ลำปาง จะมียอดขายต่อเดือนประมาณ 29 ล้านบาท โฮมโปร ลำปาง จะเป็นศูนย์รวมความสุขของคนรักบ้าน ด้วยสินค้าทันสมัย คุ้มค่า ครบทุกรูปแบบ


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 973 ประจำวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support