วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ททท.ติวเข้ม สมาคมท่องเที่ยว ของดีมีอยู่ ใช้คนให้ถูกงาน


ประชุมสามัญฯสมาคมท่องเที่ยว กูรูชี้แนะนายกฯต้องเป็นแกนหลักรวมคนและเดินงานด้วยแผน ดันลำปางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ ขณะที่ ททท.สอนมวยทรัพยากรดีมีคุณภาพเพียงแต่วางคนให้ตรงกับงาน

จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557  ในวาระบริหารโดย นายธนา  แก้วนิล เป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปางครบ 1 ปี ทั้งนี้ได้ เชิญนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดย พิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผช.ผอ.ททท.ภาคเหนือ บรรยายแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางนั้นยังมีหลายเรื่องให้ต้องทบทวนและพัฒนา  ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องมาแลกเปลี่ยนและกำหนดทิศทางร่วมกันว่าอยากให้ลำปางมีความโดเด่นในการท่องเที่ยวด้านไหน วางแผนการทำงานให้ชัดเพราะหากกำหนดว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือวัฒนธรรม ในแง่การแข่งขันอาจสู้จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ และทุกจังหวัดก็มักกำหนดให้ตัวเองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางพื้นฐานธรรมดามากๆ แต่หากมองให้ลึก เพราะลำปางมีจุดเด่นหลายด้าน ในความเห็นส่วนตัวมองว่าหากผลักดันให้ลำปางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และแหล่งศึกษาดูงานอื่นๆ น่าจะเหมาะสมเพราะลำปางมีอะไรให้คนต่างจังหวัด นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ รวมถึงนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยวแบบมีข้อมูลมากกว่าแต่ดูชมและถ่ายภาพ  แต่เรื่องนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น รถม้าลำปางต้องมีการส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องม้า มีคอกม้า และเรื่องของอุตสาหกรรมแกะสลักที่ขายส่งให้บ้านถวายเชียงใหม่ ต้องช่วยพัฒนาให้ขึ้นชื่อดึงดูดคนเข้ามาซื้อ และเที่ยวชม เป็นต้น


“ผมมองว่า การท่องเที่ยวลำปาง ทุกหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ เงินไม่ใช่ตัวตั้งสำคัญ แต่สมาคมท่องเที่ยวต้องเป็นแกนหลักในการนำและสานต่อในเรื่องที่ภาครัฐจุดประเด็นให้ เมื่อลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ผมเชื่อว่างบประมาณและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นก็พร้อมยื่นมือเข้ามาอย่างแน่นอน” รองผู้ว่าราชการกล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผช.ผอ.ททท.ภาคเหนือ กล่าวว่า ลำปางมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลกินรีหลายแห่งและต่อเนื่อง มีความชัดเจนเรื่องของเอกลักษณ์ เช่น รถม้า เซรามิค หัตถกรรมฝีมือสูง มีแหล่งท่องเที่ยว วัดวาที่สวยงามมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แต่เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ เรื่องของการรวมคนที่มีใจรักพัฒนาท่องเที่ยวและวางคนให้ตรงกับงานเป็นสิ่งแรก

ด้าน นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยวและที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยว กล่าวว่า ในเรื่องการท่องเที่ยวต้องมองเป็นภาพเดียวกันและมีแผนงานที่ชัดเจน ร่วมมือและใจกันใครมีเวลาก็มาช่วยทำ ใครไม่มีเวลาก็ช่วยสนับสนุนอย่างอื่น ทั้งนี้นายประสิทธิ์ มองว่า เรื่องของรถม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของลำปาง จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ ทำคอกม้า เพื่อการศึกษาพัฒนาและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการสมาคมท่องเที่ยว จัดประชุมย่อยเพื่อหารือและกำหนดงานกันทุกสัปดาห์เพื่อให้งานรุดหน้าเป็นรูปธรรม
           

ทั้งนี้ นายธนา แก้วนิล นายกสมาคมท่องเที่ยว ได้กล่าวของคุณและกล่าวยินดีน้อมรับคำแนะนำเพื่อดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของสมาคมในวาระบริหารอีก 1 ปี ที่เหลืออยู่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 971 ประจำวันที่ 4 - 10 เมษายน 2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support