วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ร้องสอบ ผอ.ประมงน้ำจืด ไม่โปร่งใส - ปลดลูกจ้าง


พนักงาน-ลูกจ้างประมงน้ำจืด ร้อง ผอ.ทุจริตทำบิลปลอมเบิกเงินเข้ากระเป๋า ปลดลูกจ้างออกไม่เป็นธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 เม.ย.57  กลุ่มพนักงานและลูกจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.ลำปาง ประมาณ 20 คน นำโดย นายรุ่งอุทัย เนียมครุธ พนักงานผู้ช่วยประมง รวมตัวกันมาที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอให้ติดตามเรื่องที่กลุ่มพนักงานและลูกจ้างได้ยื่นร้องเรียนนายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  เนื่องจากมีพฤติกรรมทุจริตและไม่ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างจำนวน 5 คน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง โดยมีนายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับหนังสือ

นายรุ่งอุทัย เนียมครุธ   เปิดเผยว่า การที่มายื่นหนังสือในครั้งนี้ เพื่อต้องการขอร้องให้จังหวัดช่วยติดตามความคืบหน้าเรื่องที่พวกตนได้ยื่นหนังสือร้องเรียน นายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดไปยังกรมประมงเมื่อประมาณ 1 เดือนที่แล้วแต่ขณะนี้เรื่องก็ยังเงียบ โดยได้ยื่นร้องไป 8 ข้อด้วยกัน ประกอบด้วย ข้อ 1 ให้พนักงานมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  ข้อ 2รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเท็จ โดยการรายงานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเกินผลการปฏิบัติงานจริง มีการจัดบุคลากรในการออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบรับรองฟาร์ม โดยผู้มีหน้าที่รับรองไม่ได้ออกปฏิบัติงานจริง จากคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เพื่อต้องการลดการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงาน  และในโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง มีการทุจริตเรื่องค่าใช้ข่าย โดยในแผนจัดอบรม 3 วัน แต่มีอบรมจริงเพียง 2 วัน และให้เกษตรกรเซ็นรับเงินในใบสำคัญรับเงินไม่ตรงตามที่ได้จ่ายจริง  ข้อ 3 พูดจาหยาบคายใช้คำข่มขู่ ดูถูก ดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่รับฟังเหตุผลผู้อื่น  ข้อ 4 การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เบิกเกินจำนวนที่ไปราชการจริง บางครั้งขอเบิกแต่ไม่ได้ไปจริง  ข้อ ไม่อนุมัติงบประมาณที่จำเป็นในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติและอุปกรณ์สำนักงาน ทำให้ปฏิบัติงานไปด้วยความยากลำบาก ข้อ 6  เลือกปฏิบัติ ไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ใช้รถยนต์ของราชการไปใช้นอกเวลา ทำภารกิจส่วนตัว กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการแจ้งความเท็จ เรื่องค้ายาเสพติด  ข้อ 7 ใส่ร้ายป้ายสีทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง และข้อ 8 ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง มีการโกงกินและคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการ ซึ่งพนักงานที่เป็นกรรมการเซ็นตรวจรับพัสดุรับรู้ข้อเท็จจริง แต่ไม่สามารถปฏิเสธการตรวจรับดังกล่าวได้ เนื่องจากเกรงกลัวอำนาจของผู้บังคับบัญชา

นายรุ่งอุทัย กล่าวีอกว่า ซึ่งหลังจากที่ได้ยื่นร้องเรียนไป กลุ่มพนักงานและลูกจ้างได้ถูกข่มขู่ ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย และนายสมโภชน์ยังได้ใช้อำนาจกลั่นแกล้ง บีบคั้นพนักงานที่ร่วมลงชื่อร้องเรียน โดยการประเมินผลการทำงานให้ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งที่ที่ผ่านมาได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด และยังไม่ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างจำนวน 5 คน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรับลูกจ้างใหม่เข้ามาทำงานโดยให้ค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าคนเดิม  ซึ่งการเลิกจ้างนี้ได้ทำให้ นายกฤษดา แก่นจันทร์วงค์ ซึ่งเป็นคนงานจ้างเหมาที่ถูกเลิกจ้างในวันที่ 31 มี.ค.57 เกิดความเครียดถึงกับผูกคอตายเมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมาด้วย

“ทุกวันนี้พวกตนทำงานด้วยความอึดอัดอย่างมาก และกลัวว่าจะถูกให้อออกจากงาน เนื่องจากหาประเมินไม่ผ่านในครั้งที่ 2 ก็จะต้องถูกออกกันหมด ทั้งที่พวกตนทำงานดีและได้ผลประเมินดีมาโดยตลอดจึงอยากขอความเป็นธรรมผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าให้ด้วย” กลุ่มพนักงานและลูกจ้างกล่าว
           
นอกจากนี้กลุ่มพนักงานฯ ยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพิ่มเติมที่สำนักงาน ป.ป.ช.ลำปาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณในส่วนการบริหารงานของ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดคนปัจจุบันอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังนายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ทราบว่าขณะนี้เดินทางไปราชการต่างจังหวัด ซึ่งนายสมโภชน์ไม่รับโทรศัพท์แต่อย่างใด(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 971 ประจำวันที่ 4 - 10 เมษายน 2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support