วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เชื่อมสามจังหวัด ปูทางโลจิสติกส์
ตามที่สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ได้มีการว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท โชติจินดา มูเซล คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เข้ามาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยได้การรวบรวมข้อมูลทำการศึกษา คัดเลือกกำหนดแนวเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อจะเชื่อมต่อเส้นทางระหว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณสามแยกศาลากลางจังหวัด ช่วงประมาณ กม.ที่ 452+546 เข้ากับทางหลวง และแขวงการทางลำปาง สำนักทางหลวงที่ 1 จัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 มีสรุปผลการหลวงหมายเลข 1 ช่วงประมาณ กม.ที่ 8+522 ในพื้นที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองทั้งนี้ เสนอแนวทางก่อสร้างเส้นทางใน 3 ทางเลือก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ได้คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมว่าประชาชนชาวลำปางส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง และเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างเส้นทาง ตามแนวเส้นทางสาย B ซึ่งจะมีระยะทางทางเลือกยาวรวมประมาณ 9.9 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางส่วนมากจะมีการตัดผ่าน ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ชุมชนบ้านทุ่งกู่ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ และตัดผ่านพื้นที่ป่า รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมบ้างบางส่วน

การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปางดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการคมนาคม เพราะนอกจากจะประหยัดเวลาในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าแล้วยังเป็นเส้นทางที่รองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต รวมถึงรองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวของพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด บนทางหลวงหมายเลข 11 และหมายเลข 1 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ผ่านตัวเมืองลำปาง

อย่างไรก็ตามสำนักแผนงาน กรมทางหลวง จะได้มีการจัดทำสรุปผลการศึกษาดังกล่าวแจ้งหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทราบอีกครั้ง เพื่อจะได้เร่งดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่เขตติดถนนสายลำปาง-งาว ขณะนี้ เจ้าของที่ดินบางโซนมีการปรับพื้นแปลงใหญ่ เพื่อรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ บางส่วน มีการปรับราคาซื้อขายที่ดินสูงขึ้นหลายแปลงแล้ว


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 979 ประจำวันที่  23 - 29 พฤษภาคม 2557)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support