วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำปางติด 1 ใน 9 พื้นที่ประสบปัญหาป่าไม้รุนแรง ประยุทธสั่ง กอ.รมน.แก้ไขเร่งด่วนจากกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 64/2557 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลายทรัพยากรป่าไม้ สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ  ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ และคำสั่งที่ 66/2557 ที่ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีหน้าที่รับผิดชอบปัญหาการบุกรุกทำลายป่า

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายแผน  สผป.ศปป.4 กอ.รมน. เปิดเผยว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นผลมาจากการนำเสนอของ ศปป.4 กอ.รมน.ต่อที่นำเสนอต่อหัวหน้า คสช. ซึ่งเราได้ดำเนินการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าทั่วประเทศมาโดยตลอด โดยทางกอ.รมน.จะดำเนินการแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตั้งแต่ระดับภาค จังหวัด จนถึงระดับหมู่บ้าน  ซึ่งเตรียมเสนอต่อ คสช.อีกครั้งในเรื่องบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะกอ.รมน.จังหวัด ซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ด้วย โดยเตรียมเสนอให้ทางผู้ว่าฯ ออกคำสั่งในการเปิดยุทธการเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเป็นความร่วมมือของทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้

พ.อ.พงษ์เพชร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เราจะดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1.แก้ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า 2.การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สาธารณะ และ 3.การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ  ภูเขา ทะเล เป็นต้น  โดยเราจะดู 3 เรื่องหลักนี้ ครอบคลุมทั้งประเทศ  ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้กำหนดให้ดำเนินการพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงเป้าหมายเร่งด่วน 9 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย น่าน ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด คือ อุบลราชธานี นครราชสีมา เลย และภาคใต้ 1 จังหวัด คือ กระบี่  ซึ่งทั้ง 9 จังหวัดนี้ต้องดำเนินการแก้ปัญหาให้เห็นผลภายใน 6 เดือน  โดยหัวหน้า คสช.ได้เน้นย้ำชัดเจนให้ดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ที่บุกรุกพื้นที่ป่า  ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือหน่วยงานใดเราจะต้องดำเนินการทั้งสิ้น ถ้าหากเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเสนอ

ด้าน พ.อ.สุรคล ท้วมเสน รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ลำปาง เปิดเผยว่า  เดิมมี 3 หน่วยงานหลักที่ป้องกันปัญหาบุกรุกป่า ตัดไม้ทำลายป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทาง คสช.ได้เพิ่ม กอ.รมน.เข้าไปร่วมดำเนินการด้วยอีกหน่วยงานหนึ่ง  โดยที่ลำปาง จะมีกองกำลังทั้งหมด 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายทหาร โดยกองกำลังรักษาความสงบ มทบ.32 ฝ่ายตำรวจ   ฝ่ายป่าไม้ และฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และได้เพิ่มความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการเป็นระยะ ซึ่งเรามีข้อมูลอยู่แล้วและได้ออกปฏิบัติการเป็นพื้นที่ไป  ตอนนี้พื้นที่ที่พบปัญหาหนักเป็น อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.เถิน ขณะนี้ได้เข้าดำเนินการแล้วหลายครั้ง ทาง คสช.จะเน้นการปราบปรามการตัดไม้รายใหญ่เพื่อการค้าขาย แต่จะอนุโลมให้สำหรับชาวบ้านที่ใช้พื้นที่ทำกิน  โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เข้าตรวจยึดครั้งใหญ่ที่อำเภอแจ้ห่มในหลายหมู่บ้าน รวมทั้งที่ อ.เถินก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 983 ประจำวันที่  20 - 26 มิถุนายน 2557)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support