วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หมอภูมิ พ้นพงหนาม ยกฟ้องใบแดง ข้อหาทุนการศึกษาร้องซ้ำสู้คดีนานถึง 4 เดือน กิตติภูมิหวนคืนนายกเทศมนตรี หลังศาลพิพากษายกฟ้องใบแดง เหตุไม่พิจารณาคดีซ้ำซ้อน  เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 30 ก.ค. 57 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชียงใหม่ ได้พิจารณาคดี นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กรณีที่ กกต.กลางได้วินิจฉัยให้ใบแดง ในการหาเสียงที่มีนโยบายเกินจริง หลอกลวง ชักจูงใจ  เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเรียนโรงเรียนเทศบาลจะต้องได้รับทุนส่งเสริมการเรียนจากงบประมาณเทศบาลทุกคนๆละ 1,000 ต่อปี  ซึ่งผลการตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปรากฏว่าได้ ยกคำร้อง  นายกิตติภูมิจึงกลับมาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางอีกครั้ง    

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กกต.ลำปาง กล่าวว่า ทาง กกต.ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วย ซึ่งผลออกมาว่าศาลได้ยกฟ้องคดีของนายกิตติภูมิ นามวงค์  โดย ให้เหตุผลว่าเป็นการวินิจฉัยซ้ำซ้อน ซึ่งหลังจากศาลตัดสินแล้ว นายกิตติภูมิ ก็สามารถกลับมาทำงานได้ทันที เพราะตามกฎหมายระบุว่า ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา แต่ขึ้นอยู่ที่นายกเทศมนตรีว่าจะรอหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาลมาก่อน หรือไม่เท่านั้น 

สำหรับเรื่องการฟ้องคดีใบแดงดังกล่าว สืบเนื่องจากนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายการหาเสียง เรื่องทุนส่งเสริมการเรียนคนละ 1,000 บาท  ซึ่งมูลเหตุและประเด็นดังกล่าวได้มีการร้องมา 2 ครั้ง  และในประเด็นเดียวกันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดของนางสดศรี สัตยธรรม เป็นประธาน กกต. ได้ยกคำร้องไปแล้ว  แต่เนื่องจากมีการยื่นร้องคัดค้านเข้ามาอีกครั้งในคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดของนายศุภชัย สมเจริญ เป็นประธาน กกต. จึงได้มีการหยิบยกประเด็นนี้มาพิจารณาใหม่ และ กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ 5 ข้อด้วยกัน คือ  1.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่หนึ่ง คือ นายกิตติภูมิ นามวงค์    2.สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปางใหม่  3.ให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ 4.ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องที่หนึ่ง  และ 5 ยกคำร้องคัดค้านในส่วนของผู้ถูกร้องที่ 2-5 ประกอบด้วย นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร  นายสุวรรณ นครังกูล  นางชนูสี อินดาวงศ์ และนายอภิชัย สัชฌะไชย  จากนั้น กกต.ได้ยื่นฟ้องคดีไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชียงใหม่ ตามขั้นตอน 

โดยตลอดระยะเวลาที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปร่วม 4 เดือน นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี ได้รักษาการแทน และยังคงทำหน้าที่ในส่วนงานของนายกเทศมนตรีได้ ซึ่งมีการเดินหน้าหลายๆโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการใกล้ใจอุ่นไอรัก  โครงการปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง  การจัดตั้งโรงพยาบาลสาขา  โครงการเราช่วยกัน เป็นต้น

ซึ่งในการพิจารณาคดีครั้งนี้ ศาลเห็นว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการวินิจฉัยแล้ว ว่านโยบายดังกล่าวสามารถกระทำได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 57 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่เคยยกคำร้องมาแล้ว ถึงเห็นสมควรยกคำร้อง

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.57  นายชัยศรี สัชฌะไชย และนายอภิชัย สัชฌะไชย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้ว  ลานนาโพสต์ได้สอบถามไปยังนายชัยศรี เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นหนังสือลาออกจากรองนายกเทศมนตรีแล้วพร้อมกับนายอภิชัย สัชฌะไชย ที่ลาออกจากเลขานายกฯ  มีผลวันที่ 1 ส.ค.57  โดยส่วนตัวแล้วไมได้มีปัญหาใดๆ สาเหตุที่ลาออกเพราะเป็นมารยาททางการเมือง ประกอบกับตนอายุมากแล้ว อยากจะพักผ่อน เดิมจะมีการยื่นหนังสือลาออกด้วยกัน 4 คน แต่ก็มีเพียงตนกับลูกชายเท่านั้น 

ทั้งนี้  จากกระแสข่าวทราบว่า ในเบื้องต้นจะจะมีผู้ที่ยื่นหนังสือลาออก 4 คนคือ นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี นายแพท์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายเทศมนตรี  นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกฯ  และนายอภิชัย สัชฌะไชย เลขานุการนายกเทศมนตรี  แต่เนื่องจากนายกิตติภูมิ นามวงค์ ได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มขอให้นายแพทย์สุรทัศน์ และนางชนูสี ช่วยงานต่อ จึงมีเพียงนายชัยศรี และลูกชายเท่านั้นที่ยื่นหนังสือลาออก   ส่วนผู้ที่จะเข้ามาเป็นรองนายกเทศมนตรีนั้น คาดว่าจะเป็น นายสมเกียรติ อัญชนา อดีตปลัดเทศบาลนครลำปาง  


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 989 ประจำวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2557)Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support