วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รางวัล3ปีซ้อนบทนำลานนาโพสต์


“สื่อท้องถิ่น บทบาทที่หายไป” บทบรรณาธิการลานนาโพสต์คว้ารางวัล จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน กองบรรณาธิการปลื้ม สร้างกำลังใจในการทำงาน

เนื่องในวันก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติปีที่ 18  ได้จัดการประกวดบทนำดีเด่น โดยได้จัดเป็นกลุ่มของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯได้ส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล  พร้อมกับจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 3 ก.ค. 58 ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อนาคตสื่อไทยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   และกิจกรรมการสนทนากลุ่มเรื่อง ความอยู่รอดและความท้าทายของสื่อไทย” โดย นายสมนึก กยาวัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด   นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)  นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์   นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์   และ น.ส.วริษฐา ภักดี เจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง มีดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ  พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ด้วย

โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ประกาศผลการตัดสินบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2557ผลปรากฏว่า ในส่วนของหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค รางวัลดีเด่น ได้แก่  หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ บทบรรณาธิการเรื่อง สื่อท้องถิ่นกับบทบาทที่หายไป” ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 57 – 8 มกราคม 58   ซึ่ง น.ส. วริษฐา ภักดี เจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ได้เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

น.ส.วริษฐา ภักดี  กล่าวว่า การเขียนบทบรรณาธิการชิ้นนี้ ต้องการสื่อถึงความเหมือนที่แตกต่างระหว่างความเป็นสื่อท้องถิ่นและสื่อส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อส่วนกลางหรือสื่อท้องถิ่นล้วนแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณเดียวกัน มีหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริงสู่สังคม ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอข่าวเร้าอารมณ์ แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่สื่อท้องถิ่นไม่ควรเพิกเฉยต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตรงหน้าด้วย คือการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นผลกระทบต่อสังคม ให้ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการนำเสนอข่าวที่ขายได้เท่านั้น ซึ่งบทบาทเช่นนี้ค่อยๆจางหายไปในสื่อท้องถิ่น เพราะมีเรื่องผลประโยชน์และธุรกิจเข้ามาร่วมด้วย  ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นเสียงสะท้อนว่า ถึงแม้จะเป็นเพียงสื่อท้องถิ่นที่ไม่ได้มีเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนมากนัก การหาช่องทางในการอยู่รอดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พึงกระทำ แต่ไม่ใช่มากเกินไปหรือหายไปจนไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของสังคม

สำหรับรางวัลนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัลภาคภูมิใจของลานนาโพสต์ ซึ่งเราเคยได้รับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2555  ในหัวข้อเรื่อง แม่เมาะ ฤาผิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” ฉบับวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2555   ต่อมาในปี 2556 ได้รับรางวัลบทบรรณาธิการชมเชย จากเรื่อง “ความหวังของลำน้ำวัง”  และในปี 2557 ได้รับรางวัลบทบรรณาธิการอีกครั้ง ในเรื่อง “สื่อท้องถิ่นกับบทบาทที่หายไป” ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว  น.ส.วริษฐา กล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1035 วันที่ 3 - 9  กรกฏาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support