วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หนังสือรับรองช่างไฟ ดีเดย์ 26 ตุลานี้

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง แจ้งประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดให้สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผลบังคับใช้ 26 ตุลาคมนี้
           
นายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดให้สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับสาขาอื่นๆจะพิจารณากำหนดและประกาศต่อไป โดยผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินความรู้ สามารถเข้ายื่นคำขอ ได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับเกณฑ์การประเมิน กำหนดว่าผู้ว่าจะต้องได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยมีองค์ประกอบการให้คะแนน 3 ส่วน 1) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 50 คะแนน 2) มีประสบการณ์/การศึกษา/การทำงาน/ฝึกอบรม 25 คะแนน 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (ประเมินโดยการสัมภาษณ์) 25 คะแนน
           
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการทำงาน ระดับ 2 ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี มีประสบการณ์ในการทำงาน ระดับ 3 ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญญา นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
           
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร.054 - 356-681-4 โทรสาร. 054-356-680

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1091 วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support