วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

กฟผ.ขาดนำขอกิ่วลมช่วย สูบ16ล้าน ผลิตไฟฟ้า

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

กฟผ.แม่เมาะขอสูบน้ำเขื่อนกิ่วลม 16 ล้าน ลบ.ม. นำไปใช้ผลิตไฟฟ้า หลังน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2 อ่างในพื้นที่ยังวิกฤติ เหลือเพียง 28 ล้าน ลบ.ม.

หลังจากเมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อหารือการขออนุญาตใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลม สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะในเบื้องต้น พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนปี 60 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปริมาณน้ำไหลเข้าในช่วงปลายฤดูฝน โดยมีนายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา, นายวศิน ลีลาชินาเวศ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะตามประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 25 ต.ค. 43 เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
           
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 คณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการ "นำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ" นำโดยนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติการขออนุญาตสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลมเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า หลังสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้งสองแห่งในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ คือ อ่างแม่จาง และอ่างแม่ขาม ยังวิกฤต  ซึ่งเป็นสองเขื่อนหลักที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สูบน้ำไปใช้เพื่อเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ยังคงมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อย แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาพื้นที่ แต่ปรากฏว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่อ่างกักเก็บน้ำทั้งสองแห่งมีปริมาณน้อยมาก  ไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดทั้งปี  

โดยนายชัยพร ไพฑูรย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นตัวแทนของ กฟผ.แม่เมาะเข้าร่วมประชุม และได้แจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งว่า  วันที่ 16 ก.ย.59 ปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่างกักเก็บน้ำทั้งสองแห่งรวมกัน มีเหลืออยู่เพียง 28.78 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ขณะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะยังมีความต้องการใช้น้ำ เพื่อใช้ในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอีกประมาณเดือนละ 6 ล้าน ลบ.ม. รวม 48 ล้าน ลบ.ม. จึงคาดการณ์ได้ว่าหากไม่มีปริมาณน้ำเข้ามาเพิ่มเติมภายในอ่างกักเก็บน้ำ น้ำที่มีอยู่จะไม่เพียงพอสำหรับการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่เหลือนับจากนี้ไปประมาณ 8 เดือน กว่าจะถึงฤดูฝนในปีหน้า ดังนั้นจึงได้มีการขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำฯ ประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขอสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลมเพิ่มเติม 16 ล้าน ลบ.ม.

นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้รายงานสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนกิ่วลมว่า วันที่ 16 ก.ย.59 เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมมากกว่า 65 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ไม่น้อยกว่า 62 ล้าน ลบ.ม. และยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนไปเป็นการปล่อยน้ำลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ จึงคิดว่านำน้ำส่วนนี้ส่งให้กับทาง กฟผ.ไปใช้การให้เป็นประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าและส่งให้บ้านชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์ได้

ทางคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควรให้ทางชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลมจ่ายให้กับอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ในพื้นที่ อ.แม่เมาะได้ โดยอนุญาตให้มีการสูบจ่ายน้ำ จำนวนทั้งหมด 16 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทาง กฟผ.แม่เมาะจะต้องจ่ายค่าชลประทาน ลบ.ม.ละ 50 สตางค์ รวมเป็นเงิน 8 ล้านบาท

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1097 วันที่ 23 - 29 กันยายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support