วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

“รถยนต์พระที่นั่ง” หนึ่งเดียวที่ลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม website counter

พระราชพาหนะรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ยังคงจอดไว้ที่สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  .เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง  ให้ประชาชนชาว จ.ลำปางได้มีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชม  แต่คงเป็นส่วนน้อยที่ชาวลำปางจะทราบถึงความเป็นมาของพระราชพาหนะคันนี้ ว่าเหตุใดยังคงเก็บไว้ และเป็นคันเดียวที่มีอยู่ใน จ.ลำปาง 
           
สำหรับพระราชพาหนะรับเสด็จฯ เป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ DODGE  แบบสีประตู สีไข่ไก่ ระบบขับเคลื่อนแบบออโตเมติก หมายเลขทะเบียน  ลป-๐๔๙๗๔   ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดให้เป็นพระราชพาหนะรับเสด็จ  ๓ พระองค์ เมื่อครั้งทรงเสด็จพระเนตรการแสดงช้าง ณ ศูนย์ฝึกลูกช้าง บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง และทรงเยี่ยมราษฎรสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ สวนป่าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
           
โดยมีนายบุญมี อินทะชัย อายุ ๕๐ ปี ชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้และพนักงานขับรถยนต์พระราชพาหนะรับเสด็จฯ ซึ่งนายบุญมีได้เสียชีวิตไปแล้ว  หลังจากที่ได้ถวายรถคันนี้เป็นราชพาหนะรับเสด็จฯ ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก็ได้นำไปจอดที่โรงจอดรถบริเวณบ้านพัก ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ไม่ได้มีการใช้งานอีกเลย  กระทั่งได้สร้างแท่นปูนขึ้นเพื่อให้เป็นโรงจอดรถ จึงได้ย้ายมาจอดไว้ที่สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
           
นายภาสกร  มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  กล่าวว่า  เดิมรถคันนี้เป็นรถยนต์จัดซื้อไว้สำหรับให้ผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้เมื่อเดินทางมาตรวจงานในท้องที่ภาคเหนือ   เมื่อคราวในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการปลูกป่าที่สวนป่าแม่เมาะ และทอดพระเนตรการแสดงช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างบ้านปางหละ อ.งาว จึงได้ใช้รถคันนี้เป็นพระราชพาหนะรับเสด็จ หลังจากที่พระองค์ได้ประทับรถคันนี้แล้ว จึงได้นำเก็บและไม่เคยใช้งานอีกเลย  เหตุผลที่เก็บรถยนต์พระที่นั่งไว้ เนื่องจากเป็นความภาคภูมิใจที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมชมสวนป่าของ ออป. ถือว่าเป็นสิริมงคล เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
           
จากพระราชดำริของพระองค์ท่าน ได้ตรัสว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ควรจะช่วยกรมป่าไม้ปลูกสร้างสวนป่าอีกด้านหนึ่ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสวนป่าต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา พระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าของ ออป.หลายแห่ง โดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่สวนป่าแม่ทรายคำ สวนป่าแม่เมาะ  รวมทั้งศูนย์ช้างบ้านปางหละ และที่ภาคภูมิใจที่สุดคือที่สวนป่าทุ่งเกวียน  ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปลูกต้นไม้ ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๑๕ ทรงสำราญพระราชอิริยาบถ พร้อมเสวยพระกระยาหารกลางวัน บริเวณป่าไม้ไผ่ไร่ ปัจจุบันต้นไม้ของพระองค์ได้เติบโตอยู่ในสวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  นายภาสกร กล่าว

สำหรับรถยนต์พระราชพาหนะ ปัจจุบันได้รับการดูแลขัดสีและดูและภายในรถ  สภาพรถยังคงสดสวยจากการได้รับการดูแลอย่างดี  และจะมีการปรับปรุงโรงจอดให้ดูดีมากขึ้น พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ทุกวัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1101 วันที่  21 -  27 ตุลาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support