วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มหัศจรรย์โถงถ้ำเมืองเถิน “วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์”

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

เส้นทางสาย 1048 เชียงใหม่-ลำปาง-เถิน นำเราออกจากความวุ่นวายในตัวเมือง สู่ อ.เถินที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่เป็นเมืองหน้าด่าน เส้นทางผ่านเดินทัพของอาณาจักรล้านนาในอดีต ภูเขาที่ทอดตัวราวกำแพง ต้นไม้น้อยใหญ่เริ่มแตกใบอ่อนสีเขียวสด ที่เหนือภูเขาหินที่ประดิษฐานพระเจดีย์สีขาวต้องแสงสะท้อนให้เห็นแต่ไกล คือจุดหมายปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ 96 หมู่ 3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลครึ่ง ทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านแม่เติน 2. บ้านนาบ้านไร่ 3. บ้านแม่แก่ง และ 4. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ ในบริเวณใกล้เคียงไม่มีหมู่บ้าน จุดสนใจของวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ คือ อุโบสถที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังตั้งบนเนินเขาเล็กๆ

ได้รับถวายไม้ซุงต้นใหญ่ไว้ ประมาณ 30 ต้น จากบริษัททหารร่วมรบเกาหลีที่ได้รับสัมปทานทำป่าไม้ในเขต ต.แม่ถอด ในขณะนั้น บริษัทกำลังจะหมดอายุการสัมปทานทำป่าไม้ แล้วจึงถวายไว้ให้เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ หลวงพ่อเห็นว่าต่อไปภายหน้าจะไม่มีไม้สักให้เห็นกัน อีกประการหนึ่งท่านอยากสร้างอุโบสถไม้สักแกะสลักแบบสมัยรัชกาลปัจจุบัน ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ไว้ศึกษา อีกทั้งในพื้นที่ ต.แม่ถอด นี้ เป็นแหล่งแร่ธาตุที่มีอยู่มาก มาย รวมไปถึงทรัพยากรธรรม ชาติก็มากมายเช่นกัน


เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงคิดว่าถ้าสร้างอุโบสถไม้ แกะสลัก ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงทรัพยากร ที่มีคุ้มค่าของพื้นที่นี้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษาด้วย จึงได้สร้างเป็นอุโบสถไม้สักทองแกะสลัก เพื่ออนุรักษ์ไม้ไว้ให้อนุชนได้เห็นคุณค่า ภายในอุโบสถมีภาพแกะสลักไม้สัก เป็นเรื่องราวศิลปะการแกะสลักภาพพุทธประวัติ จำนวนกว่า 43 ภาพ สามารถเข้าไปกราบ สักการะบูชา พระศรีสักยบุตรพุทธโคดมมีความสูงประมาณ 2 เมตร ประดิษฐานภายในอุโบสถไม้แกะสลัก

บันไดทางขึ้นด้านหน้าเป็นไม้แกะสลักพญานาคเลื้อยสวยงาม ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ก็สร้างด้วยไม้สักแกะสลักเช่นกัน คันทวยแกะเป็นตัวพญานาครองรับหลังคาอุโบสถ รอบนอกอุโบสถประกอบไปด้วย เสมาธรรมจักรกวางหมอบ ที่สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายอันวิจิตรสวยงาม

นอกจากนี้ ยังมี กุฏิกัลยาโนซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสนสถาน ซึ่งภายในจัดรวบรวมแสดง พระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ปางต่างๆประดิษฐานภายในตู้ และภายนอกอยู่มากมาย อีกทั้งยังมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ เครื่องถ้วยลายคราม เครื่องแก้ว และ เบญจรงค์


ถัดมาอีกจุดเป็นสถานที่ตั้งของถ้ำชื่อว่า ถ้ำสุขเกษมสวรรค์เป็นภูเขาหินขนาดหย่อมๆแทรกด้วยต้นจันทร์ผา มีโพรงถ้ำ บริเวณด้านหน้าถ้ำ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ซุ้มพระแก้วมรกต เหนือขึ้นไปเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บันไดพญานาคราช 12 ขั้น นำเข้าสู่ภายในถ้ำ อลังการด้วยหินงอกหินย้อย รูปทรงแปลกตาตามธรรมชาติ มีเส้นทางเดินแยกไปทางซ้ายและขวา สามารถเดินทะลุกันได้ มีค้างคาวอาศัยอยู่บินไปมา ที่ผนังถ้ำเป็นภาพวาดพุทธชาดก (ทศ ชาติ มีดังนี้ พระเตมี-เนกขัมมะ, พระมหาชนก-วิริยะ, พระสุวรรณสาม-เมตตา, พระเนมิราช-อธิษฐาน, พระมโหสถ-ปัญญา, พระภูริทัตต์-ศีล, พระจันทกุมาร-ขันติ, พระนารทะ-อุเบกขา, พระวิธุระ-สัจจะ, พระเวสสันดร-ทาน) ภายในประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย สามารถไปสักการะ พระพุทธชินราช พระสังกัจจายณ์ หลวงปู่พรหมศิลป์ พ่อปู่ฤๅษี ท้าวภุชงค์

พระอาทิตย์ที่กำลังคล้อยลงต่ำอ่อนแสงลง เรามาออกกำลังกายกันหน่อยโดยการพิชิต ยอดเขาพระบาทบนระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง เป็นภูเขาหินปูน(Limestone)ที่เกิดจากหินอัคนีที่ระเบิดจากภูเขาไฟไหลลงในทะเลทับถมจนเกิดเป็นตะกอนเมื่อหลายร้อนล้านปีก่อน ซึ่งเดินเท้าขึ้นบันไดพญานาคไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาพระบาท บันไดทางเดินขึ้นสูงคดเคี้ยวสูงแทรกในป่าจนมาสิ้นสุดบนยอดเขา มีองค์พระเจดีย์สีขาวประดับกระจกแวววาว และ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวปางประทานพร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโดดเด่นสวยงาม ถัดมาที่ รอยพระพุทธบาทมีศาลาครอบรอยพระบาทไว้อีกที่ระเบียงจุดชมวิวทิวทัศน์ ขุนเขาแบบพาโนลาม่ามองรอบทิศ มองเห็นตัว อ.เถิน กระแสลมพัดเย็นสบายพระอาทิตย์ที่ค่อยลาลับเหลี่ยมเขาบนยอดเขา ช่างเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักที่จะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวในมิติศาสนาที่งดงาม สงบร่มรื่น สำหรับผู้ที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติ และผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงธรรมะ และสร้างความสงบในใจ ทางวัดมีห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ด้วยเช่นกัน ทั้งสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ หรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1186 วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support