วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชาวสวนยางพารา จัดเวทีเสวนาสวนยางยั่งยืน ครั้งที่ 4 ที่ จ.ลำปาง เตรียมเคลื่อนไหวส่งสัญญาณถึงรัฐบาล ให้เร่งแก้ปัญหาราคาตกต่ำอย่างเร่งด่วนวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่สวนเสริมทรัพย์ อ.เสริมงาม  จ.ลำปาง  นายชนาธิป เสมแย้ม  ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสวนยางยั่งยืน ครั้งที่ 4  โดยมีนายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อติดตามสถานการณ์และกระบวนการส่งเสริมยางพารา ในสถานการณ์วิกฤตจากหลายๆด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง และแลกเปลี่ยนบทเรียน การพัฒนายุทธศาสตร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายเกษตรของชาวสวนยางเพื่อขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนทุกภาคทั่วประเทศ   โดยมีเครือข่ายจากเกษตรกรชาวสวนยางจากทุกภาคเข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งมีเครือข่ายร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ
ZOOM  ประมาณ  300 คน   ซึ่งภายในงาน ได้มีการจัดพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ความคืบหน้ายางพาราและอนาคต  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสวนยางยั่งยืน    กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่เชิงปฏิบัติการ  


นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่มี พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้  ยางพาราก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาตกอยู่เหมือนเดิม และยังลดลงอย่างต่อเนื่อง  ภาคเหนือและภาคอีสาน ยางก้อนถ้วยเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20 บาทเท่านั้น  ทุกวันนี้รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ แม้กระทั่งยางพาราแผ่นก็ไม่ถึงกิโลกรัมละ 60 บาท  งบประมาณที่จะนำมาช่วยเหลือชาวสวนยาง 16,000 ล้านบาท ก็มีเพียงตัวเลข  อีกทั้งนโยบายในการประกันรายได้ก็ยังไม่เข้า ครม.   ที่ผ่านมาชาวสวนยางเป็นอย่างไร จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือสนใจเหมือนเดิม  ทั้งที่กลุ่มยางพาราทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท  ดังนั้น เวทีนี้จึงเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อกำหนดท่าทีและกลไกที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้หันมาดูแลเอาใจใส่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มากกว่านี้

ด้านนายถนอมเกียรติ  ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจะมีการเคลื่อนไหวส่งสัญญาณไปทางรัฐบาลชุดปัจจุบันให้มาสนใจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มากที่สุด   โดยรวมตัวกันของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราภาคใต้ ทั้ง 3 เขต ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565  นี้ที่ จ.ตรัง   ซึ่งหากพื้นที่ไหนพร้อมก็อยากให้ทำร่วมกันทั่วประเทศ   เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาราคายางพาลาตกต่ำรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆให้เร็วที่สุด ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่สนใจก็จะยกระดับการเคลื่อนไหวทั่วประเทศต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น