วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะ หนุนงบ 2.9ล้าน พัฒนาเส้นทางสัญจร ต.บ้านดง           ชุมชน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน โครงการปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมถนนหลายสายตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ  บริเวณถนนสายจำปุย-ห้วยตาด บ้านจำปุย และถนนสายห้วยตาด-แม่ส้าน  บ้านแม่ส้าน  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาเส้นทางชำรุดในช่วงฤดูน้ำหลาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ใกล้กับภูเขาทำให้เจอกับปัญหาน้ำหลากและถนนทรุดตัว ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน เดินทางไม่สะดวกเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง 

              กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ ในการพัฒนาเส้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว โดยมีโครงการพัฒนาเส้นทาง  4 โครงการ ได้แก่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 1,790,350 บาท  , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 493,750 บาท  , โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 126,700 บาท  และ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง สายจำปุย-ห้วยตาด บ้านจำปุย งบประมาณ 494,200 บาท
            รวมงบประมาณ 2,905,000 บาท เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนจากความต้องการและความร่วมมือของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กฟผ.แม่เมาะ  ที่อยากให้คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนได้มีเส้นทางสัญจรที่ดีขึ้น เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนสร้างความสุขในการอยู่อาศัยในท้องถิ่น เป็นโครงการพัฒนาแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน โดย กฟผ.แม่เมาะ เป็นเสมือนคนบ้านเดียวกันที่จะคอยส่งเสริมดูแลพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะไปพร้อมกับประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า "กฟผ. ชุมชน คนบ้านเดียวกัน"

Share:

ป.ป.ช.ตรวจสอบเสาจีน ถนนไชน่าทาวน์ ลำปาง หลังมีประเด็นก่อสร้างราคาสูง และฐานเสาเลยออกถนน เบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ ย้ำให้นำสัญลักษณ์มาติดให้ประชาชนชัดเจน

           วันที่ 1 ก.พ.66  ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง  นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ  นายธนภณ สุภเวชกิจ เจ้าพนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดลำปาง  นายทนุ ปัญญาผูก และนายอุเทน วงค์หล้า เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5   และ นายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์ ประธานชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันเข้าพบผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามกรณีการก่อสร้างถนนไชน่าทาวน์ลำปาง บริเวณถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง หลังจากมีประเด็นการก่อสร้างเสาจีนในราคาสูง และไม่เรียบร้อยมีฐานเสาเลยออกมาบนผิวจราจร อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน  ลงในสื่อโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง


          โดยมีนายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์  วงศ์ชุมภู ผอ.สำนักช่างเทศบาลนครลำปาง  นายปกิต  ศิริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักช่างฯ   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ กองคลัง ฯลฯ ร่วมให้ข้อมูล

          นายกิตติ ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า ก่อนทำโครงการนี้ ได้ร่วมกับ สท.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านหลายครั้ง  เนื่องจากย่านนี้เป็นย่านชุมชนชาวจีนตั้งรกรากมานานหลายร้อยปี  ซึ่งพบว่าฟุตบาททางเท้าเดิม มีความชำรุดทรุดโทรมมาก  จึงมีโครงการปรับปรุงทางเท้าและโคมไฟ ให้มีสัญลักษณ์ของความเป็นจีน หลังจากลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านก็ได้มีการตั้งงบประมาณนำเข้าสภาฯ  ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของปี 2564   สท.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
         สำหรับประมาณการงบประมาณได้ตรวจสอบจากราคากลาง  และมีการสืบราคาจากร้านค้าท้องถิ่น ซึ่งโคมไฟเป็นรูปแบบพิเศษที่สั่งทำขึ้น ราคาจะอยู่ที่ต้นละประมาณ 6 หมื่นกว่าบาท หากรวมการติดตั้งระบบไฟต่างๆแล้ว จึงอยู่ที่ราคาต้นละประมาณ 9.5 หมื่นบาท 

          ส่วนประเด็นที่ฐานเสาจีนได้เลยออกมาบนถนนนั้น ทางนายปกิต หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฯได้ชี้แจงว่า เนื่องจากฟุตบาทมีแนวท่อระบายและบ่อพัก ไม่สามารถสร้างตอม่อทับบนแนวท่อได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเสาเข็มเหล็กยาว 3 เมตรคู่กัน เจาะลงสู่ชั้นดินให้มั่นคงแข็งแรง  แต่เสาเข็มเป็นเหล็กเกรงว่าหากโดนน้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งต่างๆจะเกิดสนิม  รวมทั้งถนนเส้นนี้ช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังบ่อย ไม่อยากให้เสาเข็มไปขวางทางท่อระบายน้ำ   จึงได้ขยับแนวของเสาเข็มเหล็กให้อยู่ริมท่อระบายน้ำให้มากที่สุด  ทำให้ฐานเสาไฟเลยออกจากขอบฟุตบาท จึงเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียในขณะนี้   ซึ่งยืนยันว่าเสาเข็มมีความแข็งแรง เพราะการเจาะได้มีการตรวจวัดตามแนวดิ่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์  มีการยึดน็อตเสาเข็มกับเสาโคมไฟล็อคทั้งหมด 2 ชั้นด้วยกัน      

       หลังจากนั้นทาง นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผอ.ป.ป.ช.ลำปาง และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนประสานไมตรี  หลังตรวจสอบแล้ว ได้กล่าวว่า เท่าที่ดูแล้วเสาไฟมีความแข็งแรงดี  ส่วนราคานั้นเป็นไปตามราคาประเมินจึงไม่ได้ติดใจในประเด็นนี้  สำหรับประเด็นที่ฐานเสาได้เลยออกมาทางถนนนั้น ทางเทศบาลได้ให้ข้อมูลมีเหตุมีผลชัดเจนดี  ซึ่งได้แนะนำไปว่าให้นำสัญลักษณ์มาติดให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ  เทศบาลก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้   เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติใดๆ แต่ในรายละเอียดเชิงลึกทาง ป.ป.ช.จะขอเอกสารต่างๆเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง


         

Share:

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เร่งกำจัดวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนกิ่วลม 

นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายมานพ  สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการกำจัดวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนกิ่วลมตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้ยังคงเหลือวัชพืชที่จะต้องกำจัดอีกประมาณ 1,000 กว่าไร่ จากทั้งหมดมากกว่า 3,000 ไร่

 


ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จะเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชในเขื่อนกิ่วลมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเรือแพเขื่อนกิ่วลม-สำเภาทอง ให้สามารถประกอบอาชีพได้ และเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนให้มีความยั่งยืน

 


อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ประกอบการเรือแพยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ


Share:

เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนตรวจไฟป่า อึ้ง!! เจอไม้ประดู่ต้นใหญ่ไม่ต่ำกว่า 100 ปี ถูกกานรอบลำต้นรอให้ยืนต้นตาย

           เมื่อวันที่ 30 ม.ค.66 ที่ผ่านมา  นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจาก นางวณิชดา  ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ ให้เข้าทำแนวกันไฟภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ขุนวัง ) จึงได้นำกำลัง สมาชิก อส.อ.วังเหนือ ที่ 9 จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังยาเสพติด เดินเท้าเข้าไปยังเขตป่าสงวนฯ พื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านแม่เฮียว หมู่ที่ 7 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปางกับ เขตท้องที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟป่าจุดเสี่ยงการเกิดไฟป่า และเดินลาดตระเวน ตรวจตราพื้นที่ใกล้เคียง จนกระทั่งพบต้นประดู่ขนาดใหญ่ ประมาณ 2 คนโอบ ซึ่งคาดว่ามีอายุมากกว่า 100 ปี เพราะลำต้นมีขนาดใหญ่และสูงมาก ถูกกานบริเวณรอบลำต้น เพื่อทำให้ต้นไม้ยืนต้นตาย จะมีน้ำหนักเบาขนย้ายได้สะดวก  ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มมอดไม้ที่ลักลอบเข้ามากานทิ้งไว้  รอการตัดและขนย้ายออกจากป่า  จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบต่อไป
 

Share:

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

กองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 ส่งเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 พร้อมถุงตักน้ำสนับสนุนเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง และจัดกำลังเฝ้าระวังในจุดต่างๆในพื้นที่ หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้นอีกก็พร้อมปฎิบัติงานทันทีที่บริเวณลานสนามกีฬาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ได้ลงจอด เพื่อที่จะมาประจำการในการสนับสนุนดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง และอีก - จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการในการเตรียมในการับมือไฟไหม้ป่าในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดนเท้าเข้าไปดับได้ ต้องอาศัยการโปรยน้ำดับไฟทางอากาศแทน 


หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้แล้ว พ.อ.สมจริง กอรี รอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี , พ.อ. อาทิรัช ปุ๊ดหน่อย หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะได้ให้การต้อนรับ คณะนักบินและผู้ติดตามภารกิจดับไฟป่าก่อนที่จะมาประชุมวางแผนในการบินสำรวจพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้รับแจ้ง และสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อที่จะสนับสนุนในการโปรยน้ำทางอากาศในการดับไฟไหม้ป่าให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด 
ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าดอยพระบาทสงบตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แต่มีรายงานพบกลุ่มควันไฟ 2 จุด 2 อำเภอ จึงได้มีการเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง นำโดยพ.อ. อาทิรัช ปุ๊ดหน่อย หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ได้ขึ้นบินสำรวจในครั้งนี้ด้วย เพื่อที่จะตรวจสอบรุบุพิกัดเป้าหมายที่ชัดเจน และหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้จุดไฟไหม้ป่า ให้ใกล้ที่สุดและปลอดภัยโดยจุดแรกเป็นเขตป่าลึกรอยต่อระหว่าง อำเภอเมืองลำปางและอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พบกลุ่มควันไฟ 1 จุดกำลังลุกลามขึ้นบนภูเขา จากนั้นก็บินสำรวจอีกจุดคือพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบกลุ่มควันไฟโพยพุ่งบนยอดเขาและกำลังถูกไฟลุกลาม 


ซึ่งหลังจากได้พิกัดจุดที่ชัดเจนและหาแหล่งน้ำที่ใกล้จุดเกิดไฟไหม้แล้ว กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินก็ต้องไปสำรวจแหล่งน้ำต่างๆที่จะใช้ให้ เฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ไปตัดน้ำเพ่อทำการโปรยดับไฟป่าโดยจะมีประดาน้ำลงสำรวจความลึกและความปลอดภัยในจุดที่จะตักก่อนถึงจะตักน้ำได้ โดยเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 มีถุงตักน้ำขนาด 3,500 ลิตร ติดตั้งมาด้วยซึ่งสามารถที่จะโปรยน้ำดับไฟป่าได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งภารกิจดับไฟไหม้ป่าในจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเดินเท้าเข้าไม่ถึง เฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ก็พร้อมสนับสนุนทางอากาศได้ทันที 

Share:

รวบตัวหนุ่มหื่นขโมยรถจักรยานยนต์ชาวบ้าน ไปก่อเหตุไล่ลวนลามสาว โดยหลายข้อหา ก่อนนำตัวฝากขังรอดำเนินคดี

 วันที่ 31 ม.ค.66  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ชี้แจงกรณีข่าว ชายหื่น ขโมยจักรยานยนต์ไล่ปล้ำสาวเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีการนำเสนอข่าวตามสื่อต่างๆ  เรื่องนี้เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66  หลังจาก น.ส.ณัฏฐา (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ชาวบ้าน ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เกาะคา ว่าเวลาประมาณ 23.03 น.ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนหมู่บ้านวังพร้าวอยู่นั้น  ได้มีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีฟ้า-น้ำเงิน มาประกบด้านขวาแล้วใช้มือข้างซ้ายยื่นมาจับคันบังคับรถ ในลักษณะบังคับให้หยุดรถ  ตนจึงกลังว่าจะทำให้รถล้มได้รับบาดเจ็บได้  จึงชะลอความเร็วรถและหยุดรถ คนร้ายได้มาจอดรถดักหน้าแล้วลงมาใช้มือบิดกุญแจดับเครื่องและดึงกุญแจออก
 น.ส.ณัฏฐา เล่าว่า ตนพยายามขัดขืนแต่ไม่สำเร็จ คนร้ายได้ใช้มือข้างขวาจับที่บริเวณแขนขวา จึงตะโกนขอความช่วยเหลือ  แต่คนร้ายได้กระโดดขึ้นมานั่งซ้อนด้านหลังแนบชิดติดตัว พร้อมกับใช้มือซ้ายมาจับเอวของตน  จึงรีบลงจากรถและดินจนหลุด  พร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือจากบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  คนร้ายจึงวางกุญแจรถไว้ที่เบาะ ก่อนจะขับขี่หนีไปด้านหมู่บ้านบ้านสาด  จึงรีบไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด

จากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายคือ นายสุบิน  อายุ 31 ปี อยู่ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จึงได้ประสาน สภ.เมืองยาว จ.ลำปาง เพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี กระทั่งวันที่ 28 ม.ค.66  เวลาประมาณ 20.00 น.ได้รับแจ้งประสานจาก พนักงานสอบสวน สภ.เมืองยาว ว่า ทำการจับกุมตัว นายสุบินฯ  ได้ในฐานความผิดลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน  พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน-เทา หมายเลขทะเบียน 3 กร 8627 ชลบุรี เนื่องจากรถคันที่ใช้ก่อเหตุนั้น เป็นของนางสุมาลี ซึ่งได้แจ้งหายไว้ที่ สภ.เมืองยาว เมื่อวันที่ 26 ม.ค.


      

           ด้านพนักงานสอบสวน สภ.เกาะคา ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสุบินฯ  ในข้อหา กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย ต่อหน้าธารกำนัล โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น และได้ดำเนินการฝากขังนายสุบินฯ ผู้ต้องหา พร้อมกับ สภ.เมืองยาว เพื่อเตรียมดำเนินคดีต่อไป      

Share:

ตัวแทนชาวบ้านโป่งแน่น ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอแม่ทะ คัดค้านการสร้างฟาร์มหมู หลังจาก อบต.บ้านบอกม มีการประกาศให้ทำประชาคม โดยที่ชาวบ้านยังไม่ทราบข้อมูลใดๆ

 วันที่ 30 ม.ค.66  ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง   ตัวแทนชาวบ้านโป่งแน่น หมู่ 4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  ประมาณ 10 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายอำเภอแม่ทะ  เพื่อคัดค้านการสร้างฟาร์มสุกรในพื้นที่  พร้อมกับแนบรายชื่อราษฎรบ้านโป่งแน่นและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ร่วมคัดค้านการสร้างฟาร์มสุกรในครั้งนี้  โดยมีนางมาลี แป้นทองคำ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นผู้รับหนังสือ
เนื่องจากวันที่ 12 มิ.ย.66  หมู่บ้านโป่งแน่นได้มีการจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านที่วัดบ้านแน่น หมู่ 4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ เพื่อให้ราษฎรได้ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆภายในหมู่บ้านตามปกติ  แต่ในวันดังกล่าวได้มีผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างฟาร์มหมูเข้าร่วมประชุมด้วย  และได้มีการประชาคมว่าชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างฟาร์มหมูในหมู่บ้าน   โดยชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนว่าจะมีการทำประชาคม  เบื้องต้นทราบว่าฟาร์มหมู่แห่งนี้จะสร้างบนพื้นที่สูงเหนือลมทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เลี้ยงหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  

กระทั่งวันที่ 16 ม.ค.66 ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านโป่งแนน ได้โพสรูปภาพประกาศของ อบต.บ้านบอมลงในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนหลายครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มนี้  ทำให้ไม่ได้รับทราบข่าวสาร โดยผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นๆ  เมื่อชาวบ้านได้ซักถามก็ไม่ได้รับคำตอบ  ต่อมาชาวบ้านได้สอบถามไปยัง อบต.บ้านบอม ซึ่งเป็นต้นเรื่องในการออกหนังสือ  จึงทราบว่าเป็นหนังสือแจ้งให้ชาวบ้านโป่งแน่นไปแสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้สร้างฟาร์มหมูหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีความชัดเจน และไม่มีความประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอให้ชาวบ้านเข้าใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้  ทางชาวบ้านจึงได้ร่วมกันลงรายชื่อคัดค้านการสร้างฟาร์มหมู และเรียกร้องให้ยุติการสร้างฟาร์มหมูดังกล่าว

จากนั้นได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายก อบต.บ้านบอม เพื่อคัดค้านฟาร์มหมูดังกล่าวเช่นกัน  โดยนางสาวชฏาพร ใจเชื้อ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเป็นผู้รับหนังสือ   และจะยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  

Share:

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

ลุงชาวนครปฐมวัย 67 ปี ขับเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำเสียชีวิตคาที่ โดยมีสุนัขติดอยู่ในรถ 9 ตัว จนท.กู้ภัยฯเร่งนำเครื่องตัดถ่างช่วยเหลือสุนัขออกมา

 


 

        วันที่ 29 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 14.30 น. สมาคมกู้ภัยกู้ภัยลำปาง นำอุปกรณ์ตัด-ถ่างเร่งช่วยเหลืออุบัติเหตุรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 1ณ-4793 กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำบริเวณเขตติดต่อ ต.บ้านดง แม่เมาะ-บ้านเสด็จ ถนน ลำปาง-งาว ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านเสด็จ ตำรวจ สภ. บ้านเสด็จ และแพทย์เวรโรงพยาบาลลำปาง รุดไปยังที่เกิดเหตุ


        เบื้องต้นในที่เกิดเหตุ พบผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเสียชีวิตคาที่ 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายสมชาย โบราณราษฎร์ อายุ 67 ปี ราษฎรจังหวัดนครปฐม และ สุนัขพันธุ์ 9 ตัว โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนำออกจากตัวรถและมอบให้กับ ร้อยเวร สภ.บ้านเสด็จ และเจ้าหน้าที่ในเขต ประสานญาติผู้เสียชีวิต ดำเนินการต่อไป


        ส่วนสุนัขของผู้เสียชีวิต ล่าสุดทราบว่า สุนัขทุกตัวปลอดภัยแล้ว ตอนนี้อยู่ในการดูแลของ ตำรวจ สภ.บ้านเสด็จ เพื่อรอญาติเจ้าของมารับกลับไปดูแล

ขอบคุณข้อมูลจาก ตี๋ น้อย นครลำปาง  ภาพ สมาคมกู้ภัยลำปาง
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์