วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

4 ผู้สมัครนายก อบจ. ร่วมโชว์วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ให้ชาวลำปางพิจารณาเลือกเบอร์ที่โดนใจ

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   กลุ่มศึกษาการกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่น จ.ลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้เชิญผู้สมัครนายก อบจ.ลำปางทั้ง 6 คน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อให้ชาวลำปางได้รับรู้รับทราบ เป็นโอกาสในการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ลำปางเข้าไปทำงาน 

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมเสวนา 4 คน คือ น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เบอร์ 1  นายประยูร แก้วเดียว เบอร์ 2  นายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ เบอร์ 3 และนายดาชัย เอกปฐพี เบอร์ 4   และมี รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์ อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง  และ รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  เป็นผู้ดำเนินรายการ          ทั้งนี้ ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพัฒนา จ.ลำปาง ให้ผู้สมัครตอบใน 5 ประเด็น คือ 1.ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข  2.เมกะโปรเจ็คที่ควรจะทำมีอะไรบ้าง 3.ลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองที่คิดไว้ว่าจะทำ 4.มีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดลำปางอย่างไร และ 5.จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร  โดยให้ผู้สมัครแต่ละคนได้จับสลากการตอบคำถามก่อนและหลัง

          นายประยูร แก้วเดียว ผู้สมัครเบอร์ 2 ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์เป็นคนแรก ได้เน้นในเรื่องการท่องเที่ยว การแสดงศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะน้ำตกแจ้ซ้อน เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีน้ำตกและน้ำแร่ในแห่งเดียวกัน เป็นจุดดึงดูดคนเข้ามาเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี  รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาแม่น้ำวังซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของลำปาง          ด้านนายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ ผู้สมัคร เบอร์ 3  ได้กล่าวถึง สโลแกนการหาเสียงของตนเองที่เน้นความตั้งใจจริง อิงธรรมะ ละผลประโยชน์  โดยมีนโยบายที่จะสร้างลำปางให้ก่อเกิดการค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจ  ยึดมั่นถือมั่นด้านพุทธศาสนา ไม่คดโกง ไม่โกงกิน รวมถึงการพัฒนาทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และสุขภาพ เป็นต้น

          ส่วน น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ผู้สมัคร เบอร์ 1  ยังคงเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แนวคิดส่วนใหญ่อิงกับความเป็นไปได้ ทำได้จริง  ไม่ต้องการขายฝัน สิ่งสำคัญคือการบริหารงานที่โปร่งใส  8 ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการพัฒนาเพราะไม่มีนายกฯ ตัวจริง งานด้านต่างๆอาจจะไม่ได้แสดงให้ประชาชนได้รับรู้ อีกข้อคือการจัดสรรงบประมาณของ อบจ. ที่ผ่านมาเน้นโครงสร้างพื้นฐานไปมาก แต่ด้านสังคมคุณภาพชีวิตมีน้อย ต้องเข้ามาจัดการให้สมดุลนายดาชัย เอกปฐพี ผู้สมัครเบอร์ 4  กล่าวว่า กลุ่มพลังลำปางอาสาเข้ามาทำงานเพื่อคนลำปาง  เรามี 9 นโยบาย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพราะการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปทำงาน จะต้องรู้ว่าจะเข้าไปพัฒนาอำเภอด้านใดบ้าง ซึ่ง 9 นโยบายของเราบอกได้ชัดเจน เช่น นโยบายสนับสนุน 1 ตำบล 3 ล้านบาทในเรื่องโครงการพื้นฐาน  เงินงบประมาณ อบจ.ปีหนึ่งมีประมาณ 900 ล้านบาท ถ้าให้นายก อบจ.คิดเพียงคนเดียวจะไม่สามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ใดเดือดร้อน และประชาชนต้องการอะไรบ้าง  แต่ทางกลุ่มพลังลำปางได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมว่าเงินจำนวน 3 ล้านบาท ต้องการนำไปแก้ไขอะไร โดยยื่นเป็นโครงการผ่านสภา อบจ.พิจารณา ดังนั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น  เด็ก นักศึกษา ผู้สูงอายุ จะมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ทั้งนี้ ในการเสวนาได้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ  และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กให้ชาวลำปางได้รับฟังทางเพจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และเพจลำปางโพสต์  ซึ่งมีคนสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และสามารถเข้าไปรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง 4 คน ย้อนหลังได้ทางเพจดังกล่าว

 

Share:

ดูดวงรายสัปดาห์กับอาจารย์อัฏฐ์วุฒิ ประเทืองบริบูรณ์ วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2563

 

 

วันอาทิตย์ ในช่วงนี้ท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ และเป็นทุกข์ โดยเฉพาะเรื่องภายในครอบครัว ที่เกิดความไม่เข้าใจกันและกัน จึงเกิดเป็นการขัดใจและทะเลาะขัดแย้งกัน ชีวิตคนเรานั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ

 

วันจันทร์ ถ้าเราคิดที่จะคอยแต่ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจ โดยไม่มีการคิดหรือการพัฒนาตนเองเลย ก็ยากนักที่จะสำเร็จได้ในกิจการหรืองานที่ทำอยู่ได้ ฉะนั้นจะต้องพึ่งตน

 

วันอังคาร ท่านที่กำลังพูดจากันถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองอยู่นั้น ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้ เพราะจะเป็นช่องที่ได้ทั้งเงินและโชคลาภ โดยเฉพาะเสี่ยงโชคเอาไว้บ้างจะได้เงินใช้

 

วันพุธ ท่านที่กำลังมีการคิดและได้พูดจากันกับญาติพี่น้องถึงเรื่องของความเป็นอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ ว่าจะสร้างตัวสร้างตนไปข้างให้มีความสุขได้อย่างไร เพราะนับวันจะถอยหลัง

 

วันพฤหัสบดี ในช่วงระยะนี้ไม่ว่าจะคิดหรือกระทำการใด ก็จะหาความสำเร็จได้ยาก เพราะเพียงแค่ได้คิดเท่านั้นแต่ความสำเร็จนั้น หาได้เกิดขึ้นได้ไม่ ขอเพียงให้หมั่นคิดและลงมือทำ

 

วันศุกร์ ในช่วงระยะนี้จะคิดและตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตาม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจะต้องระวังให้ดี เดี๋ยวจะทำให้เกิดเป็นคดีความขึ้นได้ให้ระวัง

 

วันเสาร์ ในระยะนี้ท่านได้มีการพูดจากันกับเพื่อน ๆ หรือญาติพี่น้องของตนเอง ถึงเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ ที่จะนำเอามาใช้จ่าย แต่จะโชคดีถ้าเพื่อนหรือญาติขายหวยจะให้โชค

 

ในชีวิตของคนเรานั้น ถ้าชอบในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองทั้งความคิดและการกระทำอยู่เสมอ ในวันหนึ่งข้างหน้า ชีวิตจะไม่มีคำว่าจนและไม่สำเร็จนั้นจะไม่มี และยิ่งเป็นที่ขยันคิดขยันทำด้วยความสำเร็จ ความสุขก็จะอยู่ไม่ไกลเกินฝัน

 

กำลังวันที่ 1 ธ.ค. 63 มีดังนี้ เด่น 5 รอง 6 ชุดคู่ 03 – 58 – 64 ชุดเด่น 458 – 764 - 568

 

Share:

ก๋างจ้อง ห้อยตุง ชมทุ่งทานตะวัน

 

จำนวนผู้เข้าชม counter for blog

 

ดอกทานตะวันบานแล้ว มาเที่ยวกันหรือยัง...

วัดป่าพระเจ้าอทุมพร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง  เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวขัวแตะ - ชมดอกทานตะวัน - ก๋างจ้อง - ห้อยตุง  บูชาพระธาตุเจ้าศรีอุทุมพร ที่วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร บ้านน้ำโท้งอุดมพร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
#เปิดให้เที่ยวชม #ทุกวัน ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 21.00 น.

#พบกับลานจ้องสีสันสวยงาม

#เดินเล่นสะพานขัวแตะ ชมพระอาทิตย์ตก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางท้องทุ่งนา และดอกทานตะวัน

#แวะชิมกาแฟร้าน ณ โม ค๊อฟฟี่

#ร่วมตักบาตรทุกวันอาทิตย์ พระสงฆ์ 15 รูป (เวลา 07.30 น.)

#เส้นทางมายังวัดฯ กดดูตรงลิงค์ด้านล่างนี้


https://maps.app.goo.gl/3XV4wH79oomw1bS89Share:

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ชาวต่างชาติแสบ อ้างศรัทธาในหลวง ร. 9 มาขอแลกธนบัตรในรัชกาลที่ 9 อาศัยช่วงเผลอฉกเงินแม่ค้าสาวชาวเถิน สูญกว่าหมื่นบาท

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา เจ้าของร้านเจ๊เเจ้ ร้านขายของชำ ตั้งอยู่ที่ ตลาดสดดอนไชย อ.เถิน จ.ลำปาง  ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เถิน พร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังถูกคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ ทำทีเข้ามาแลกเงินก่อนจะฉกเงินสดที่ร้านของตนเอง เสียหายไปกว่าหมื่นบาท

เจ้าของร้านเจ๊แจ้ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มีชาวต่างชาติเป็นชาย 2 คน เดินเข้ามาซื้อของที่ร้าน  คนแรกเป็นชายผิวขาว สูงประมาณ 190 ซม. พูดคุยภาษาไทยได้เล็กน้อย และฟังภาษาไทยออก ส่วนอีกคนเป็นชายผิวสองสีสวมหน้ากากอนามัยจึงไม่เห็นหน้าชัดเจน ส่วนสูงประมาณ 165 ซม.  ได้เดินเข้ามาซื้อของเหมือนกับลูกค้าทั่วไป  ต่อมาคนร้ายหยิบสินค้ามาชำระเงินเหมือนกับลูกค้าท่านอื่น จากนั้นคนร้ายขอแลกธนบัตรใบละ1,000 บาท ในรัชกาลที่ 10 เป็นธนบัตร 1,000 บาทในรัชกาลที่ 9 โดยอ้างว่าชื่นชอบธนบัตรในรัชกาลที่9 เจ้าของร้านจึงยินยอมให้แลก ไม่นานชายชาวต่างชาติได้กลับมาบอกว่า พบธนบัตรฉีกขาด จึงขอเปลี่ยนใบใหม่  จากนั้นจึงออกจากร้านไปยังร้านค้าข้างเคียงขณะเดียวกัน ร้านค้าขายอาหารทะเลที่อยู่ติดกัน ก็พบกับคนร้ายชาวต่างชาติคนเดียวกัน มาซื้อน้ำจ่ายเงินตามปกติ และขอแลกธนบัตรเช่นเดียวกัน  โดยใช้วิธีอ้างว่าธนบัตรฉีกขาดเหมือนกันรายแรก เเม่ค้ารายนี้จึงให้แลกธนบัตรใบใหม่ไป

ต่อมาไม่นาน คนร้ายกลับมาที่ร้านเจ๊แจ้ ซื้อแก้วน้ำพลาสติก และขอแลกเงินเป็นครั้งที่ 2 เริ่มจากธนบัตร 100 บาท , 50 บาท และธนบัตร 500 บาทตามลำดับ พร้อมกับบอกเจ้าของร้านว่า รัก ชื่นชอบ และศรัทธาภูมิพล  เจ้าของร้านก็รู้สึกคล้อยตาม คนร้ายจึงล้วงกระเป๋าทำทีมาเลือกธนบัตรเป็นครั้งที่ 2 เหมือนเดิม เมื่อได้เงินจำนวนหนึ่งไปและก็เดินออกจากร้านหายไปจากตลาดทันที

กระทั่งลูกค้าในตลาดสด สังเกตเห็นพิรุธว่าชายชาวต่างชาตินำเงินใส่กระเป๋ากางเกงข้างซ้ายไว้หลายใบและมีธนบัตรบางใบโผล่ออกมา พร้อมทั้งเห็นจังหวะตอนขโมยเงินด้วย จึงรีบมาบอกเจ้าของร้าผให้รีบตรวจสอบเงินในกระเป๋าว่ามีเงินหายไปหรือไม่ พบว่ามีเงินธนบัตร 1,000 เหลือเพียง 4,000 บาท จากที่มีเงินกว่า 2 หมื่นบาท จากนั้นจึงช่วยกันออกตามคนร้ายดังกล่าว แต่ก็ไม่พบจึงได้กลับมาดูกล้องวงจรปิดภายในร้านเวลา 16.44 น.


โดยในภาพจากกล้องวงจรปิด สังเกตเห็นว่า คนร้ายเอื้อมมือมาเลือกธนบัตรในกระเป๋าผู้เสียหายและบางช่วงบางตอนยังแอบนำเงินใส่กระเป๋ากางเกงจริงๆ  เจ้าของร้าน กล่าวว่า  ตอนนั้นรู้สึกตัวดี มีสติ ตนรักในหลวงรัชกาลที่ 9 ชาวต่างชาติมาพูดว่ารักและชื่นชม ตนก็เลยดีใจพร้อมทั้งขอบคุณชาวต่างชาติด้วยที่รักในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นกัน   แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงชุลมุนที่มีลูกค้ามารอคิวจ่ายเงิน ตนจึงไม่ได้สังเกตให้ดีตอนคนร้ายแลกเงิน   รู้สึกเสียใจมาก เพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับตน อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเตือนภัยสังคมกับแม่ค้าร้านอื่นในอำเภอเถิน และต่างจังหวัดให้ระวังและอย่าไว้ใจชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์ในลักษณะนี้

ทั้งนี้ ยังพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว ไม่ได้ก่อเหตุเพียงครั้งเดียว แต่เคยก่อเหตุกับผู้เสียหายในพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนหน้านี้ด้วย โดยตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณภาพและข้อมูล  ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม  

 

 

Share:

สาวเมืองเถินหวิดดับ ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้ายบรรทุกพ่วงจอดข้างทางรถซ่อม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 21พ.ย.63  เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์วิทยุ สภ.เถิน จ.ลำปาง  ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน บนถนนพหลโยธินฝังขาขึ้น เขตหมู่บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง มีคนได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุ หลังรับทราบจากนั้น ร.ต.อ.อุดม  ตาใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เถิน จึงรุดไปตรวจตามรับแจ้งร่วมกู้ภัย 

โดยในที่เกิดเหตุพบรถจักรยายนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ100 สภาพใหม่ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ในสภาพเฉี่ยวชนติดคาอยู่บริเวณท้ายข้างขวาของรถยนต์บรรทุกพ่วง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 70-2930 ปราจีนบุรี ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเถิน ทราบต่อมาว่าชื่อนางสาวอารียา  กันทาคำ อายุ 22 ปี เป็นชาวบ้านใน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยได้รับบาดเจ็บหน้าแข้งซ้ายหัก มีบาดแผลถลอกตามร่างกายอีกหลายแห่ง

          จากการสอบถามนายภภูริวัจน์  แดนงูเหลือม อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์บรรทุกพ่วง  โดยได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า รถบรรทุกพ่วงที่ตนขับนั้น ได้เกิดยางแตกตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.63 ที่ผ่านมาแล้วโดยจอดไว้อยู่ระหว่างรอบริษัท ส่งเงินค่าซ่อมมาให้  กระทั่งได้มีรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่มาชนท้ายรถยนต์บรรทุกพ่วง ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว อย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถินจะได้ทำการเพื่อสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Share:

"ดาชัย" ส่งข้อความถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านขอให้เป็นกลาง หากมีคนเสนอให้กาลูกใคร แสดงว่ารับเงินมา       การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่จะมีขึ้นในอีก 1 เดือนข้างหน้า คือวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 ผู้สมัครแต่ละคนต่างเริ่มงัดกลเม็ดเด็ดของตัวเอง ออกมาหาเสียง โดยเฉพาะนายดาชัย เอกปฐพี ผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง เบอร์ 4 หัวหน้ากลุ่มพลังลำปาง ที่ขยันประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง หาเสียงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียร์ เพจ "กาเบอร์ 4 เลือกดาชัย เอกปฐพี เป็นนายก อบจ.ลำปาง" ซึ่งมีภาพการลงพื้นที่หาเสียงร่วมกับผู้สมัคร ส.อบจ.กลุ่มพลังลำปางให้เห็นทุกวัน 

         โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ดาชัยได้โพสต์ข้อความหาเสียงเป็นที่น่าจับตามอง โดยมีข้อความฝากถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า  "กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องวางตัวเป็นกลาง ถ้าไปเดินไล่บอกให้กาเบอร์ไหนกาลูกของใคร แสดงว่าไปรับเงินของเบอร์นั้นมา ชัดเจนนะครับ" ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุน และให้กำลังใจ จำนวนมาก
 
            สำหรับนายดาชัย ถือว่าเป็นผู้สมครนายก อบจ.ที่น่าจับตามองคนหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ลงสนามแข่งขันกับนางสุนี สมมี อดีตนายก อบจ.ลำปาง แต่ในครั้งนี้สายบ้านสวนได้ส่งลูกสาวคนโต "ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร" ลงสมัครสนามนี้  ดาชัยจึงเป็นผู้ท้าชิงตัวฉกาจก็ว่าได้ เพราะที่ผ่านมาคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ของดาชัยก็ไม่น้อย  อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนชาวลำปางเป็นผู้ตัดสิน
Share:

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กระบะเสียหลักตกร่องกลางถนน ก่อนพุ่งข้ามเลนชนอัดกับรถบรรทุกหกล้อ สองพี่น้องเสียชีวิต

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 


เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 63 เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน ได้รับแจ้งว่า เกิดอุบัติเหตุรถชน บริเวณถนนพหลโยธินขาล่อง หมู่บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังรับแจ้งจึงประสาน ร.ต.อ.อุดม ตาใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เถิน เข้าตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปภ.ลำปาง สาขาเถิน เจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่ถอด และเจ้าหน้าที่กู้ภัยพื้นที่ใกล้เคียง เร่งให้การช่วยเหลือ


            จากการตรวจสอบ พบรถยนต์บรรทุกหกล้อยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 70-1130 ลำพูน ด้านหลังบรรทุกอาหารสัตว์มาเต็มคันรถ โดยชนอัดเข้ากับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บพ 7166 อยุธยา พุ่งตกลงไปข้างถนน สภาพรถพังยับทั้งคัน ภายในรถยนต์กระบะ พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายรังสรรค์ เนียรไธสง อายุ 23 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 4 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  และ น.ส.กนกวรรณ อยู่เต็มสุข อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 4 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็นผู้โดยสารมากับรถกระบะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างออกมา ซึ่งต้องใช้เวลานานร่วม 2 ชั่วโมงจึงจะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้  ส่วนคนขับรถบรรทุกหกล้อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย  ทราบชื่อคือ นายพิเชษฐ์ คำเอี่ยม อายุ 49  ปี ราษฎร ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คนขับรถกระบะได้เดินทางมาจาก จ.ตาก มุ่งหน้าเข้าสู่ จ.ลำปาง โดยรถยนต์กระบะได้เสียหลักพุ่งลงเกาะกลางถนน และได้ข้ามเลนมาตัดหน้ารถบรรทุกหกล้อที่วิ่งสวนทางมา  ทำให้ชนอัดกันอย่างแรง รถบรรทุกหกล้อได้ไถลลากรถยนต์กระบะอัดติดหน้ารถไปด้วย ก่อนจะพุ่งลงแน่นิงข้างทาง เป็นเหตุให้ผู้โดยสารในรถกระบะเสียชีวิต 2 รายดังกล่าว  

ขอบคุณภาพ ปภ.ลำปาง สาขาเถิน 
Share:

กลุ่มชาวลำปาง ในนามคณะกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน รวมพลังกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บเคาน์เตอร์ กลุ่มชาวลำปาง ในนามคณะกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน รวมพลังกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี อดีตพระพุทธอิสระร่วมกิจกรรม

            เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 63 ที่สวนพุทธธรรมบ้านวังโป่ง ต.วังใต้. อ.วังเหนือ จ.ลำปาง กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน แห่งประเทศไทย รวมตัวกันประมาณ 100 คน จัดกิจกรรมรวมพลังปกป้องสถานบัน พร้อมยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถึงนายกรัฐมนตรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นแทนรับหนังสือ
            ซึ่งในพิธีมี สิบตรีสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ “อดีตพระพุทธอิสระ” เข้าร่วมด้วย พร้อมกับได้พูดคุยเล่าเรื่องบ้านเมืองที่ผ่านมา จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์