วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

น้ำสำรองเหลือน้อย กฟผ.แม่เมาะ ขอผู้ว่าฯ ลำปาง ใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลมสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำจากกิ่วลมไปใช้ประโยชน์ สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลมสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ  JJ Park ลำปาง
ซึ่งปัจจุบันพบว่าน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ในอำเภอแม่เมาะ มีปริมาณน้ำรวมกันเหลือเพียงประมาณ 23.7 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้า มีความต้องการใช้น้ำปริมาณ 6 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือน  ทั้งนี้ สำหรับปริมาณน้ำกักเก็บที่มีอยู่ในอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปาง พบว่าปัจจุบันที่เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 65.12 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 65.08 %  และเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 95.97 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 95.97 % (ข้อมูลวันที่ 19 พ.ค.65)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ขออนุญาตดำเนินการสูบน้ำภายในเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2565 จากเดิมกำหนดการขออนุญาตดำเนินการในทุก 3 เดือน  โดยในที่ประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาว่าไม่ต้องกำหนดเป็นรายเดือน แต่ให้กำหนดเป็นรายปี ในกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปกติ มีน้ำเข้าเขื่อนเป็นจำนวนมาก สามารถผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ส่งไปช่วยเหลือให้กับอ่างกักเก็บน้ำแม่ขาม อำเภอแม่เมาะ เพื่อให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะนำน้ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันที หากปีใดฝนแล้ง อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม มีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ก็จะไม่อนุญาตให้ กฟผ.แม่เมาะ สูบน้ำไปใช้ได้
Share:

ชาว ต.บ้านดง ยื่น 8 ข้อเรียกร้องความเป็นธรรม เยียวยาผู้อพยพและได้รับผลกระทบจากเหมืองแม่เมาะอย่างเหมาะสม ทำข้อตกลง 24 พ.ค.นี้

           เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65  นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ ในนามประธานคณะกรรมการชาวบ้านต่อต้านผู้รุกรานทวงคืนความเป็นธรรมตำบลบ้านดง (คชต.ธ.)  พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้าน ประมาณ 500 คน ได้รวมตัวกันที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ้านดง เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ ขอให้จ่ายค่าชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่อพยพและได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง และโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างเหมาะสม            โดยได้มีการยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด 8 ข้อ คือ

1.เพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับผู้อพยพ 100% 

2.จ่ายทดแทนค่าสูญเสียในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรไร่ละ 10,000 บาทต่อปี

3.ให้ กฟผ.แม่เมาะ โดยโครงการอพยพฯ จ่ายเงินค่าทดแทนตามบัญชีทรัพย์สิน ให้เสร็จภายในวันที่ 30 ส.ค.65

4.ในการดำเนินการฟื้นฟูหลังจากเลิกกิจการขุดเหมืองและทิ้งดินใน ต.บ้านดง ต้องกำหนดเป็นกฎหมายแนบท้ายประทานบัตร และสัญญา EHIA ของโรงไฟฟ้า โดยให้สิทธิชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบายในการฟื้นฟูในทุกขั้นตอน

5.ให้ กฟผ.แมเมาะ ติดตามเร่งรัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาและเยียวยาประชาชน ต.บ้านดง ภายในเดือน ธ.ค.65

6.เร่งรัดติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่อพยพราษฎรใน ต.บ้านดง ให้กรมที่ดินสำรวจรังวัดออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้าน ให้เสร็จในวันที่ 30 พ.ค. 67

7.กฟผ.ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา สาธารณประโยชน์ในพื้นที่อพยพ และพัฒนาเยียวยาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎร 4 หมู่บ้านอพยพ ปีละ 20 ล้านบาท

8. ต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการตามข้อเรียกร้องข้างต้น  โดยผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย กฟผ. ผู้ว่าฯ อบต.บ้านดง  ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทน คชต.ธ. ลงนามร่วมกันนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าฯ มาติดตามเรื่องและรับมอบหนังสือจากกลุ่มชาวบ้าน กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ชาวบ้านได้ช่วยกระตุ้นเตือนในการทำงาน  ขอให้วางใจได้ว่าสิ่งต่างๆที่ได้ทำ และข้อเสนอทั้งหมดที่ชาวบ้านแจ้งมา พร้อมที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการ แต่ต้องเข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ทันที เพราะบางเรื่องทางจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการดำเนินการ  เช่น  ค่าภาคหลวงแร่  เป็นต้น   ส่วนเรื่องอื่นจะเร่งรัดดำเนินการให้  

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันที่ 24 พ.ค.65 นี้
Share:

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รวบต่างด้าว 17 คน คาขบวนรถไฟสายเหนือ ลับลอบเข้ามาจากชายแดน เสียเงินค่านายหน้ารายละเกือบ 3 หมื่นบาท

 เมื่อช่วงค่ำ วันที่  18 พ.ค. 2565    พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผบก.รฟ  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง.ผบก.รฟ.  พ.ต.อ.ณัทกฤช  น้อยคำปัน ผกก.2 บก.รฟ.  เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม โดย พ.ต.ต.กิจจา จันทาทับ สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน รฟ.ศิลาอาสน์  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง, เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคม. , เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. ,  เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.33 , เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ทท.  ได้ร่วมกันจับกุม ชาวเมียนมาร์ ทั้งชายและหญิง รวม 17คน มาสอบสวน

          โดยก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอยนำชาวต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย ผ่านทางขบวนรถไฟ กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่า ได้มีการเดินทางมากับขบวนรถไฟดังกล่าว  จึงเข้าตรวจสอบพบต่างด้าวทั้งหมด 17 คน          

จากการสอบสวน ทั้งหมดรับสารภาพว่า หลบหนีเข้าเมืองมาจากประเทศเมียนมาร์ ทางฝั่งท่าขี้เหล็กและทางชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน โดยเสียค่านายหน้าหัวละ 15,000-30,000 บาท  โดยได้ทยอยขึ้นรถไฟที่ จ.ลำพูน เพื่อเดินทางเข้าไปหางานทำที่ จ.กรุงเทพมหานคร  แต่เมื่อมาถึงสถานีรถไฟนครลำปาง  ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมาตรวจสอบบัตรและถูกจับกุมดังกล่าว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ได้นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปางดำเนินคดี ในข้อหา"กระทำความผิด เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" 
 

Share:

พบบ้านอีก 3 หลังในหมู่บ้านน้ำหลง ยังน่าเป็นห่วง ถูกน้ำป่าหลากกัดเซราใต้ฐานเสา พังเสียหายบางส่วนแล้ว

 จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลทะลักฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ หมู่ 3 บ้านน้ำหลง และหมู่ 4 บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง ส่งผลให้มีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับไมต่ำกว่า 400 หลังคาเรือน โดยมีบ้านถล่มพังไป 1 หลัง คือ บ้านเลขที่  68/1 หมู่ 3 ต.แม่ตีบ  เจ้าของบ้านคือ นางสมทัศน์ กันแก้ว หลายหน่วยงานต่างเข้าให้การช่วยเหลือและฟืนฟูชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้ว
          ขณะที่ยังมีบ้านหลังอื่นๆที่น่าเป็นห่วงอยู่อีก 3 หลัง ที่เสี่ยงจะพังทลายลงได้ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะฐานรากของบ้าน ซึ่งตัวบ้านก็ได้พังเสียหายบางส่วน โดยหลังแรกเป็นบ้านไม้หลังเล็กไม่มีเลขที่ สภาพใต้ฐานบ้านถูกน้ำกัดเซาะดินพังลึกกว่า 1 เมตร ตัวบ้านเอียงใกล้จะพังทางเจ้าของบ้านได้ไปอาศัยบ้านญาติชั่วคราวแล้ว  ถัดมาอีก 1 หลังคือบ้านเลขที่ 117 หมู่ 3  พบว่าถูกน้ำเข้ากัดเซาะรั้วบ้านทรุดตัวเป็นทางยาวไม่ต่ำกว่า 20 เมตร  และลึกเข้าไปในจุดโรงจอดรถ ทำให้โรงจอดรถทรุดตัว  เจ้าหน้าที่เร่งรื้อถอนจุดที่ทรุดตัวแล้ว เพื่อความปลอดภัย  และหลังที่ 3 คือบ้านเลขที่ 29/2 ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวบัวเล็ก แสนเทพ พบว่าน้ำกัดเซาะตลิ่งของบ้านลงไปกว่า 2 เมตร และอีกประมาณ 1 เมตรจะถึงตัวบ้าน ขณะที่ยุ้งฉางข้าวและห้องน้ำพังทลายไปกับกระแสน้ำทั้งหมดนางสาวบัวเล็ก แสนเทพ กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมาอายุ 47 ปีแล้ว เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรก ตนเองตกใจกลัวมาก ไม่กล้ามาอยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้ ต้องไปนอนบ้านญาติชั่วคราว ส่วนการช่วยเหลือทราบว่าทางราชการจะเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว
Share:

หนุ่มเชียงใหม่วัยเบญจเพส ขี่ จยย.ชนเบนซ์ ร่างกระเด็นฟาดพื้นดับอนาถ

     เมื่อเวลาประมาณ 19.45 น. วันที่ 18 พ.ค.65 ศูนย์วิทยุ 191 จ.ลำปาง รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนหน้าสถานีตำรวจทางหลวงฯ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  จึงประสานร้อยเวร สภ.เขลางค์นคร แพทย์เวร รพ.ลำปาง  เจ้าหน้าที่กู้ภัยอัมรินทร์ ร่วมตรวจสอบ
     ในที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อเบนซ์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กธ 8888 ลำปาง สภาพรถฝั่งขวาด้านคนขับ เสียหายทั้งแถบ ยางหน้าขวาแตก กระจกไฟหน้า กระจกมองข้างแตก  ทราบชื่อคนขับรถคือ พญ.อภิญญา สัชฌะไชย  เจ้าของธุรกิจค้าส่งผลิตสินค้าทางการเกษตร  หมู่ 2 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง  
         ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน ทะเบียน จ.เชียงใหม่ ตกลงไปในร่องข้างทาง ห่างไป 5เมตร พบร่างผู้เสียชีวิต นอนอยู่กลางถนน สภาพยังสวมหมวกกันน็อค ตามลำตัวมีบาดแผลเหวอะหวะหลายแห่ง บั้นเอวหัก ลำไส้ทะลักออกมา  ทราบชื่อต่อมาคือ นายอาทิตย์ จิโน อายุ 25 ปี ชาว ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
       สอบถาม พญ.อภิญญา คนขับรถเก๋ง เล่าว่า ไปทานข้าวกับลูกและหลาน กำลังจะขับรถกลับบ้าน โดยไม่ได้ขับเร็ว  อยู่ๆรถจักรยานยนต์ก็ได้พุ่งเข้ามาชนอย่าวแรงแบบไม่ทันตั้งตัว จึงได้พยายามควบคุมสติ ประคองรถให้จอดได้  และโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ

       ทั้งนี้มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ได้ขับรถตามรถเก๋งมา เล่าว่ารถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็ว และหักเข้ามาชนรถเก๋งจริง อย่างไรก็ตามทางร้อยเวรจะได้สอบสวนอย่างละเอียดต่อไป 

Share:

ธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลแม่ตีบอย่างตอเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลายๆฝ่ายเร่งพื้นฟูวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ปากทางเข้าบ้านน้ำหลง หมู่ 3 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งเป็นจุดรับริจากสิ่งของต่างๆ เพื่อที่จะกระจายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคือบ้านบ้านน้ำหลง หมู่ 3 และบ้านงิ้วงาม หมู่ 4 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากว่า 400 หลังคาเรือน  เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนแล้วในพื้นที่ระดับน้ำในลำห้วยแม่ตีบลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ชาวบ้านเริ่มสำรวจลุทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง โดยทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้ระดมรถบรรทุกน้ำสะอาด เพื่อไปแอจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบภัย  เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากทำให้ระบบประปาหมู่บ้านเสียหายไม่สามารถผลิตน้ำสะอาดได้  จึงต้องระดมรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายยอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี่ยังใช้รถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนที่สะสมภายในบ้านเรือนชาวบ้านอีกหลายหลัง ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่นำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร หอมขาว ที่แช่น้ำมาผึ่งแดดรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกน้ำท่วมขังมาผึ่งแดดให้แห้งอีกทางหนึ่ง  ส่วนความเสียหายด้านอื่นท้องถิ่นในพื้นที่จะเร่งจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือต่อไป

 

Share:

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เจ้าของบ้านพังถล่มทั้งหลัง หลังจากน้ำป่าหลากหนัก ต.แม่ตีบ อ.งาว เผยหลานอัดคลิปวีดีโอขณะเกิดเหตุไว้ได้ ถึงกับทรุดเห็นบ้านถล่มต่อหน้า ต้องย้ายไปอาศัยบ้านญาติชั่วคราว

           จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากหนักในพื้นที่ ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง ทำให้มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า 200 หลังคาเรือน  โดยมีบ้านเรือนในหมู่บ้านน้ำหลง หมู่ 3 ต.แม่ตีบ เกิดพังถล่มลงมาทั้งหลัง  หลังจากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก และน้ำได้ลดระดับลงแล้ว ซึ่งเจ้าของบ้านได้ถ่ายคลิปวีดีโอขณะเกิดเหตุไว้ได้

ซึ่งภาพเหตุการณ์ เป็นบ้านไม้หลังใหญ่ 2 ชั้น ค่อยๆเอียงทีละน้อยและมีเสียงไม้ดังตลอดเวลาก่อนที่จะพังทลายลงมาอย่างรวดเร็วพังเสียหายทั้งหลัง  โดยในคลิปได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้ถ่ายคลิปไว้อย่างน่าสงสาร   ผู้สื่อข่าวได้สอบถามทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวคือบ้านเลขที่  68/1 หมู่ 3  ต.แม่ตีบ อ.งาว  เจ้าของบ้านคือ นางสมทัศน์ กันแก้ว  ได้เปิดเผยว่า คลิปดังกล่าวหลานเป็นคนถ่ายเอาไว้ โดยเหตุเกิดเวลาประมาณ 10.00 น.  ก่อนหน้านี้น้ำได้หลากเข้าท่วมประมาณ 08.00 น. โดยหลากมาอย่างรวดเร็ว ขณะนั้นได้อาศัยอยู่กับหลาน 2 คน จึงได้รีบออกจากบ้านยังไม่ทันได้เก็บข้าวของไรออกมา จากนั้นเมื่อน้ำได้เริ่มลดลงก็เห็นว่าเสาบ้านได้ทรุดลงไปทีละต้น จึงไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้  หลานจึงได้เอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ช่วงที่บ้านพังทลายลงมา 
นางสมทัศน์ เล่าว่า ในตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้  ไม่รู้จะทำอย่างไรแข้งขาอ่อนไปหมด เพราะบ้านที่อยู่อาศัยมากว่า 20 ปี ต้องพังทลายลงต่อหน้า ที่ผ่านมาเคยเกิดน้ำท่วมแต่ไม่หนักเท่านี้ ครั้งนี้ถือว่าหนักมากจริงๆ ตอนนี้ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราว โดยทางผู้ว่าฯ และทาง อบต. ได้เข้ามาสำรวจและเตรียมให้การช่วยเหลือแล้ว แต่คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่ง

 

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์