วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง 4 เขตเลือกตั้ง มีผู้มาสมัคร รวม 46 คน จาก 13 พรรคการเมือง        ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 และรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันที่ 4 – 7 เมษายน 2566

        บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากพรรคต่างๆ เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ถือว่ามาก่อนเวลาเปิดรับสมัคร ทำให้มีเวลาในการตรวจเอกสารหลักฐาน เพื่อความเรียบร้อยและครบถ้วน และดำเนินการจับสลากลำดับการจับหมายเลขประจำตัว ในเวลา 08.30 น.

        ปรากฎหมายเลขผู้สมัครดังนี้ 


 เขตเลือกตั้งที่ 1 

เบอร์ 1 นายชัยวัฒน์ เชื้อสกุล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายพนมเธียร ศิระธนรักษ์  พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นางธมลวรรณ จินากุล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 5 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายเจษฎา  ฟูกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 พ.ต.อ.ณรงค์ จันทราช พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 8 นางทิพา ปวีณาเสถียร  พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายจินณ์ ถาคำฟู พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10  นายอรหันต์ คันใจ พรรคชาติพัฒนากล้า 

เบอร์ 11 นายธนิตศักดิ์ ทวีพรจิรภาคย์  พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 12 นายสายัณห์ ใหม่ทา พรรคไทยศรีวิไลย์

 


 เขตเลือกตั้งที่ 2

เบอร์ 1 นายภาวัฒน์ พยัคฆบุตร  พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายฐานศักดิ์  ศรีพงษ์ใหญ่ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายรุ่งโรจน์ เอื้อจริง  พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นางสาว กัญญารัตน์ วงศ์วรกุลกิจ  พรรคประชาธิปัตย์  

เบอร์ 5 นายแดนไกร ท่าคร่อง พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 6 นายกฤตภพ สติดีนิติวงศ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ พรรคพลังประชารัฐ

 เบอร์ 9 นายจิตร ใจจุน พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10  นายดลนรุตม์ ชาญเศรษฐนนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 

เบอร์ 11 นายจรัสรัตน์ ทัศนา พรรคไทยศิวิไลย์ 


เขตเลือกตั้งที่ 3

เบอร์ 1 นายต่อพงษ์ วรกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 พ.ต.ต.หญิงนงค์เยาว์ อาทิตยานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย   

เบอร์ 4 นายนริศ แสงบุญเรือง พรรคชาติพัฒนา

เบอร์ 5 นายบรรจง เวชประชา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายชลธานี เชื้อน้อย พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นางปทิตตา อารักษ์ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 8 นายวิชัย หมื่นประจักร พรรคพลังสังคมใหม่  

เบอร์ 9 นายดาชัย เอกปฐพี พรรคพลังประชารัฐ  

เบอร์ 10  นายคมสัน จิตรมั่น พรรคภูมิใจไทย 

เบอร์ 11 นางสาว ธมลวรรณ โทไวยะ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 12 นายศุภรัช ตุ้ยใจ พรรคประชาธิปัตย์

 เขตเลือกตั้งที่ 4 

เบอร์ 1 นายจรูญ ศรีวรรณ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 2 นายรังสี เมืองใจ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 3 นายสมเกียรติ ตันตระกูล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายเชาวยุทธ เชาว์กิตติโสภณ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นางสาว รภัสสรณ์ นิยะโมสถ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายประยูร แก้วเดียว พรรคเสรีรวมไทย  

เบอร์ 7 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายเดชทวี ศรีวิชัย  พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายวัฒนา สิทธิวัง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10  นางธัญญาทิพย์ พูนสินวัฒนา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 นายสอาด สำเรืองจิตร์ พรรคไทยศรีวิไลย์


ทั้งนี้ จ.ลำปาง มีผู้มายื่นสมัครเพียงวันแรกวันเดียวเท่านั้น ส่วนวันอื่นๆไม่มีการยื่นสมัครเพิ่มแต่อย่างใด จึงรวมผู้สมัครทั้งหมด 46 คน  13 พรรคการเมือง 

 Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์