วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมืองรถม้าเสี่ยง หมอกควันวิกฤต


หมอกควันเกินมาตรฐาน 3 วันติดกัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเผยค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานไม่รุนแรงเท่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว จัดพิธีลงนามข้อตกลงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเครือข่ายเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA 21 ภาคเหนือ  ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาป่าจนถึงที่สุดเตือนโทษหนักถึงจำคุกถึง 15 ปี    
        
.ลำปางยังคงประสบปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากรายงานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 25-27 ..57 พื้นที่ จ.ลำปาง มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอนเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันถึง 3 วัน โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองลำปาง เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู่ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง วัดค่าเฉลี่ยอยู่ที่  126-136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ  ซึ่งจากการมองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าสภาพอากาศมีหมอกควันปกคลุมชัดเจนจนมองไม่เห็นดอยพระบาท ขณะเดียวกันยังพบว่ามีการเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวได้ติดตามการแจ้งเหตุไฟป่าจากศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พบว่ามีการแจ้งไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งต่อวัน
โดยในวันที่ 27 .. 57 ได้มีการแจ้งการเกิดไฟป่าจำนวน 2 ครั้ง ที่บริเวณ ถนนสายลำปาง-เกาะคา ขาไปเกาะคา ก่อนถึงโค้งบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันออก  และด้านข้างศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 องห้างฉัตร จ.ลำปาง กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่จำนวนหลายคันไปช่วยดับไฟ ขณะเดียวกันทางจังหวัดลำปางก็ได้พยายามรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรม การลดการเผา โดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 ..56  นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กล่าวต้อนรับนายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม การลดการเผาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย LA21 ภาคเหนือ หมู่เฮาฮ้อยหญ๋า บ่อเผาป่า เพิ่มปื้นตี้สีเขียวขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ กระบวนการทำงาน และเป็นแรงผลักดัน กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้ พึ่งพาช่วยเหลือกันในระดับภาคต่อไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย LA21 ภาคเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันทางการศึกษา อาสาสมัครประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมทำพิธีลงนามข้อตกลงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา นี้ขึ้น ภายใต้กระบวนการส่วนร่วมของประชาชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการถ่ายทอดแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบนการเรียนรู้และสร้างกามีส่วนร่วมของทุกภาคเครือข่าย โดยในงานมีการจัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ต่างเพื่อเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นให้ถูกหลักวิชาการและไม่สร้างความเดือนร้อนและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติประประชาชน

นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การเผาในที่โล่ง นับเป็นประเด็นปัญหาร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย LA21 ภาคเหนือ ที่มีความรุนแรง และจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ดังนั้น จึงจะได้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั่วภาคเหนือต่อไปส่วนปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกินค่ามาตรฐาน  โดยเฉพาะจังหวัดลำปางที่มีพื้นที่ป่าเต็งรังและแห้งแล้ง พบว่าสาเหตุหลักเกิดมาจากการเผาป่าทั้งหมดซึ่งเกิดจากผีมือคนนั่นเอง เพื่อที่ต้องการล่าสัตว์และหาของป่า

จากสถิติปีที่แล้ว ในเดือน ก.. ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานไปมากกว่า 20 วัน แต่ในปีนี้ เกินมาได้ 10 วัน สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและช่วยกันดูแล   ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้มีการรณรงค์ คาดการณ์ว่าถ้ามีการณรงค์ที่เข้มข้นใน 5 ปี จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเผาได้มาก มาตรการที่ใช้มีทั้งด้านกฎหมาย มีโทษจำคุกถึง 15 ปี  และขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่อุทยาน ป่าไม้ ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนทั่วไปต้องเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่โดยแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยโทษสูงสุดจำมากถึง 15 ปี ดังนั้นจึงแจ้งเตือนว่าช่วงนี้ห้ามมีการเผาป่าหญ้าแห้งโดยเด็ดขาดรองอธิบดีฯ กล่าว.(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 967  ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support