วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธุรกิจท้องถิ่นสะท้อน ท่องเที่ยวอ่อนประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

ในการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ที่โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์ อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2559  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศ โดยมีบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน ในการนี้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นต้นทุนที่ดีที่สุด สำหรับการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำปาง ถือว่ามีต้นทุนทางการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานนับพันปี มีขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามตามแบบล้านนา มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีอาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อยถูกใจนักท่องเที่ยว มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากมากมาย นอกจากนี้ ยังมีรถม้าไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จะต้องร่วมมือกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด จากต้นทุนที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุมดังกล่าวได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอื่นๆในภาพรวม เช่น การพัฒนาการให้บริการรถม้าแก่นักท่องเที่ยวที่มีความทันสมัยมากขึ้น  นอกจากนี้การลงทะเบียนรถม้าทุกคัน พร้อมจัดทำหมายเลขกำกับรถม้า และพัฒนาทักษะด้านจราจร และการบริการท่องเที่ยวแก่พนักงานขับรถม้า  รวมถึงการเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ มีรายงานว่า ช่วงที่มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 มีนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก ส่งผลให้โรงแรมที่พัก เต็มทุกแห่ง ขณะที่ธุรกิจร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึกได้รับประโยชน์รายได้จากการท่องเที่ยวคึกคัก

แต่ยังมีกระแสข่าวบางส่วนว่า ลำปางยังขาดการสื่อสารเรื่องของการเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวงานใหญ่ที่จะมีจำนวนคนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่น้อยมาก ทำให้ร้านอาหารท้องถิ่นบางส่วนอาจปรับตัวไม่ทันเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือให้ทันกับการทำรายได้ เช่นการสั่งซื้อวัตถุดิบการประกอบอาหารหรือ แม้กระทั่งเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งนี้หลายฝ่ายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจร้านอาหารให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงลึกถึงประมาณการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ทั่วไปว่าจะมีการจัดงาน ที่ไหน อย่างไรเท่านั้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1109 วันที่  16 -  22 ธันวาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support