วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำปางขานรับรถไฟความเร็วสูง เตรียมสำรวจเส้นทางระยะ 2จังหวัดลำปางขานรับโครงการรถไฟความเร็วสูง เตรียมศึกษาสำรวจเส้นทางก่อสร้างระยะที่ 2 (พิษณุโลก – เชียงใหม่) และปรับปรุงทางหลวงรองรับเส้นทางรถไฟสายใหม่  เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เชื่อดันลำปางมีศักยภาพรองรับความเจริญและอาเซียนในอนาคต

จากการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของ ประเทศภายใต้ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย 2020” เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาเป็นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อแผนงาน โครงการของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมีประโยชน์ต่อประชาชนในการให้ประชาชนได้ รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
  
ในส่วนของจังหวัดลำปาง มีโครงการศึกษาสำรวจเส้นทางในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 และโครงการปรับปรุงจุดตัดรถไฟในทางหลวงหมาย 11 ทางเลี่ยงเมือง กม. ที่ 2 + 695 ถึง กม.ที่ 3 + 394 ระยะทาง 735 เมตร เพื่อสะดวกต่อการค้าการลงทุน การเดินทาง การท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งประโยชน์ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะได้รับจากการวางระบบโครงสร้างพื้น ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ คือ รถไฟความเร็วสูงเฟสที่ 2 (พิษณุโลก – เชียงใหม่) จะมาจอดที่สถานีลำปาง และเส้นทางรถไฟคู่ขนานใหม่ที่พาดผ่านพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ สาย “เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้กับท่าเรือเชียงแสนไปเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนลาวไดสะดวกสบาย ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า  และการเดินทาง  การขนส่งสินค้ารวดเร็ว 

รวมถึงโครงการปรับปรุงจุดตัดรถไฟในทางหลวงหมาย 11 ทางเลี่ยงเมือง กม. ที่ 2 + 695 ถึง กม. ที่ 3 + 394 ระยะทาง 735 เมตร ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว นักลงทุน นักธุรกิจ จะเข้ามามีบทบาทและเข้ามาลงทุนในจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเดินทางไปกลับได้รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน นักธุรกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนได้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่าการพัฒนาระบบขนส่งและรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว จะทำให้จังหวัดลำปางมีความพร้อมด้านการขนส่งทางรถไฟ และศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตและการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคต 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการถนนวงแหวนตัดใหม่  2 เส้นทาง คือ เส้นทางตัดจาก ศาลากลางจังหวัดไปถึงตำบลพิชัย และ เส้นทางจาก ถนนลำปางเชียงใหม่ ตัดทะลุ ตำบลพิชัย เพื่อบรรจบกันทั้ง 2 เส้นขณะนี้ รุดหน้า และอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบและสำรวจรังวัดซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งรองรับการค้าและขยายตัวจากถนนสายเศรษฐกิจรับอาเซียน( R3A)  

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 957  20 - 26 ธันวาคม 2556)  

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์