วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

บ้านทรงไทย ปะทะ บ้านสวนป็นสนามประลองกำลัง ที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว.หรือสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 30 มีนาคมนี้

ที่น่าตื่นตายิ่งไปกว่านั้น เมื่อโฟกัสมาที่บ้านเรา สนามเลือกตั้งลำปาง คึกคัก เข้มข้นยิ่งเมื่อบุญชู ตรีทอง เจ้าของบ้านทรงไทยหลังงาม ปะทะกับ วราวุฒิ หน่อคำ ที่ว่ากันว่า คล้ายคนคุ้นเคย ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร แห่งบ้านสวน ของขลังแห่งเมืองลำปาง กำลังภายในของไพโรจน์ โลห์สุนทร จะขับดันทนายคนดัง วราวุฒิ หน่อคำ เข้าโค้งสุดท้ายเชือดเฉือน บุญชู ตรีทอง ผู้มากบารมีได้หรือไม่ ยังไม่รู้ แต่กำลังภายนอกของบุญชู ตรีทอง นั้น นับว่าชัดเจน ด้วยทุนสะสมยาวนานของเขา นับจากเริ่มเรียน ก.ไก่ทางการเมือง ในนามพรรคความหวังใหม่ จนกระทั่งการแสดงตัวตนในภาพของนักการเมือง ใจถึง พึ่งได้

บุญชู ตรีทอง เริ่มต้นการเป็น ส.ส.เมื่อปี 2535 สังกัดพรรคความหวังใหม่ 2538 ย้ายมาพรรคชาติไทย 2544 พรรคไทยรักไทย และเป็นกรรมการบริหารที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 5 ปี เขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลชวน หลีกภัย ในระหว่างปิดเทอมใหญ่ บุญชู ก็ไม่ได้หายหน้าไปจากสังคม การบริจาคเงิน 100 ล้านให้ธรรมศาสตร์เมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งบริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็เป็นการตอกย้ำชื่อของบุญชู ตรีทอง ให้ผู้คนยังจดจำเขาได้

บุญชู ตรีทอง มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง โดยการบริจาคที่ดิน จำนวน 365 ไร่ บริเวณอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนที่รองรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำปางจำนวนมาก และในฐานะศิษย์เก่าเขายังบริจาคเงินสร้างอาคารหอประชุมใหญ่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นที่ทำการของสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย ทั้งยังเป็นสถานสำหรับจัดงานสำคัญต่างๆของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง

ดังนั้น บุญชู ตรีทอง จึงนับว่ามีแต้มต่อทางการเมืองสูงกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ หากกลุ่มฐานเสียงเก่ายังเหนียวแน่น โอกาสก็มีมากที่จะได้รับการประกาศชื่อเป็น ส.ว.ลำปาง ตำแหน่งทางการเมืองที่ 2 ของ ส.ส.หลายคนที่วางมือจากสภาผู้แทน ยกเว้นเสียงของคนชั้นกลางในเมืองกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความอิสระพอสมควร ในการเลือกนักการเมืองที่มีคุณภาพ คนเหล่านี้อาจเป็นตัวแปรพลิกสถานการณ์ให้ชัยชนะกลับมาเป็นของคู่แข่ง โดยเฉพาะวราวุฒิ หน่อคำ ที่อาจกล่าวได้ว่า สด ใหม่ กว่า อีกทั้งยังเป็นตัวจริงเสียงจริงในแวดวงนักกฎหมายมานานกว่า 30 ปี และล่าสุดได้รับรางวัลทนายความดีเด่น ปี2556 จากสภาทนายความ เป็นเครื่องการันตีการทำหน้าที่ทางด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี

ตัวแปรอีกหนึ่งคือ การถอนตัวของ ดร.ชุณกิจ จันทรสุรินทร์ ลูกชาย พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส. รุ่นลายคราม ทั้งที่เป็นแคนดิเดทอีกคนหนึ่งที่อาจคว้าดวงดาวได้ คะแนนของ ดร.ชุณกิจ อาจเทไปทางไหนไม่อาจล่วงรู้ได้

ว่ากันถึงอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา มิใช่สภากลั่นกรองกฎหมายเช่นวุฒิสภาในยุคดั้งเดิมอีกแล้ว ทว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่ฉบับปี 2540 ได้ออกแบบให้วุฒิสภามีอำนาจมากมาย มากจนกระทั่ง ส.ส.สายเพื่อไทย พยายามผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แทนที่จะมี ส.ว.สรรหาส่วนหนึ่ง ส.ว.เลือกตั้งส่วนหนึ่ง เพราะหากสามารถกุมสภาพได้อย่างเบ็ดเสร็จ ก็สามารถจัดการให้องค์กรอิสระมาอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยผ่านบุคคลที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบในการไปทำหน้าที่ในองค์กรอิสระต่างๆ

ส.ว.มีอำนาจในการกลั่นกรองกฎหมาย โดยสามารถแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ เพื่อให้การออกกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือตั้งคณะกรรมาธิการไปศึกษางานด้านต่างๆ ให้มีการตรวจสอบฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีข้อสังเกต คำแนะนำ และกระตุ้นเตือนรัฐบาล รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาล

อำนาจในการเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ให้วุฒิสภา ทำหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง วุฒิสภามีอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงทั้งด้านบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ เป็นไปด้วยความระมัดระวัง และเป็นธรรม

นี่ว่ากันโดยอำนาจ ซึ่งต้องถือว่าไม่ใช่สภาตรายาง มีศักดิ์มีศรีที่จะเขียนไว้ในประวัติชีวิตอย่างภาคภูมิ ฉะนั้น ถึงแม้การหาเสียงจะทำไม่ได้เต็มที่เหมือนเลือกตั้ง ส.ส.ไม่มีเวทีหาเสียง ที่จะใส่สีตีไข่กันได้เต็มที่ หากแต่ในสื่อสังคมออนไลน์ ก็ซัดกันชนิดเลือดสาด มันหยด ซึ่งคนที่ติดตามวาทกรรมในโลกออนไลน์ จะต้องใช้วิจารณญาณอย่างถ้วนถี่ก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อ หรือจะเลือกใคร

ใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว ศึกบ้านไทย ปะทะบ้านสวน จะยิ่งเข้มข้น ดุเดือดมากขึ้น ถ้าไม่มีตัวแปรเป็นอย่างอื่น บ้านไทยอาจวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนชนิดต้องถ่ายรูปวัดระยะกันเลยทีเดียว(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 969  ประจำวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2557)  
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์