วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ยันรถไฟความเร็วสูงยังผ่านลำปาง กรุงเทพฯ –ลำปาง เพียง 3 ชั่วโมง ราคาเริ่มต้น 946 บาท
หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่  2 พิษณุโลก - เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอความสำคัญ ขอบเขตการดำเนินงาน และรูปแบบแนวเส้นทางเลือกพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้วนั้น  ซึ่งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 มีเส้นทางตัดผ่านในพื้นที่จังหวัดลำปาง ขณะนั้นได้มีการเสนอแนวทางเลือกของการพัฒนาเส้นทางระยะที่ 3 ออกเป็น 3 เส้นทางด้วยกัน  หลังจากรับฟังความคิดเห็นในครั้งดังกล่าวมีมติเลือกเส้นทางที่ 3 ที่มีระยะทาง 293 กม. จากพิษณุโลก ไป สุโขทัย สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย เข้าเมืองลำปาง  เชื่อมเส้นทางรถไฟเดิม ยกเว้นช่วงภูเขา ดอยขุนตาล จะตัดเส้นทางใหม่   ให้สามารถทำความเร็วได้  ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากไม่ต้องผ่านเส้นทางป่าสงวน และเอื้อประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงเส้นทางไปอำเภอแม่สอด จ.ตาก ถึงพม่า ในอนาคต 

หลังจากที่มีการศึกษาพื้นที่เส้นทางเลือกที่ 3 พบว่ายังติดปัญหาการตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำยมเป็นวงกว้าง จึงได้มีการจัดทำเส้นทางเลือกที่ 4 ขึ้นมา เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำยมให้น้อยที่สุด โดยเส้นทางที่ 4 มีความยาว 296 กม. จากจากพิษณุโลก ไป สุโขทัย สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย และตัดเส้นทางไปยัง อ.วังชิน  เพื่อเข้าสู่เมืองลำปาง จากนั้นเส้นทางจากลำปางไปจังหวัดเชียงใหม่ยังคงใช้เส้นทางเดิมในทางเลือกที่ 3 

รูปแบบของการเดินรถนั้นจะให้บริการจอดทุกสถานี ตลอดเส้นทาง ซึ่งรถไฟจะจอดเฉพาะสถานีหลัก ประกอบด้วยสถานีบางชื่อ นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง และเชียงใหม่ โดยในปี 2567 จะเปิดให้บริการระยะแรก กรุงเทพฯ พิษณุโลก และในปี 2569 เปิดให้บริการระยะที่สอง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

อัตราค่าโดยสาร กรุงเทพฯ-พิษณุโลก เท่ากับ 639 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง, กรุงเทพฯ –เชียงใหม่ เริ่มต้น 1,074 บาท จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และพิษณุโลก-กรุงเทพฯ เท่ากับ 505 บาท  สำหรับอัตราค่าโดยสารนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ VIP Business และ Standard โดยอัตราค่าโดยสารมายังจังหวัดลำปางในราคา Standard จากสถานีต่างๆ ดังนี้ บางซื่อ-ลำปาง 946 บาท, ดอนเมือง-ลำปาง 928 บาท, อยุธยา-ลำปาง 853 บาท, ลพบุรี -ลำปาง 760 บาท, นครสวรรค์ -ลำปาง 592 บาท, พิจิตร -ลำปาง 441 บาท, พิษณุโลก-ลำปาง 378 บาท, สุโขทัย-ลำปาง 286 บาท, ศรีสัชนาลัย-ลำปาง 241 บาท, ลำปาง-ลำพูน 163 บาท และลำปาง-เชียงใหม่ 163 บาท  สำหรับระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯมายังลำปางคาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่  จึงขอเชิญชวนราษฎรในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว
             
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 987 ประจำวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2557)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์