วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งฟื้นฟูแม่น้ำวังรอบที่ 3 หลังเกิดปัญหาน้ำเน่าไม่น่ามอง ด้านกิ่วลมปล่อยน้ำช่วย
แต่ได้เพียงระยะสั้น ชาวบ้านรอดูผลแม่วังจะสดใสได้อีกนานเท่าไร

แม่น้ำวังยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก ถึงแม้กระทั่งช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนแต่น้ำในแม่น้ำวังกลับแห้งขอด ส่งผลให้บรรดาผักตบชวา โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ มีขยะและสิ่งปฏิกูลลอยไปติดอยู่ ทำให้เป็นภาพที่ไม่น่ามองและสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อคนลำปาง ซึ่งล่าสุดทางเทศบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการจัดทำความสะอาดฟื้นฟูแม่น้ำวังขึ้นเป็นครั้งที่ 3  

เมื่อวันที่ 2  ก.ค. 57 ที่ผ่านมา  นายชัยศรี สัฌชะไชย รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานเปิดงาน ราษฎร์ รัฐ รวมใจ คืนน้ำใสให้แม่น้ำวัง ณ สวนสาธารณะฝายน้ำเฉลิมพระเกียรติ โดยภายในงานมีการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำวัง โดยการเก็บขยะและกำจัดวัชพืชในแม่น้ำการพัฒนาและทำความสะอาดถนนเลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่ สะพานแขวนท่าน้ำสิงห์ชัย ถึง ฝายยาง พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปกป้องแม่น้ำแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังเน่าเสีย 

นายชัยศรี กล่าวว่า ปัญหาสภาพปัญหาของแม่น้ำวังและลำน้ำสาขา คือ ลำน้ำส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลง ตื้นเขิน มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ห้วย หนอง คลอง และ บึง ไม่มีน้ำขังตลอดปี ประกอบกับประชาชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำ ยังมีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่ง แม่น้ำเริ่มมีการเน่าเสีย ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ระบบนิเวศธรรมชาติในแหล่งน้ำถูกทำลาย เป็นต้น นอกจากนี้ บริเวณที่ตั้งชุมชนริมน้ำได้มีสภาพแปรเปลี่ยนไปจากเดิมมีการบุกรุกจับจองที่ดินริมน้ำ ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่บดบังทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำและเอกลักษณ์ของเมืองแหล่งโบราณสถานหลายแห่งถูกทำลายและถูกปล่อยให้เสื่อมโทรม ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ตั้งแต่บริเวณ สะพานแขวนท่าน้ำสิงชัย ถึง ฝายยาง รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 

นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเทศบาลร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง พบว่าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมาก  มีทั้ง ปลิงเข็ม แบคทีเรีย และจอกแหนระบาดอย่างหนัก ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อกำจัดวัชพืชในลำน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบนิเวศที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ำวัง เพื่อตอบสนองภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเมืองน่าอยู่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประสานไปยัง สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง ที่กำกับดูแลโครงการกิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้ช่วยเร่งระบายน้ำ ออกจากเขื่อน ลงสู่แม่น้ำวัง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำเน่าเสียออกไป ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวหากได้ผลดีจะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงที่น้ำเน่าเสีย เพื่อที่จะคืนสภาพน้ำวังที่สวยงามต่อไป 

สำหรับแม่น้ำวังที่ไหลผ่าน เขตเทศบาลนครลำปาง มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และจะเกิดปัญหาเน่าเสียในช่วงนี้ตลอดทุกปี เนื่องจากว่าสภาพน้ำที่แห้งและประกอบกับมีฝายยางขวางทางน้ำ ทำให้เกิดการสะสมตะกอน และขยะจนสร้างปัญหาน้ำเน่าเสียทุกปี ล่าสุดทางเทศบาลนครลำปางกำลังเร่ง เสนอโครงการสร้างฝายแม่น้ำวังแทนที่เดิม(เขื่อนยางแล้ว) มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เป็นฝายกันน้ำวังที่มีระบบ ระบายตะกอนไปในตัวด้วย คาดว่างบประมาณน่าจะอนุมัติในปี 2558 ซึ่งหากฝายนี้สร้างสำเร็จคาดว่าสถานการณ์น้ำเน่าเสียจะลดลงอย่างแน่นอน

สำหรับการแก้ปัญหานั้น ทางเทศบาลได้ใช้รถแบ็คโฮ และใช้กำลังคนลงแพ เพื่อเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ภายในน้ำ ส่วนสาหร่ายที่ฝังตัวอยู่ได้ใช้วิธีการใช้เคียวและคราดเกี่ยวให้รากขาดจากพื้นที่ เพื่อให้สาหร่าย ผักตบชวา ไหลไปตามน้ำ โดยทางเขื่อนกิ่วลมได้ระบายน้ำออกมาช่วยเหลือ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้แม่น้ำวังมีสภาพที่สวยงามและน่ามองขึ้นจากเดิมได้มาก


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 985 ประจำวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2557)
 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์