วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เปิดผลประกอบธุรกิจเหมืองแร่ลำปาง ของประธานองค์กรเภสัชกรรม หลังถูกกลุ่มแพทย์ร้องเรียนกรณี เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และส่อทุจริตคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  พบปี 55 มีรายได้จากการทำธุรกิจ 21 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมากว่าครึ่ง 

จากกรณี นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ซึ่งถูกตัวแทนกลุ่มองค์กรทางการแพทย์หลายแห่งร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ปลดพ้นตำแหน่งโดยกล่าวหาว่าขาดความโปร่งใสในด้านการบริหารองค์กร เมื่อวันที่ 7 ก.ค.57 ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจพบว่าครอบครัวทำธุรกิจอยู่ใน จ.ลำปาง  โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภูมิวัฒนา ตั้งอยู่ เลขที่ 206 หมู่ที่ 1 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  มีนพ.พิพัฒน์ และ นางอนงค์ ยิ่งเสรี ร่วมเป็นถือหุ้น  จดทะเบียนวันที่ 11 พ.ค. 2522 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ทำผลประกอบการปี 2555 รายได้ 21,361,999 บาท กำไรสุทธิ 534,478 บาท สินทรัพย์ 14,632,058 บาท 

ขณะที่ นางอนงค์ ยิ่งเสรี นอกจากร่วมเป็นผู้ลงหุ้นในธุรกิจเหมืองแร่ ยังเป็นกรรมการ บริษัท ที.ดับบลิว.เซรามิกส์ จำกัด  ที่ตั้งเลขที่ 561 หมู่ที่ 2  ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ข้อมูลระบุว่าบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนวันที่ 10 ก.พ. 35 ทุนปัจจุบัน 6 ล้านบาท มีนายวัฒนวงศ์ สัตยานุรักษ์ และนางแววตา สัตยานุรักษ์ ถือหุ้นใหญ่ นายวัฒนวงศ์ สัตยานุรักษ์ นางแววตา สัตยานุรักษ์ นายบุญทวี ไชยชนะ นาง อุบล ไชยชนะ นางอนงค์ ยิ่งเสรี เป็นกรรมการ แจ้งผลประกอบการ ปี 2554 รายได้ 2,215,488 บาท กำไรสุทธิ 1,315,133 บาท สินทรัพย์ 25,576,656 บาท หนี้สิน 24,352,077 บาท ขาดทุนสะสม 4,775,420 บาท

ทั้งนี้ ลานนาโพสต์ ได้ตรวจสอบธุรกิจหลักของ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี คือ หจก.ลำปางภูมิวัฒนา พบว่า งบกำไรขาดทุนในปี 2555 ได้ลงจากปี 2554 กว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2554  มีรายได้หลัก 43,706,569.95 บาท  รายจ่ายรวม 42,429,613.24  บาท  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 846,178.12 บาท  ในขณะที่ปี 2555  มีรายได้หลัก 21,341,016.65 บาท รายจ่ายรวม 20,636,868.77 บาท กำไรขาดทุนสุทธิ 534,478.32 บาท 

ซึ่งหลังจากเกิดกรณีการร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานบอร์ด อภ. พร้อมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) จำนวน 10 คน  ได้ให้เจ้าหน้าที่มายื่นหนังสือลาออกต่อ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งผ่านไปยังคระรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว โดยอ้างว่า เพื่อสนองนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานรัฐวิสาหกิจของ คสช. จึงลาออกจากตำแหน่ง โดยเหลือเพียง นพ.ณรงค์ และ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผอ.อภ.เท่านั้นที่ยังอยู่ในคณะกรรมการ อภ.  ส่วนเรื่องการร้องเรียนยังคงสามารถตรวจสอบได้


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 986 ประจำวันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2557)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์