วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สุนี-วราวุฒินำทีม คนดังชิง สปช. ยื่นประวัติแล้ว 30 ย้ำเปลี่ยนประเทศ


คนดังลำปางร่วมสรรหา สปช.เพียบ  ยื่นประวัติแล้ว 30 คน เผยต้องการช่วยประเทศให้มีการเปลี่ยนแปลง   ขณะที่นิติบุคคลเสนอ 10 รายชื่อ มีชื่อสุนี-สามารถ คณะกรรมการสรรหาฯรวมอยู่ด้วย

การสรรหาคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ระดับจังหวัดเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้น หลังจากที่ กกต.ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นความจำนงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สปช. ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.47 ถึง 2 ก.ย.57  ซึ่งพบว่ามียอดผู้ยื่นแสดงความจำนงแล้วทั่วประเทศกว่า 2,000  คนแล้ว  และในหลายจังหวัดทางภาคเหนือก็มีผู้ให้ความสนใจมาสมัครจำนวนมากไม่น้อยกว่า 20 คน เช่น จ.เชียงรายมีผู้ยื่นความจำนง 34 คน  จ.น่าน มีผู้ยื่นแล้วจำนวน 24 คน  สำหรับ จ.ลำปาง มีผู้ยื่นแสดงความจำนง ณ วันที่ 28  ส.ค.57 แล้วจำนวน 30 คน  ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 3 วันที่เปิดให้ยื่นได้ และคาดว่าจะมีผู้สนใจมายื่นประวัติจนถึงวันสุดท้ายที่ปิดรับคือวันที่ 2 ก.ย.57

สำหรับผู้มายื่นประวัติเข้ารับการสรรหา สปช.  จ.ลำปาง จำนวน 30 คน  คือ   พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง อายุ 63 ปี ข้าราชการบำนาญ เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรครักษ์สันติ  , นายนิมิตร จิวะสันติการ อายุ 67 ปี อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง 2 สมัย ,  พ.อ.รังสรรค์ มณีรัตน์ อายุ 64 ปี  ข้าราชการบำนาญ , นายอธิพัชร์ ทารักษ์ อายุ 56 ปี อาชีพทนายความ , นายสมาน  ฟูแสง  อายุ 64 ปี อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง , นายสุรินทร์ สร้อยวัล  อายุ 52 ปี อาชีพเกษตรกร ,  นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ อายุ 57 ปี ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง  , นายเฉลิมพล ประทีปวนิช อายุ 71 ปี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , นายวราวุฒิ หน่อคำ อายุ 55 ปี อดีต ส.ว.ลำปาง , นายนคร โยธาวงค์  อายุ 52 ปี อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร , นายอำนวย เงินกระแซง อายุ 73 ปี  อดีต ผู้สมัคร ส.ว.ลำปาง  พ.ต.มนตรี อรรถบูลย์ อายุ 75 ปี ข้าราชการบำนาญ ,  พ.ต.ท.พรศักดิ์ วงศ์ศักดิรินทร์ อายุ 62 ปี ข้าราชการบำนาญ , นายอรรถกร แสนคำมา อายุ 65  ปี ข้าราชการบำนาญ  , นายจรัส แสนจิตร  อายุ 76 ปี ข้าราชการบำนาญ  ,  นายพัฒนา มาละใจ อายุ 51  ปี อดีตรองนายก อบจ.ลำปาง

นายวิรัตน์ คำดี  อายุ 60  ปี ข้าราชการ ,  นายสำคัญ วรรณบวร อายุ 69 ปี อาชีพเกษตรกร เคยลงสมัคร ส.ส.ลำปาง และ ป.ป.จ.ลำปาง ,  นายสิทธิชัย สิทธิจำลอง อายุ 63 ปี อดีต ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุตรดิตถ์ , นายชุณกิจ จันทรสุรินทร์ อายุ 44 ปี อดีตผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง , นายนเรศ โชติพฤกษ์ชูกุล อายุ 53 ปี นักธุรกิจ  , นายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์ อายุ 44 ปี ทนายความ อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ลำปาง และอดีตผู้สมัคร สท.นครลำปาง  , พ.ต.ธนวัฒน์ พวงศรีทอง อายุ 49 ปี นักวิชาการอิสระ ,  นายสุรพล สัตยารักษ์  อายุ 60 ปี ปลัดจังหวัดลำปาง , พ.ต.อ.จาตุรงค์ แพโต  อายุ 60 ปี  ผกก.สภ.แม่ทะ  ,นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร  อายุ 63 ปี รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง อดีต ผอ.ศูนย์มะเร็งลำปาง  นางวรุณกาญจน์  จักรวัฒนา อายุ 63 ปี นายกสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อดีตหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ลำปาง  , นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ อายุ  58 ปี อดีต ส.ส.ลำปาง  , นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ  อายุ 58 ปี อดีต ส.ส.ลำปาง  และน.ส.พจนีย์ พรหมจิตต์ อายุ 61 ปี  ข้าราชการบำนาญ
            
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้แสดงความจำนงบางท่าน ถึงการเข้าร่วมรับการสรรหาในครั้งนี้  นายวราวุฒิ หน่อคำ  อดีต ส.ว.ลำปาง กล่าวว่า เป้าหมายการเข้าร่วมตรงนี้ เนื่องจากตนเป็นนักกฎหมายคิดว่าเรื่องกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ควรต้องร่วมมือกันแก้ไข และส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้เข้ามาทำงาน ส.ว.เพียงแค่ 20 วันเท่านั้น อยากเข้ามาทำงานให้เต็มที่

นายเฉลิมพล ประทีปวนิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า  การปฏิบัติยังล้าสมัยอยู่ อยากเสนอแนะในสิ่งที่ควรจะเป็นให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ส.ส.ก็ยังมีกลุ่มอิทธิพลเป็นส่วนใหญ่ บางคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  คนดีก็มีอยู่ ซึ่งน่าจะมีการออกกฎหมายชัดเจนว่าให้เป็น ส.ส.ได้เพียงสมัยเดียว  ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาจบใหม่ออกมาจำนวนมาก คนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมือง ก็สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ ต้องเปิดโอกาสให้เข้ามาแทน ถ้าพบว่าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่
            
นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ได้ยื่นแสดงความจำนงในด้านสาธารณสุข ซึ่งเห็นว่ายังต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายด้าน ในด้านการบริหารมีกระทรวงและลงมาจังหวัดเลย ถ้ากระทรวงมีหน้าที่กำหนดนโยบายให้ อาจจะแบ่งเป็นเขตก่อนมาถึงระดับจังหวัด  ส่วนด้านการบริการ มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัด ซึ่งการเข้ารักษาพบว่าร้อยละ 80 เป็นการป่วยเล็กน้อย สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลตำบลได้ แต่เนื่องจากไม่มีแพทย์ประจำอีก จึงเห็นว่าควรจะมีแพทย์ประจำหมู่บ้าน หรือนักอนามัยที่มีความรู้คอยรักษาผู้ป่วย และสุดท้ายระบบการเงิน การเข้ารักษาโดยใช้สิทธิบัตรต่างๆยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ เช่น กองทุนข้าราชการฯ ประกันสังคม อยากให้มีความเท่าเทียมกัน
            
นายสุรพล สัตยานุรักษ์  ปลัดจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า ตั้งใจจะช่วยพัฒนาปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า ให้ประเทศมีระบบ สร้างความสงบสุขให้ประชาชน  สิ่งที่เห็นว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขก็จะใช้โอกาสนี้เสนอเข้าไป หากได้รับเลือกไปทำหน้าที่นี้ 
            
นายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์  ทนายความ กล่าวว่า  เป็นความตั้งใจที่ทำมาตลอด ตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้ง สท. และ ส.อบจ.ลำปาง ถึงแม้จะไม่ได้รับเลือกก็ไม่เคยทิ้งการทำงานเพื่อส่วนรวม  แนวคิด คือ การต่อต้านการทุจริตของชาติ ซึ่งตนเองมีความรู้เฉพาะด้านทางด้านนี้และทางด้านกฎหมายที่ทำอาชีพทนายความอยู่  เชื่อว่าความรู้ความสามารถที่มีอยู่จะทำหน้าที่ตรงนี้  รวมทั้งการเลือกตั้งในทุกระดับให้สุจริตโปร่งใส โดยจะใช้ประสบการณ์ตรงที่ตัวเองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งมา และเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม การคืนประโยชน์ให้ประชาชนให้เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการเข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ  ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เสนอตัวด้านเศรษฐกิจ เพราะอยากพัฒนายกระดับ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ ตอนนี้อยู่ในภาวะลำบาก ทั้งค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ยิ่งเปิดตลาดเสรียิ่งเกิดการแข่งขันมาก  ได้ทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ SMEs มานาน แต่ไปติดอยู่ที่ส่วนกลาง จึงอยากนำข้อเสนอไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วนของภูมิภาคเกิดความน่าสนใจในการลงทุน  เพราะตอนนี้โครงการหลายอย่างไม่ถูกระจายลงมาในภูมิภาค เกิดการกระจุกงบอยู่ในส่วนกลาง ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาตรงนี้จะยิ่งทำให้ช่องว่างห่างขึ้นไปเรื่อยๆ

นายสำคัญ วรรณบวร กล่าวว่า ได้เสนอตัวลงในด้านสังคม ประเทศยังต้องปฏิรูปในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาคนให้รู้เท่าทัน ด้านประชาธิปไตย ระบบยุติธรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ต้องมีองค์กรอิสระเข้ามาถ่วงดุลอำนาจ ด้านการปราบปรามการทุจริต การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างถูกต้อง  ด้านสิ่งแวดล้อมต้องดี และต้องขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมออกไปให้ได้

นอกจากนั้นยังมีคนลำปางที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อขับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่านนิติบุคคล จำนวน 11 คน ประกอบด้วย นายนพดล จิรสันติ์ อดีต ส.ว.ลำปาง เสนอโดย มูลนิธิโอ.เค.ไลฟ์  , นายสามารถ พุทธา  เสนอโดยกองทุนหมู่บ้านสบเฟือง หมู่ 2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง , นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอโดยมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ,นายทวิช ศิริณัฏสมบูรณ์  เสนอโดยวัดทุ่งสะแกง(ดอนชัย) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง , นางสุนี สมมี นายก อบจ.ลำปาง เสนอโดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง นายสุรชัย ประนมศรี อดีต สท.นครลำปาง เสนอโดยสมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง ,นายโกมณ แพนพา เสนอโดยวัดศรีอ้วน ต.แม่ทะ จ.ลำปาง , พ.อ.อดุลย์ วรรณศรี  เสนอโดย สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดลำปาง พ.อ.เด็ดดวง ณ ลำปาง เสนอโดย สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดลำปาง นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์  เสนอโดย มูลนิธิสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย และ น.ส.สยมพร ศิรินาวิน  เสนอโดย มูลนิธิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ด้านนางสุนี สมมี  นายก อบจ.ลำปาง  ที่ได้รับการเสนอชื่อจากนิติบุคคล เปิดเผยว่า ทางภาคเอกชนโดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ได้ปรึกษาว่าจะเสนอชื่อตนเข้าร่วมเป็นสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ  ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ประกอบกับอยากมีส่วนร่วมในการดูกฎหมายรัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในวงการการเมืองมากว่า 20 ปี เลยรู้ข้อดีข้อเสีย  ซึ่งจะได้มีส่วนในการออกความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้  แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือก เพราะมีผู้เสนอชื่อเข้าไปถึง 3,000 คน แต่ต้องคัดเหลือเพียง 50 คนเท่านั้น เราไม่ต้องการไปแข่งขันกับใคร ส่วนการที่ตนเป็นคณะกรรมการสรรหาฯของจังหวัดนั้นไม่มีผลกระทบอะไร เพราะการเสนอชื่อของนิติบุคคลเป็นคนละส่วนกัน
   
ทั้งนี้  สำหรับความคืบหน้าในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ.ลำปางนั้น ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการคัดเลือกให้เหลือ 15 คน เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57 และจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 คน ในวันที่ 2 ก.ย.57 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 993 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์