วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ทางหลวงแจงซ้ำ ทวีศักดิ์ยื่นทหาร
ทวีศักดิ์ก่อสร้างเดินหน้ายื่นทหารขอระงับประมูลงานของทางหลวงชนบท ด้านสำนักงานทางหลวงฯ ร่อนหนังสือแจงซ้ำ ยันผู้รับเหมาสร้างผิดแบบ เรื่องอยู่ในชั้นศาลรอตัดสินชี้ถูกผิด

จากกรณีที่ หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชน จ.ลำปางว่า ถูกสำนักงานกรมทางหลวงชนบท จ.ลำปาง กลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม และโดยการไม่ยอมเซ็นตรวจรับงาน และบอกเลิกสัญญาประกาศให้ผู้รับเหมารายอื่นเข้ามาทำงานแทน ทั้งที่ทาง หจก.ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วตามโครงการ มูลค่าการก่อสร้าง 4,195,000 บาท ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 57 ที่ผ่านมา  นายพรศิลป์ ภัทรลาภา วิศวกร พร้อมด้วยนางกนกวรรณ จันทร์จับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เพื่อขอให้มีคำสั่งระงับการประมูลที่ไม่โปร่งใสของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง พร้อมนำเอกสารหลักฐานต่างๆ มอบไว้ให้ทำการตรวจสอบ

ฃสืบเนื่องจาก สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ได้เปิดประมูลงาน โครงการรางระบายน้ำแบบปิด ในหมู่บ้านทุ่งส้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งบอม หมู่ 11 และบ้านอุดม (ทุ่งแล้ง) หมู่ 10 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง รวมระยะทาง 1,581 เมตร  ซึ่ง หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้างเป็นผู้ประมูลงานได้ มูลค่าการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 4,195,000 บาท  และได้ทำสัญญากับสำนักงานทางหลวงฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.55 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ต.ค. 55 กำหนดงานแล้วเสร็จภาย 150 วัน ตามสัญญาเลขที่ สนง.ทชจ.ลำปาง./12/2555 ลงวันที่ 11 พ.ค.55 โดยนายพฤษก ศรีบุรี ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท จ.ลำปาง ในขณะนั้น  เป็นผู้เซ็นสัญญาว่าจ้าง ปรากฏว่าได้มีการตรวจรับงานและจ่ายค่าจ้างเพียงงวดเดียวเป็นเงิน 863,092 บาท  จากนั้นการดำเนินงานในงวดที่ 2 3 4 และงวดที่ 5  ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายทางบริษัทได้พยายามที่จะส่งมอบงานให้หลายครั้ง แต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างอ้างว่า เพราะงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ไม่ได้ขนาดมิติ ตามรูปแบบรายการและรายละเอียดของสัญญา พร้อมกับได้ยกเลิกสัญญาของ หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง  และได้มีการเปิดประมูลให้ผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาดำเนินการในจุดเดิม งบประมาณ 2.6ล้านบาท ซึ่ง หจก.ทวีศักดิ์ได้ก่อสร้างไปแล้ว 98.5 เปอร์เซ็นต์ จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีความโปร่งใส จึงยื่นหนังสือให้ทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ช่วยทำการตรวจสอบและระงับการประมูลงานก่อสร้างไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด

ทั้งนี้ พันตรี อภิชาติ ปัญญาเดช นายทหารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้มารับเรื่องไว้ โดยกล่าวว่า จะเรียกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมาสอบถามก่อน เพื่อที่จะได้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย หากผลการสอบสวนออกมาเป็นอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทางผู้ร้องทราบต่อไป

ด้านสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง โดยนายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมายังลานนาโพสต์ โดยแจ้งว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลจังหวัดลำปาง ทางสำนักงานฯขอยืนยันว่าทาง หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบตามสัญญาอันเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญา ซึ่งสำนักงานฯได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ทุกประการ ไม่มีการกลั่นแกล้งให้ หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้างต้องเสียประโยชน์โดยมิชอบแต่อย่างใด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 995 ประจำวันที่ 12 - 18 กันยายน 2557)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์