วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิจารณ์หนักเปลี่ยนชื่อใหม่จ.นครลำปาง


วิพากษ์หนักเปลี่ยนชื่อจังหวัดเป็น “นครลำปาง” ระบุไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น อีกทั้งยังต้องไปแก้ไขเอกสารสำคัญต่างๆ  ด้าน ปธ.สภาวัฒนธรรมเผยตามพงศาวดารเมื่อ 500 ปีก่อนใช้ชื่อนครลำปาง จึงยื่นขอเปลี่ยนกลับไปใช้เหมือนเดิม  ขณะที่ประชุมจังหวัดมีมติผ่านฉลุย รอนำเข้าที่ประชุมสภา อบจ.พิจารณา

ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอใช้ชื่อจังหวัดตามพระราชนิยม ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยให้ส่งเรื่องขอใช้ชื่อจังหวัดนครลำปาง เสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 29 มิ.ย.58 มติในที่ประชุมเห็นชอบให้สภาวัฒนธรรมเสนอเรื่องไปยังส่วนกลาง เพื่อขอเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครลำปาง แทนจังหวัดลำปาง

ดร.อุดมศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดลำปางเดิมชื่อ "เมืองนครลำปาง" จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ศิลาจารึก เลขทะเบียน ลป.จารึกเจ้าหมื่นคำเพชรเมื่อ พ.ศ.2019 และศิลาจารึกเลขทะเบียน ลป.จารึกเจ้าหาญสีทัต ได้จารึกชื่อเมืองนี้ว่า "ลคอร" ส่วนตำนานชินกาลมารีปกรณ์ ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเมืองเชียงแสน ตลอดจนพงศาวดารของทางฝ่ายเหนือ ก็ล้วนแล้วแต่เรียกชื่อว่า เมืองนครลำปาง แม้แต่เอกสารทางราชการสมัยรัตนโกสินตอนต้น ก็เรียกเจ้าเมืองว่า พระยานครลำปาง
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 43 หน้า 4054 วันที่ 13 ก.พ. 2469 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 43 หน้า 3825 วันที่ 23 ม.ค. 2469 เรียกชื่อจังหวัดนครลำปาง นอกจากนี้จารึกประตูพระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ก็ยังมีข้อความตอนหนึ่งจารึกว่า เมืองนครลำปาง แต่เมื่อมีการปฏิรูปบ้านเมืองจากมณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัด ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พ.ค. 2459 ปรากฏว่า ชื่อของเมืองนครลำปาง ได้กลายมาเป็นจังหวัดลำปาง มาจนกระทั่งทุกวันนี้  จึงได้นำเรื่องพิจารณาขอเปลี่ยนชื่อจังหวัดจาก จังหวัดลำปาง เป็น จังหวัดนครลำปาง เข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งปรากฏว่ามติในที่ประชุมได้เห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว

ต่อมาวันที่ 30 มิ.ย. 58 นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ได้นำผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ยื่นหนังสือ ต่อหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบรรยายความรู้ เรื่อง "คุณธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" แก่นักเรียนชั้น ม.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่หอประชุม อาคารบุญชูตรีทอง  เพื่อผลักดันขอปรับชื่อจังหวัดลำปาง เป็น จังหวัดนครลำปาง ซึ่งเรื่องดังกล่าว ได้ความเห็นชอบที่ประชุมกรรมการจังหวัดลำปางแล้ว และจะนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากได้รับความเห็นชอบ จึงจะส่งเรื่องเข้าสู่กระทรวงมหาดไทย นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

ด้านนายเกรียงเดช สุทธิภักติ  รองนายก อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนนายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้ยื่นเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อจังหวัดเข้ามาที่ อบจ.แล้ว โดยจะมีการประชุมสภา อบจ.ช่วงต้นเดือน ก.ค.58 นี้  โดยส่วนตัวคิดว่าการเปลี่ยนชื่อจังหวัดมีการทำขั้นตอนต่างๆมากมาย  ต้องมีการเปลี่ยนหลักฐานการทำนิติกรรมต่างๆอีก ซึ่งทางที่ดีควรจะทำประชาพิจารณ์คนลำปางทั้งจังหวัดมากกว่าว่าเห็นด้วยหรือไม่  ส่วนทาง ส.อบจ.จะคิดเห็นอย่างไรนั้นคงไม่ทราบได้อยู่ที่มติของที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ขณะเดียวกันหลังจากมีข่าวเรื่องการเปลี่ยนชื่อจังหวัดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ต่างมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่ากรณีการเปลี่ยนชื่อจังหวัดไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การค้าขาย หรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม อีกทั้งยังต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน  ใบขับขี่ ยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวาย  เพราะฉะนั้นควรจะมาคิดพัฒนาจังหวัดในด้านอื่นๆดีกว่า

ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงการเริ่มต้น ซึ่งยังมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆอีกมากมาย จึงยังคงต้องติดตามกันต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1035 วันที่ 3 - 9  กรกฏาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์