วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ธนชาติพร้อมปล่อยกู้นักลงทุน อัดฉีดกว่า 10 ล้าน

ตามที่จังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด(คนเดิม) นายธานินทร์ สุภาแสน ลงนาม ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่อโครงการ Lampang Logistics Park ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ตั้ง บริเวณพื้นที่ติดทางหลวงหมายเลข 1 (และ AH1) บริเวณอำเภอเกาะคา (มีพื้นที่กว่า 2,100 ไร่ ในความดูแลของราชพัสดุ) ซึ่งสอดคล้องกับผังเมืองลำปางและแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัดเตรียมพื้นที่เลี่ยงเมืองพาดผ่านและมีจุดจอดรถบรรทุก ตามโครงการของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน รวมถึงประชาชนทั่วไป ว่าจะเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดเดิมที่จะผลักดันให้ลำปางเป็น ศูนย์กลางโลจีสติกส์ของภาคเหนือหรือไม่ ขณะเดียวกันหลายฝ่ายมองว่า การลงนาม MOU จะมีผลต่อเนื่องหรือเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไร

แหล่งข่าวจากในวงการนักธุรกิจลำปาง รายหนึ่งเผยว่า ข่าวเกี่ยวกับการผลักดันให้ลำปางเป็นโลจีสติกส์ฮับได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มาต่อเนื่องมาหลายปีว่าจะมีโครงการที่แน่นอนหรือไม่ เมื่อมีข่าวจากจังหวัดลำปางว่า มีการลงนาม ที่จะมีการผลักดันให้จังหวัดลำปางเป็นนิคมอุตสาหกรรม และหลายฝ่ายให้ความสนใจ กับคำว่า"นิคมอุตสาหกรรม" ดังกล่าวว่า ทางจังหวัดได้ว่างแผนไว้อย่างไร เพราะ แต่ในแง่ของการลงทุน ต้องมองว่า ผังของพื้นที่โครงการทั้งหมดมีโครงสร้างอย่างไร ภาครัฐเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมไปถึงความคุ้มค่าหรือจุดคุ้มทุนในรูปของการเช่าที่ดิน  

แม้ก่อนหน้านี้ มีการพูดถึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นทำเลที่เหมาะสมกับการเป็นจุดพักรถ ขนถ่ายสินค้า หรืแม้กระทั่งการเป็นจุดกระจายสินค้า เพื่อขนส่งต่อไปยังจังหวัดอื่นหรือ ศูนย์รวมของอุตสาหกรรมแปรต่างๆ  นักลงทุนเองก็ ต้องมองว่าธุรกิจส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มไหน และเป็นอุตสาหกรรมอะไร เพื่อเป็นข้อมูลมรการทำแผนการลงทุนของตนให้สอดรับกัน

แหล่งข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้นักธุรกิจในภาคเหนือพานักธุรกิจคู่ค้าจากจีนและประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาดูพื้นที่ทำเลการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ปรากฏว่าลำปางเป็นทำเลที่ได้รับความสนใจมากกว่าจังหวัดอื่นๆแต่ ขณะนี้ภาพรวมของ Logistics Park แห่งนี้ก็ยังเป็นภาพที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน อย่างไรก็ตามนักลงทุนหรือนักธุรกิจสาขาต่างๆยังต้องติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชพัสดุบางส่วนเป็นพื้นที่โรงงานน้ำตาลเช่าระยะยาว หากโครงการนี้ อาจจะมีการดึงเอากลุ่มทุนในอุตสาหกรรมน้ำตาลเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคต

นายนิรุจน์ ชัยรุ่งมณีดำดง ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ ในส่วนของศูนย์ธุรกิจลูกค้ากลางและขนาดย่อม   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันแผนและโครงการฯอย่างเป็นทางการ โดยความร่วมมือของภาคเอกชน สถาบันการเงิน และภาครัฐ โดยในเบื้องต้นการลงนามครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนในรูปของการสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีการร่วมมือจากหลายฝ่ายผลักดันให้ลำปางมีศูนย์กลาง โลจีสติกส์ และเกิดความร่วมมือในการผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหลายฝ่ายพูดถึงการผลักดันให้ลำปางเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปลอดภัย เช่น และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหาร ซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการระยะเริ่มแรกการลงนาม MOU ครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเข้ามาขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม จะต้องเข้าหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ เพื่อการกำหนดแผนต่างที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เชื่อว่าหากโครงการนี้ทุกฝ่ายเห็นด้วยและร่วมมือกันผลักดันซึ่งคำว่านิคมอุตสาหกรรมอาจจะฟังดูน่ากลัว แต่หากกำหนดแผนให้ลำปางให้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย ไม่มีพิศภัยกับชุมชนแวดล้อมก็มีแนวทางเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ ในส่วนของศูนย์ธุรกิจลูกค้ากลางและขนาดย่อม   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าธนาคารธนชาติ เป็นสถาบันการเงินที่มีความพร้อมในด้านการให้คำปรึกษา และปล่อยสินเชื่อแก่นักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจใดๆในโครงการนี้ ในวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ในส่วนของนักลงทุน ตามมุมมองของสถาบันการเงิน ตนมองว่า หากโครงการนี้ได้รับการสานต่อและมีโครงสร้างของ Lampang Logistics Park ที่ชัดเจนชื่อว่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน และผู้ประกอบการทั้งในลำปางและอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ อย่างแน่นอน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1049 วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์