วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นักลงทุนคึก รับนิคมฯลำปาง เอกชนรอผู้ว่าฯใหม่สานต่อ


ขณะที่ภาคเอกชนรอหารือผู้ว่าฯใหม่สานต่อโครงการ ผู้ว่าฯเผยพร้อมผลักดันด้านการเกษตร ลำปางมีศักยภาพด้านกาผลิต ไม่ว่าจะเป็น ข้าวไรซ์เบอรี่และครั่งที่ส่งออกอันดับ ของโลก

ตามที่จังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด(คนเดิม) นายธานินทร์ สุภาแสน ลงนาม ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่อโครงการ Lampang Logistics Park ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ตั้ง บริเวณพื้นที่ติดทางหลวงหมายเลข 1 (และ AH1) บริเวณอำเภอเกาะคา (มีพื้นที่กว่า 2,100 ไร่ ในความดูแลของราชพัสดุ) ซึ่งสอดคล้องกับผังเมืองลำปางและแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัดเตรียมพื้นที่เลี่ยงเมืองพาดผ่านและมีจุดจอดรถบรรทุก ตามโครงการของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน รวมถึงประชาชนทั่วไป ว่าจะเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดเดิมที่จะผลักดันให้ลำปางเป็น ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือหรือไม่ ขณะเดียวกันหลายฝ่ายมองว่า การลงนาม MOU จะมีผลต่อเนื่องหรือเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไร แหล่งข่าวจากในวงการนักธุรกิจลำปาง รายหนึ่งเผยว่า ข่าวเกี่ยวกับการผลักดันให้ลำปางเป็นโลจิสติกส์ฮับได้รับความสนใจจากนัก ธุรกิจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มาต่อเนื่องมาหลายปีว่าจะมีโครงการที่แน่นอนหรือไม่ เมื่อมีข่าวจากจังหวัดลำปางว่า มีการลงนาม ที่จะมีการผลักดันให้จังหวัดลำปางเป็นนิคมอุตสาหกรรม และหลายฝ่ายให้ความสนใจ กับคำว่า"นิคมอุตสาหกรรม" ดังกล่าวว่า ทางจังหวัดได้ว่างแผนไว้อย่างไร แต่ในแง่ของการลงทุน ต้องมองว่า ผังของพื้นที่โครงการทั้งหมดมีโครงสร้างอย่างไร ภาครัฐเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ ที่ดิน รวมไปถึงความคุ้มค่าหรือจุดคุ้มทุนในรูปของการเช่าที่ดิน

แม้ก่อนหน้านี้ มีการพูดถึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นทำเลที่เหมาะสมกับการเป็นจุดพักรถ ขนถ่ายสินค้า หรือแม้กระทั่งการเป็นจุดกระจายสินค้า เพื่อขนส่งต่อไปยังจังหวัดอื่นหรือ ศูนย์รวมของอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ นักลงทุนเองก็ ต้องมองว่าธุรกิจส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มไหน และเป็นอุตสาหกรรมอะไร เพื่อเป็นข้อมูลการทำแผนการลงทุนของตนให้สอดรับกัน แหล่งข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้นักธุรกิจในภาคเหนือพานักธุรกิจคู่ค้าจากจีนและ ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาดูพื้นที่ทำเลการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ปรากฏว่าลำปางเป็นทำเลที่ได้รับความสนใจมากกว่าจังหวัดอื่นๆแต่ ขณะนี้ภาพรวมของ Logistics Park แห่งนี้ก็ยังเป็นภาพที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน อย่างไรก็ตามนักลงทุนหรือนักธุรกิจสาขาต่างๆยังต้องติดตามความก้าวหน้าของ โครงการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชพัสดุบางส่วนเป็นพื้นที่โรงงานน้ำตาลเช่าระยะ ยาว หากโครงการนี้ อาจจะมีการดึงเอากลุ่มทุนในอุตสาหกรรมน้ำตาลเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคต

นายนิรุจน์ ชัยรุ่งมณีดำรง ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ ในส่วนของศูนย์ธุรกิจลูกค้ากลางและขนาดย่อม ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากทำ MOU ผู้เกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการระยะเริ่มแรกการลงนาม MOU ครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเข้ามาขับ เคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม จะต้องเข้าหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ เพื่อการกำหนดแผนต่างที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน ธนาคารธนชาติ เป็นสถาบันการเงินที่มีความพร้อมในด้านการให้คำปรึกษา และปล่อยสินเชื่อแก่นักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจใดๆในโครงการนี้ ในวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปในส่วนของนักลงทุน ตามมุมมองของสถาบันการเงิน ตนมองว่า หากโครงการนี้ได้รับการสานต่อเชื่อว่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน และผู้ประกอบการทั้งในลำปางและอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ อย่างแน่นอน

ด้านนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวหลัง สำหรับโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านเก่า ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ก็พร้อมที่จะสานต่อเพื่อให้จังหวัดลำปางมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการพัฒนาให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองแห่งการท่อง เที่ยว เรามีสินค้าคุณภาพมากมายหลายประเภท ทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง สับปะรด และครั่งซึ่งส่งออกขายเป็นอันดับ ของโลก ซึ่งในเรื่องนี้คงจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดอีกในวาระต่อไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของภาคเอกชน นายชูฤทธิ์ อันนารา ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เผยว่า ตนและคณะได้มีโอกาสเข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ แต่ยังไมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ คงจะต้องรอให้ทางผู้ว่าฯได้จัดการวางแผนงานของท่านหลังจากเข้ารับตำแหน่งให้ เรียบร้อยก่อน คาดว่าจะนำเรื่องเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือภาครัฐและภาค เอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง (กรอ.)ช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1049 วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์