วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำรวจเกาะคาพลิกผืนป่า ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่การใช้ประโยชน์บนผืนดินที่มีให้คุ้มค่า เป็นที่มาของแปลงนาข้าวไรซ์เบอรี่ ในเขตพื้นที่บ้านพักตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตามนโยบายของ พ.ต.อ.อนุภาพ เกื้อหนุน ผกก.สภ.เกาะคา ในการน้อมนำตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความตึงเครียด สร้างความสามัคคี สร้างรายได้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะคา  ด้วยการปรับพื้นที่ป่าไมยราบ บริเวณด้านหน้าของบ้านพักตำรวจให้กลายเป็นแปลงนาปลูกข้าว ไรซ์เบอร์รี่” เมื่อเดือน พฤษภาคม 2558 และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคมนี้
           
พ.ต.ท.ชัชชัย บรรหารนุกูลกิจ รองผู้กำกับ สภ.เกาะคา เล่าว่า โครงการนี้นอกจากจะมีตำรวจ สภ.เกาะคาร่วมใจกันทำและยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำปางสนับสนุนเครื่องจักร และเครื่องสูบน้ำในการทำแปลงนา เทศบาลตำบลศาลา สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ และมีสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมดำนา ปลูกข้าว
           
“ในระยะเริ่มต้น ข้าราชการตำรวจบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทำงานราชการแล้วทำไมต้องไปปลูกข้าวทำนา  เหมือนเป็นการเพิ่มงาน จึงสร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมตาความเหมาะสม ใครถนัดอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นกิจกรรมเชื่อมความสามัคคี ในหมู่ตำรวจด้วยกัน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน และหน่วยงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ทุกคนมีข้าวที่ดีไว้กินในบ้าน ปลาในนาข้าวก็เอาไปปรุงอาหารได้  ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแปลงนาที่นี่ยังเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้สำหรับคนที่มีนาข้าวอยู่แล้วหรือผู้สนใจ นำไปเป็นแนวทางการทำนาข้าวไรซ์เบอรี่ของตนเอง สร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการได้ด้วย"  รองผู้กำกับ สภ.เกาะคากล่าว
           
แปลงปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่นี่จึงนับเป็นนาแรก ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของตำรวจ สภ.เกาะคา นำนาผืนเดียวกัน เป้าหมายหลักของผลผลิตข้าวในโครงการจะนำไปเป็นสวัสดิการเพื่อบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจ ขณะนี้มีการรวมกันจัดตั้งสมาชิกกองทุนปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสมาชิกกว่า 100 รายแล้ว
           
ร.ต.ท.รักเกียรติ เทียดใส ข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะคา ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกองทุนปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ เล่าด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขว่า การปลูกข้าวร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการผลัดเปลี่ยนเวรกันแวะมาดูแปลงนา ไล่นก กำจัดวัชพืช เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานหลักได้มาก
           
"โดยปกติแล้วในครอบครัวของผมทำนาปลูกข้าวไว้กินเอง เมื่อมีโครงการข้าวไรซ์เบอรี่และกองทุนปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผมจึงนำพันธ์ข้าวไรซ์เบอรี่ไปปลูกในที่นาของผม เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ให้มากขึ้น นอกจานี้ยังได้วางแผนปลูกข้าวเพื่อขายพันธ์ข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวหอมนิล ให้เพื่อนเกษตรกร ที่สนใจจะปลูกข้าวในอนาคต"  ร.ต.ท.รักเกียรติกล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1052 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์