วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

สั่งชุด ททท. ลุยจัดทางเท้า


เทศบาลแก้ไม่ได้ ร้องถึงผู้ว่าฯส่งชุด ททท.จัดระเบียบทางเท้า ตกลงคนละครึ่งทางให้วางขายได้แต่ต้องเว้นช่องทางเดิน 80 ซ.ม. 

ปัญหาการวางขายของบนฟุตบาททางเท้า เป็นปัญหายาวนานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางเทศบาลนครลำปาง โดยนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมาเทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการสำรวจปัญหาร่วมกับ ตำรวจ และทหารในพื้นที่แล้วพบว่า ตลาดในพื้นที่เทศบาลนครลำปางที่พบปัญหาการขายของบนฟุตบาททางเท้า จำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดสนามบิน ตลาดโชคชัย (ถนนสุเรนทร์) และตลาดหลักเมือง รวมไปถึงการขายของบนฟุตบาท ถนนพหลโยธิน (ข้างเรือนจำ) เขื่อนยาง (ฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตแม็ตแคนซี) และบริเวณหน้า โรงเรียนบุญวาทย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขายของบนถนนและทางเท้าที่ทางเทศบาลดำเนินการ มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ได้แก่ การกำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่าย/ขายของบนทางเท้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ความเห็นชอบ และประกาศบังคับใช้ต่อไป ส่วนแนวทางที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะผ่อนผันได้เป็นพื้นที่ที่ต้องจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ตลาดสนามบิน เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินงานร่วมกับ ตำรวจ และทหาร ในการจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังของเทศกิจ และป้องกันไม่ให้กลับมาขายซ้ำอีก ส่วนปัญหาตลาดหลักเมือง(หน้าธนาคารออมสิน) เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาต้องกระทำร่วมกันหลายฝ่าย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยหลีกเลี่ยงมิให้กระทบกับพ่อค้า แม่ค้า หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ การจัดระเบียบบนทางเท้า หรือ การวางสิ่งของบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครลำปางนั้น เทศบาลนครลำปาง ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ให้ความสำคัญในการแห้ไขปัญหาเป็นลำดับต้น ๆ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน ทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ และประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองตลอดไป

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้า เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบได้โดยง่าย จังหวัดลำปางจึงมีแนวทางที่จะส่งชุด ททท. (ทำทันที) ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และเทศบาลนครลำปาง เพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อเพราะเหตุใดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่สามารถทำได้ จึงต้องให้หน่วยงานชุดอื่นเข้าไปดำเนินการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  เรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบของชาวบ้าน ก็อาจจะไปกระทบกับฐานเสียงของนักการเมืองได้ ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ดำเนินการเต็มที่ ต้องมีการอลุ่มอล่วยกันไป  ซึ่งทางผู้ว่าฯจะส่งชุด ททท.ไปตรวจสอบเร็วที่สุด


ต่อมาวันที่ 27 ม.ค.59  ชุดททท.ลำปางได้ลงพื้นที่กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตั้งสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง จนท.ทหาร.มทบ.32 และจนท.เทศกิจ เทศบาลนครลำปางได้เข้าตรวจสอบ  บริเวณทางเดินเท้าหน้าร้านเบตงมินิมาร์ท คณะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งกับผู้ดูแลห้ามตั้งสินค้าขายบนทางสาธารณะ โดยให้ขนย้ายสินค้าเข้าไปขายภายในร้านโดยทันที และกรณีการติดตั้งเสาค้ำยันหลังคากีดขวางทางสาธารณะ จนท.ทำบันทึกให้ทำการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน 7วัน ซึ่งทางร้านฯยินยอมปฏิบัติตาม และจุดที่สอง บริเวณทางเดินเท้าถนนเส้นห้างเสรีสรรพสินค้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตผ่อนผัน โดยคณะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเห็นพ้องยินยอมให้ร้านขายของขายของต่อไป แต่ให้เว้นพื้นที่สำหรับใช้เป็นทางเดินประมาณ80ซม. โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินแจ้งประชาสัมพันธ์กับทุกร้านค้า ทางร้านค้ายินดีและยินยอมขยับพื้นที่ตามที่ จนท.แจ้ง โดยมีบางร้านที่มีวัตถุสิ่งของรุกล้ำออกมา ทางร้านก็ยินยอมรื้อบางส่วนออกไปเพื่อให้มีทางเดินเท้า80ซม. 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1064 วันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์