วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อี 85 วิ่งได้น้อยกว่าใช้เบนซินปกติ...จริงไหม ?จริง : เนื่องจากพลังงานของน้ำมัน อี 85 น้อยกว่าน้ำมันเบนซินราว 25 %
           
ระยะหลังมานี้ แก็สโซฮอล์ อี 85 ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้รถ เหตุจูงใจมาจากราคาไม่ถึง 20 บาท/ลิตร แต่เมื่อใช้ไปสักพัก ก็มักจะมีคำถามตามมาถึงอัตราสิ้นเปลืองที่มากกว่าน้ำมันเบนซินที่เคยใช้อยู่ (กินน้ำมันกว่าเดิม)
           
ความจริง เรื่องนี้ภาครัฐเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้ว แต่ผมจะขอเสริมอีกนิด สำหรับคนที่ยังสงสัยอยู่ครับ

แก็สโซฮอล์ อี 85 เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ด้วยการใช้ "เอธานอล" จากพืชที่ประเทศเราสามารถ "ปลูก" หรือผลิตเองได้ การนำเอธานอลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงมีด้วยกัน แนวทาง คือ ใช้ผสมกับเบนซินในสัดส่วนที่น้อย เพื่อช่วยลดต้นทุน โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ เช่น เอธานอล 10 % ที่รู้จักกันในชื่อแกสโซฮอล์ อี 10 หรืออาจขยับมาเป็น 20 % ในชื่อ อี 20 เป็นต้น กับแนวทางที่ คือ ต้องการใช้เอธานอลให้มากที่สุด แต่ถ้าใช้ล้วนๆ ก็จะมีจุดอ่อนมากเกินไปจนไม่คุ้ม จึงผสมเบนซินไว้บ้าง เช่น เอธานอล 85 % หรือ อี 85 จุดอ่อนที่ว่า คือ เมื่อนำเอธานอลมาเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเข้มถึงระดับหนึ่ง อาจกัดกร่อนวัสดุของระบบเชื้อเพลิง เช่น ยาง พลาสติค อลูมิเนียม และอีกข้อที่สำคัญ คือ การมีพลังงานน้อยกว่าเบนซินราวๆ 34 % เมื่อเทียบปริมาตรที่เท่ากัน

หมายความว่า ถ้ารถของเราใช้เอธานอลล้วน จะแล่นไปได้ระยะทางสั้นกว่าเมื่อใช้เบนซินในปริมาตรเท่ากัน (ระยะทาง/ลิตร) 34 % ในทางทฤษฎี แต่ความจริงแล้ว เอธานอลมีคุณสมบัติเหนือกว่าเบนซิน คือ มีค่าออกเทนสูงกว่ามาก สามารถเพิ่มอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ได้ ซึ่งส่งผลให้ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลงได้อีก ปัญหาอยู่ที่ เราไม่สามารถนำหลักการนี้มาใช้กับรถที่เลือกใช้เชื้อเพลิงได้หลายอย่าง (FLEXIBLE-FUEL VEHICLE) เพราะต้องรักษาอัตราส่วนการอัด (COMPRESSION RATIO) ไว้เพื่อให้สามารถใช้เบนซินล้วน และ อี 10 ได้ ผู้ผลิตอาจทำได้เพียง ใช้โปรแกรมที่ปรับตำแหน่งจุดระเบิด (IGNITION TIMING) ให้เหมาะเมื่อใช้เอธานอลในสัดส่วนสูง เช่น อี 85


ผมขอยกตัวอย่างการทดสอบรถบางรุ่นในต่างประเทศ ระยะทางที่ทำได้เมื่อใช้ อี 85 แทนเบนซินในปริมาตรเท่ากัน จะลดลงราว 25 % เช่น จาก 100 กม. เหลือ 75 กม. เพราะฉะนั้นการใช้ อี 85 จะช่วยให้ประหยัด (เงินของเรา) แค่ไหน ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาเชื้อเพลิงระหว่าง อี 10/อี 20 และ อี 85 โดยต้องวัดอัตราการสิ้นเปลืองในระยะทางที่มากพอด้วยครับ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1065 วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์