วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ จากท้องถิ่นสู่สากล


ไม่เพียงรางวัลระดับชาติเท่านั้น หากหลักฐานความสำเร็จของ “ลานนาโพสต์” ในฐานะสื่อที่เป็นสมบัติของคนลำปาง ยังก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล จากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
           
ล่าสุด ลานนาโพสต์ จะส่งเสียงบอกคนทั้งประเทศ ว่าหนังสือพิมพ์เล็กๆฉบับหนึ่งของจังหวัดลำปางก็มีคุณภาพทัดเทียมเท่ากับหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ให้ได้รับรางวัล สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนปี 2558 ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น จากผลงานข่าวชุด สิทธิชุมชนคนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด

นับเป็นรางวัลที่ 6 ที่เราได้รับจากองค์กรระดับประเทศและระดับสากล โดยการประกาศรางวัลครั้งนี้จะเผยแพร่ไปยังทุกประเทศที่มีสำนักงานแอมเนสตี้ตั้งอยู่

ก้าวสำคัญของลานนาโพสต์ จึงเป็นการก้าวเดินสู่ปีที่ 20 ด้วยความมั่นคงและปณิธาณอันแรงกล้าของผู้ก่อตั้งในการทำสื่อมวลชนที่ดีเพื่อความภูมิใจของคนลำปาง ลานนาโพสต์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หนังสือพิมพ์บ้านนอกฉบับเล็กๆฉบับนี้ได้นำความภาคภูมิใจด้วยความสำเร็จระดับชาติและสากลมาสู่คนลำปางถึง 6 รางวัล ในเวลาเกือบ 5 ปี

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ลานนาโพสต์ได้เผชิญหน้าจากกลุ่มคนที่มุ่งหมายจะทำลายความน่าเชื่อถือด้วยการปั่นทอนให้ร้ายป้ายสี หากแต่ชาวลานนาโพสต์ทุกคนต่างตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการทำงานด้วยจิตวิญญาณที่ได้รับการถ่ายทอดทำให้เรายืนหยัดในการทำภาระกิจการนำเสนอข่าวที่ครบถ้วนรอบด้าน โดยยึดถือข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หาใช่แต่เป็นพื้นที่สำหรับข่าวเร้าอารมณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

กรกฎาคมปี 2556 หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ภาพและข่าว ลานนาโพสต์ ได้รับรางวัลบทนำดีเด่น ประจำปี 2555 เรื่อง แม่เมาะ ฤาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ เป็นบทนำที่สะท้อนปัญหาความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของคนที่อยู่บริเวณแม่เมาะ เป็นบทนำอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศ คัดกรองโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

คนลำปางจำนวนมากได้แสดงความยินดีในความสำเร็จของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเสมือนเป็นสมบัติของพวกเขา เป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางทั้งระบบ ในขณะที่ “ลานนาโพสต์” ก็ได้สำนึกตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่นับวันจะทวีคูณมากขึ้นด้วยการอุปการะ ความไว้วางใจ 

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ลานนาโพสต์ ได้มีโอกาสก้าวขึ้นเวทีรับรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย รางวัล และหนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จากผลงานข่าว ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้น “แม่วัง” สายน้ำแห่งชีวิต ส่วนอีกรางวัลเป็นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จากผลงานข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

กรกฎาคมปี 2557 ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากการตัดสินรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2556 ผลงานระดับภูมิภาคที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 38 ผลงาน และ ลานนาโพสต์ ได้รางวัลชมเชย จาก บทบรรณาธิการ เรื่อง ความหวังของลำน้ำวัง 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ ต่อเนื่องซึ่งไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย รางวัล และหนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จากผลงานข่าว มหันตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลม เคียงคู่กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จากผลงานข่าว พิษ "ขยะไฮเทค"

และวันที่ กรกฏคม 2558 ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2557 จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากบทนำเรื่อง สื่อท้องถิ่น บทบาทที่หายไป นับเป็นปีที่ ต่อเนื่องที่ลานนาโพสต์ได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลนี้อีกครั้ง

และล่าสุด วันที่ 28 มกราคม 2559 ลานนาโพสต์ได้ก้าวขึ้นรับรางวัล อีกครั้งจากแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การเอกชนที่มีจุดประสงค์ในการค้นคว้าและดำเนินการป้องกันและยุติการทำร้ายสิทธิมนุษยชน และเพื่อแสวงหาความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

รางวัลทั้งหมดที่ลานนาโพสต์ได้รับมานั้น หาใช่ชาวลานนาโพสต์ต้องการเพื่อประกาศศักดา หากแต่เราต้องการที่จะวัดความสามารถ เพื่อพัฒนาการทำหน้าที่สื่อมวลชน สื่อที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน สื่อที่คอยสอดส่องรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงสื่อที่อาศัยวิชาชีพในการหาผลประโยชน์

ลานนาโพสต์ไม่อาจให้สัญญาได้ว่าเราจะทำหน้าที่สื่อได้ตลอดไป เพราะทุกวันนี้ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจและรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สื่อถูกกลืน และหลายสื่อล้มหายตาย แต่ตราบใดที่ ลานนาโพสต์” ยังยืนอยู่บนถนนสายสื่อสารมวลชนเราก็จะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด และไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพการทำงาน

ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ตลอดมาไม่ว่าลานนาโพสต์จะเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆ ขอบคุณทุกการสนับสนุนและไว้วางใจให้ลานนาโพสต์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งข่าวสาร ข้อเท็จจริงไปยังทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ หรือ www.lannapost.net ข่าวสารลำปางเพื่อคนลำปางทั่วโลก หรือการติดต่อสื่อสารบอกข่าวสารเรื่องราวผ่านมาทาง เฟสบุ๊ค Lannapost Newspaper หรือ การมาเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุย           

เหล่านี้คือกำลังใจ พลังใจที่สำคัญให้เราได้ก้าวเดินต่อไปเคียงคู่คนลำปางวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1064 วันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์