วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559

จำนวนผู้เข้าชม website counter

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาคารที่สวยงาม ทรงคุณค่า  

รางวัลประเภทอาคาร

·       อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

อาคารที่หยุดรถไฟแม่พวก จังหวัดแพร่ / สถานีตำรวจสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย / อาคารสายสุธานพดล พระวิมาดาเธอ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพฯ / ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ / อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพฯ / อาคารเรียน 1919 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ / อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลา / ตึกสตางค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

·       อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์สี่แยกประตูน้ำเข้ม จังหวัดน่าน / บ้านสี่แยกหัวตะเข้ กรุงเทพฯ / ตึกแถวท่าเตียน กรุงเทพฯ
อาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน
โฮงเจ้าฟองคำ จังหวัดน่าน
วัดวาอารามและปูชนียสถาน
กุฏิไม้ วัดศรีมณฑา จังหวัดมุกดาหาร / อุโบสถพื้นถิ่น วัดหลักศิลา จังหวัดบุรีรัมย์ / พุทธาวาส วัดภคินีนาถวรวิหาร กรุงเทพฯ / มัสยิดบางอ้อ กรุงเทพฯ

รางวัลประเภทชุมชน
ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลประเภทบุคคล
นายบวรเวท รุ่งรุจี

รางวัลประเภทองค์กร
           
เครือข่ายฮอมผญาฮักษาสถานีรถไฟแม่พวก จังหวัดแพร่

นอกจากนี้ ยังมีอาคารที่ยังไม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น แต่เป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้แก่ หอธรรมวัดล่ามช้าง จังหวัดลำพูน / กลุ่มอาคารอำนวยการ หอพัก และอาคารแผ่พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ / กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / บ้านพักนายไปรษณีย์เชียงใหม่ มณฑลพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / โบสถ์คริสต์ที่โคราช นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / กุฏิตำหนัก วัดภคินีนาถวรวิหาร กรุงเทพฯ / หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ / อาคารโรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ / กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งวิหารวัดสบลี ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางของเรา ได้รับรางวัลนี้เป็นแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ส่วนปีนี้ คงต้องหลีกทางให้จังหวัดน่านกับจังหวัดแพร่ที่รับกันไปจังหวัดละ รางวัล ทั้งนี้ บุคคล อาคาร และชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1077 วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์