วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เคราะห์ซ้ำแล้งหนัก เกษตรกรรอล้างหนี้

จำนวนผู้เข้าชม http://www.hitwebcounter.com/

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร ภาคเหนือสัญจร โดยมี ดร.ประมวล หาญชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร นายสำคัญ วรรณบวร ผู้แทนเกษตรกร จ.ลำปาง นายพงษ์ธร ศรีชัย  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึง นายมนัส วงค์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร บรรยายให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจประเด็นการจัดการแก้ปัญหานี้สิน และการรับซื้อหนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่เป็นหนี้จากการเกษตร ในสถาบันการเงินต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ สหกรณ์การเกษตร พื้นที่จังหวัด ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ กว่า 200 ราย

นางพรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาลำปาง กล่าวว่า จังวัดลำปาง มีสมาชิกที่รวมกลุ่มกัน 1,037 องค์กร มีสมาชิก 98,053 คน ขึ้นทะเบียนหนี้ 11,590 คน มูลหนี้ กว่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการช่วยเหลือชำระหนี้ไปแล้ว เพียง 448 ราย วงเงินหนี้ 69.3 ล้านบาท ทั้งนี้ถือว่าช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร ได้ 653 แปลง นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ธกส.อีก 915 ราย จึงนับว่ายังมีเกษตรกรที่รอความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก การที่สำนักงานะฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมครั้งนี้ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา เร่งด่วนของเกษตรกร และหาแนวทางแก้ไขให้ทัน ขณะเดียวกัน สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ เช่นผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร จะได้มีโอกาสพบปะ เจรจากับเกษตรกร จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่

ดร.ประมวล หาญชัยภูมิ หนึ่งในคณะกรรมการจัดการหนี้  กล่าวว่า ขณะนี้ มีเกษตรกรที่เป็นหนี้จากการเกษตร ถูกฟ้องร้องจากสถาบันการเงินกู้เพื่อการเกษตรมากมายรอรับความช่วยเหลือ และขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อขอให้ช่วยซื้อหนี้เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน แต่ยังรอเม็ดเงินที่จะใช้เพื่อการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้าและมีการอนุมัติเงินมาแก้ปัญหาให้เกษตรกรน้อยมาก แต่คณะกรรมการจัดการหนี้ฯก็จะผลักดันและร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา และทางออกให้เกษตรกรให้มากที่สุด โดยเฉพาะรายที่ถูกฟ้องร้อง บังคับคดี ต่างๆจะได้รับช่วยเหลืออันอันดับแรก

นายพงษ์ธร ศรีชัย  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ ยังคงใช้สิทธิ์ทางการเงินและได้ทุกช่องสิทธิการหลักสหกรณ์ได้ทุกช่องทาง เมื่อเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด บางรายกลายเป็นหนี้จนถูกฟ้องร้อง ต้องเร่งปรึกษาคณะกรรมการจัดการหนี้ และดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างเร่งด่วน แต่ปัญหาคือการร้องขอความช่วยเหลือไปไม่ถูกจุด เมื่อมีแนวทางการช่วยเหลือจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก็ต้องยืนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลหนี้นั้นพบที่มาชัดเจน ง่ายต่อการให้ความช่วยเหนือ

นายสำคัญ วรรณบวร ผู้แทนเกษตรกรจังหวัดลำปางกล่าวว่า นอกเหนือจากประเด็นการขัดการหนี้และการพัฒนาฟื้นฟุอาชีพที่พูดกันเป็นแนวทางหลักแล้ว ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ เกษตรกรบางรายไม่รู้ตัวเองว่าตนเองเป็นสมาชิกองค์กรใดบ้าง ยังมีจำนวนหลายหมื่นรายที่ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูฯ ส่วนอีกเรื่อง คือเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องกฎหมายที่มุ่งเน้นให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้จากกู้ไปทำการทำเกษตร ให้มากที่สุด ส่วนปัญหาผลกระทบอื่นๆ เช่นภัยแล้ง ในขณะนี้ถือเป็นวิกฤติที่เกษตรกรบางรายอาจตกเป็นหนี้รายใหม่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งอีกจำนวนมากเช่นกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1078 วันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2559)Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์