วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

‘ตุ๊ฮักยู’นำทัพนิวเจน หนุนศก.โตคู่ท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม website counter
           
ในเวทีของการแข่งขันธุรกิจใดๆคนรุ่นใหม่มักเป็นที่จับตาและมีบาทบาทสำคัญเสมอเช่นเดียวกับ New Generation ในชมรมทายาทธุรกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดลำปางที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 โดยโครงการของหอการค้าจังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่อ ‘ชมรมทายาทธุรกิจจังหวัดลำปางเพื่อรวมกลุ่มของทายาทธุรกิจ และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และยังเป็นการสร้างฐานสังคมทางธุรกิจช่วยขับเคลื่อน ผลักดันภาคธุรกิจในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องในอนาคต
           
พัฒนา บุญเป็ง หรือ "ตุ๊" เจ้าของกิจการฟาร์มแกะฮักยู นั่งเก้าอี้ประธานคนที่ 4 ชมรมทายาทธุรกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่ของพลังคนรุ่นใหม่ที่เปิดมุมมองที่น่าสนใจว่า นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
           
โดยชมรมทายาทธุรกิจ และนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง เป็นเสมือนองค์กรลูกของหอการค้าจังหวัดลำปาง มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นกำลังสำคัญร่วมงานกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ โครงการประกวดจัดทำแผนการตลาด ในระดับชั้นปวส. ปวช และระดับปริญญาตรี สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่โลกธุรกิจ และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกหลายโครงการ 
           
ในระดับประเทศชมรมทายาทธุรกิจลำปาง เป็นสมาชิก Young Entrepreneur Chamber หรือ YEC ของหอการค้าไทย ซึ่งรวบรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ลูกหลานของคณะกรรมการหอการค้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจการค้าสร้างเครือข่ายเข้าไป มีส่วนในการนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางด้านเศรษฐกิจให้กับภาครัฐ ในส่วนที่ภาครัฐต้องการข้อคิดเห็นของหอการค้าไปพิจารณาดำเนินการหรือผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ เรามีโอกาสเข้าไปนั่งในที่ประชุมระดับประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ เปิดรับกับความเห็นของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก นั่นคือโอกาสที่จะนำประเด็นสำคัญของท้องถิ่นเข้าไปสู่ระดับประเทศ และนำแนวทางพัฒนาระดับประเทศกลับมาสร้างประโยชน์ท้องถิ่นเช่นกัน
           
"ความตั้งใจ YEC  ลำปางกำลังเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนคือเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชนเข้าด้วยกัน ส่วนหนึ่งเริ่มจากความชอบส่วนตัว และกลุ่มเพื่อนวัยใกล้เคียงกัน ที่ชอบท่องเที่ยวใหม่ๆ เที่ยวตามชุมชนที่ยังมีความสดใหม่ มีเรื่องราว วิถีของชุมชนที่เราไม่ค่อยได้สัมผัส ดังนั้นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักพัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวได้ ก็เกิดรายได้หลากหลายจากภายนอกเข้าไปถึงชุมชนได้โดยธรรมชาติ เดี๋ยวนี้เทรนด์ของธุรกิจเปลี่ยนไป รายได้ท้องถิ่นมาจากคนเที่ยว ดังนั้นแรงดึงดูดก็มีผล
           
หอการค้าลำปางเองก็สนับสนุน YEC ให้มีส่วนร่วมผลักดันพัฒนาเรื่องนี้ โดยขับเคลื่อนไปแล้ว พื้นที่เริ่มจากจุดที่คนในชุมชนมีความพร้อมมีส่วนร่วมกับเรา คือ ตำบลนาแส่งซึ่งแหล่งอารยธรรมมนุษย์โบราณ หรือมนุษย์เกาะคา ปงยางคกมีแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาได้ และ เทศบาลตำบลเกาะคามีการทำโฮมสเตย์โดยดึงหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดชุมชนน่าเที่ยว เป็นโมเดลเริ่มต้น เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้ขยายวงไปยังพื้นที่อื่น"
           
ที่ผ่านมา YEC ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว อื่นๆ ที่ต้องสานต่อให้เติบโตขึ้น เช่นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธุรกิจธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารและเรื่องราวท่องเที่ยวในท้องถิ่นในรูปแบบของการใช้เครื่องมือทางการตลาดใหม่เช่น การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เฟสบุคแฟนเพจ ชื่อ วันวานยังหวานอยู่ ซึ่งกำลังจะพัฒนาเป็นหนังสือข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อเป็นสื่อเกิดการใช้จ่ายไหลเวียนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลำปาง รวมถึงคนลำปางด้วยกัน ใช้จ่ายในลำปางแล้วบอกต่อ และเกิดการรักษาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการในท้องถิ่นเป็นที่ประทับใจเศรษฐกิจภาพรวมก็ดีขึ้น
           
"การทำงานของคนรุ่นใหม่ใน YEC มีความสนุก มีพลัง แต่อยู่ในกรอบของการให้เกียรติของการทำงาน ใช้ความสามารถทักษะของแต่ละคนเข้ามาเชื่อมกันภายใต้กรอบเป้าหมายของงานเพื่อส่วนรวมในเรื่องเดียวกัน การทำงาน YEC ลำปางขณะนี้ยังมีเป้าหมายอีกหลายส่วนที่ต้องการความร่วมมือและเสียสละจากสมาชิกร่วมกันขับเคลื่อน  และอยากให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ทำอยู่แล้ว หรือคนที่กำลังจะก้าวมาทำธุรกิจ เชื่อมโยงกันให้หลากหลายเป็นกลไกเล็กๆแต่ที่สำคัญ" นั่นคือมุมมองเล็กแต่แต่แฝงด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่จากประธานชมรมทายาทธุรกิจลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1081 วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์