วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานของเรา นสพ.ของคุณ 8 รางวัลของคนลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ทุกนาทีที่มีการประกาศชัยชนะเหนือหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆของ “หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์” ต่อท้ายด้วยคำว่า จากจังหวัดลำปาง นั่นหมายถึงเกียรติยศ ชื่อเสียง ความภาคภูมิใจของคนลำปางทุกคน ในฐานะที่ลานนาโพสต์เป็นสมบัติของทุกท่าน
           
ท่านคือผู้สนับสนุนลานนาโพสต์ ให้ได้ทำงานตามวิชาชีพอย่างสุจริต เอาจริง เอาจัง ด้วยความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อ่าน หรือเจ้าของกิจการ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโฆษณา
           
ถึงนาทีนี้ ไม่เพียงลำปางจะเป็นแผ่นดินที่ก่อเกิดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับแรกของประเทศ คือ “ไทยลานนา” เท่านั้น หากลำปางยังเป็นที่ตั้งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นฉบับแรกในประวัติศาสตร์ด้วย
           
ครั้งสุดท้ายบนเส้นทางของสื่อมืออาชีพ ที่ยืนหยัดความเป็นอิสระ และรักษาเส้นทางของการทำข่าวคุณภาพ ที่มุ่งต่อผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ในทางธุรกิจ คือรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
           
จนถึงวันนี้ ท่ามกลางความยากลำบาก และการฝ่าฟันเพื่อความเป็นสื่อของคนลำปาง ลานนาโพสต์ได้ยืนยันหลักฐานความสำเร็จแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า
           
หากนับปี 2559 อาจกล่าวได้ว่าปีนี้ลานนาโพสต์ทำ “แฮตทริก” ก็ไม่ผิด เนื่องเพราะคว้ามา 3 รางวัล จากแอมนาสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และล่าสุด คือรางวัลบทบรรณาธิการ 
           
นับเป็นรางวัลที่ 8 ที่เราได้รับจากองค์กรระดับประเทศ
           
ก้าวสำคัญของลานนาโพสต์ จึงไม่เพียงการก้าวเดินมาจนถึงปีที่ 20 ด้วยความมั่นคงและปณิธานอันแรงกล้าของผู้ก่อตั้งในการทำสื่อมวลชนที่ดีเพื่อความภูมิใจของคนลำปางเท่านั้น หากแต่ลานนาโพสต์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หนังสือพิมพ์บ้านนอกฉบับเล็กๆฉบับนี้ก็มีคุณภาพมาตรฐานข่าวไม่แพ้สื่อส่วนกลาง นำความภาคภูมิใจด้วยความสำเร็จระดับชาติมาสู่คนลำปางถึง 8  รางวัล ในเวลา 4 ปี
           
กรกฎาคมปี 2556 หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ภาพและข่าว ลานนาโพสต์ ได้รับรางวัลบทนำดีเด่น ประจำปี 2555 เรื่อง แม่เมาะ “ฤาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” เป็นบทนำที่สะท้อนปัญหาความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของคนที่อยู่บริเวณแม่เมาะ เป็นบทนำอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศ คัดกรองโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
           
5 มีนาคม 2557 “ลานนาโพสต์ได้มีโอกาสก้าวขึ้นเวทีรับ รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล และหนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จากผลงานข่าว ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้นแม่วังสายน้ำแห่งชีวิต ส่วนอีกรางวัลเป็นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จากผลงานข่าวพะเยาโมเดลปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน
           
กรกฎาคมปี 2557 ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลจาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 และ ลานนาโพสต์ ได้รางวัลชมเชย จาก บทบรรณาธิการ เรื่อง ความหวังของลำน้ำวัง 
           
5 มีนาคม 2558 ลานนาโพสต์ได้รับ รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องซึ่งไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล และหนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จากผลงานข่าว มหันตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลม เคียงคู่กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จากผลงานข่าว พิษ "ขยะไฮเทค"
           
3 กรกฏคม 2558 ลานนาโพสต์ได้รับ รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2557 จาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากบทนำเรื่อง สื่อท้องถิ่น บทบาทที่หายไป นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องที่ลานนาโพสต์ได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลนี้อีกครั้ง
           
28 มกราคม 2559 ลานนาโพสต์ได้ก้าวขึ้นรับรางวัล จากแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย องค์การเอกชนที่มีจุดประสงค์ในป้องกันและยุติการทำร้ายสิทธิมนุษยชนและเพื่อแสวงหาความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ จากผลงานข่าว “สิทธิชุมชน คนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด” เป็นข่าวที่ ลานนาโพสต์เฝ้าติดตามและนำเสนอข่าวมาตลอด 20 ปี
           
5 มีนาคม 2559 กับรางวัลข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องที่ลานนาโพสต์ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการตัดสินให้ผลงานข่าว “พลังบริสุทธิ์ชาวบ้านป่าเหียง ต้านโรงไฟฟ้าขยะ
ปักธง หมู่บ้านปลอดพิษ” ได้รับรางวัลโดยในครั้งนี้ ลานนาโพสต์เป็นสื่อท้องถิ่นเพียงฉบับเดียวที่ส่งผลงานไปประกวดรางวัลนี้เคียงข้าง ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก
           
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ลานนาโพสต์ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากนักวิชาการและวิชาชีพในแวดวงสื่อมวลชนให้ได้รับรางวัล บทบรรณาธิการดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ภูมิภาค จากบทบรรณาธิการเรื่อง “ความตายที่แม่เมาะ” ตีพิมพ์ในฉบับที่ 1042 วันที่ 21-27 สิงหาคม 2558  นับเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง
           
รางวัลทั้งหมดที่ลานนาโพสต์ได้รับมานั้น หาใช่ชาวลานนาโพสต์ต้องการเพื่อประกาศศักดา หากแต่เราต้องการที่จะวัดความสามารถ เพื่อพัฒนาการทำหน้าที่สื่อมวลชน สื่อที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน สื่อที่คอยสอดส่องรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงสื่อที่อาศัยวิชาชีพในการหาผลประโยชน์

ด้วยตระหนักในจิตวิญญาณลำปาง ลานนาโพสต์ขออาสาเป็นสื่อเล็กๆที่ประกาศความเป็นลำปางให้กึกก้องไปทั้งแผ่นดิน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1086 วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์