วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เซรามิกครองอาเซียน จับมือมัณฑะเลย์รุกตลาด

จำนวนผู้เข้าชม good hits
            
ลำปางเปิดช่องทางเชื่อมโยงการค้าเมียนมาลงนาม MOU กับสภาหอการค้าอุตสาหกรรมเมืองมัณฑะเลย์ เตรียมแผนงานแลกเปลี่ยนการค้าเมาะละแหม่ง เผยอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางได้โอกาสครองตลาดกลุ่มอาเซียน
           
เมื่อวันที่ 11 .. 2559 นายสมชัย กมลเทพ   เทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางการค้าร่วมกับผู้แทนของเมืองมัณฑะเลย์ Mr.AuAong Than ประธานหอการค้าเมืองมัณฑะเลย์ และ MR.Maung Maung เลขานุการสภาหอการค้าอุตสาหกรรมเมืองมัณฑะเลย์สหภาพเมียนมา ร่วมกับ นายชูฤทธิ์  อันนารา ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นายชัยณรงค์ จุมภู นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง และนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดลำปาง ในฐานะตัวแทนในนามจังหวัดลำปางที่ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
           
สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสองเมือง ในการพัฒนาความสัมพันธ์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุนร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผยและเท่าเทียม เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการลงทุนทางการค้า รวมทั้งจะให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิควิธีการการผลิตสินค้าที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงการจับคู่ร่วมทุนทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ และจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในเขตพื้นที่ของแต่ละประเทศ
           
MR.MaungMaungกล่าวว่า เมืองมัณฑะเลย์ถือเป็นเมืองใหญ่ที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งคาดหวังเชิญชวนให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทย เข้าไปแลกเปลี่ยนค้าขายและลงทุนธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้มองว่าไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน ทั้งนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยกับเมียนมา รวมถึงมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตร ประชาชนมีวิถีชีวิต มีความเชื่อ และนับถือศาสนาคล้ายกันในส่วนของลำปางเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยเมียนมา และเป็นศูนย์กลางของการติดต่อชายแดนได้หลายเส้นทาง จึงเชื่อมั่นได้ว่าการร่วมมือกันระกว่างประเทศในด้านธุรกิจการค้า ร่วมกันจะมีโอกาสที่ดีในอนาคต

ด้านนาย ชูฤทธิ์ อันนารา ประธานหอการค้าลำปาง นายชัยณรงค์ จุมภู นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง ให้ความเห็นว่า การทำข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสที่เป็นรูปธรรมที่จะนำพาให้เกิดการค้าขายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการให้ความสนใจในกลุ่มสินค้าเซรามิกจากลำปาง เนื่องจากเมียนมายังไม่มีเทคโนโลยีต่างๆในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพรวมถึงภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอื่นที่ที่อาจจะเชื่อมโยงกันได้ แต่ในส่วนของการค้าปลีกค้าส่งอาจจะยังมีโอกาสน้อยเพราะระยะทางและข้อจำกัดอื่นๆ อย่างไรก็ยังก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันในทางบวก ที่จะมีโอกาสไปดูลู่ทางการค้า ซึ่งในเดือน กรกฏาคมนี้หอการค้าและคณะของจังหวัดลำปางก็จะเดินทางไปยังเมืองเมาะละแหม่ง ของเมียนมา   ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญและเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของประเทศเมียนมาเพื่อดูลู่ทางการค้าและผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง 10 ราย ก็จะไปโรดโชว์จับคู่ธุรกิจที่มัณฑะเลย์เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อการเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการค้าในเมียนมารองรับการขยายตัวและเปิดการค้าระหว่างกันในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1087 วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์