วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลการออกเสียงประชามติ จังหวัดลำปาง (อย่างไม่เป็นทางการ) ประเด็นที่ 2 คำถามพ่วง

จำนวนผู้เข้าชม free hits

ผลการออกเสียงประชามติ จังหวัดลำปาง (อย่างไม่เป็นทางการ)
ประเด็นที่ 2 คำถามพ่วง เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สมควรกำหนดไว้ในบลเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มี
รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์