วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผู้ว่าฯเซ็นคำสั่ง ปลด'จรัญ' พ้นนายกฯห้างฉัตร

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ผู้ว่าฯเซ็นคำสั่งปลัดนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร แล้ว หลังกฤษฎีกาฟันธง ยืนตามศาลชั้นต้น การถูกเพิกถอนสิทธิ์มีผลตั้งแต่ศาลพิพากษา
           
หลังจากเมื่อวันที่ 28 ก.ค.59  กระทรวงมหาดไทยได้ตอบหนังสือเรื่องการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่นกลับมายังจังหวัดลำปาง  กรณีของนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันความเห็นเดิมตามศาลชั้นต้น  การขาดคุณสมบัติมีผลตั้งแต่ศาลชั้นต้นพิพากษา โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด  ส่วนเรื่องที่นายจรัญได้อ้างคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 มาเป็นหลักฐานประกอบนั้น  ถือว่าคำสั่งศาลฎีกามีผลเฉพาะคู่ความและเฉพาะคดีนั้น ยกขึ้นมาอ้างเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ 
           
ต่อมาวันที่ 8 ส.ค.59  นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เซ็นหนังสือแจ้งเรื่องการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ส่งไปยังนายอำเภอห้างฉัตร  เพื่อให้แจ้งข้อเท็จจริงไปยังนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร   ใจความหนึ่งในหนังสือระบุว่า  “การวินิจฉัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรของนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้ทำการทบทวนและให้ความเห็น ยังคงเป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)  เนื่องจากเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมิใช่โทษทางกฎหมายหรือโทษทางอาญา และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 กำหนดว่า เมื่อศาลพิพากษาว่าผู้ใดมีความผิดตามกฎหมายดังกล่าว และพิพากษาจำคุกแล้วให้ศาลพิจารณาเพิกถอนสิทธิผู้นั้นด้วย จึงย่อมมีผลตั้งวันที่ได้รับการอ่านในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษา โดยผลแห่งบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ตาม พ.ร.บ.ในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา วันที่ 19 ม.ค. 59
           
ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ไปทางโทรศัพท์ส่วนตัว 2 ครั้ง แต่นายจรัญ ไม่ได้รับสายแต่อย่างใด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1091 วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2559)
Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. นี่คือมาตรฐานนักการเมืองไทยที่ยื้อจนวาระสุดท้าย ดังนั้นใครที่คิดว่าอยากจะเห็นนักการเมืองไทยมีจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองและเพื่อชาตินั้นหายากยิ่ง ต้องลงไม้แข็งจึงจะให้พ้นได้ น่าสมเพชมาก

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์