วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประธานสภาจี้ผู้ว่าฯ ปลดนายกทต.ห้างฉัตร

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

ประธานและเลขาสภาเทศบาล ต.ห้างฉัตร ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้เร่งดำเนินการสั่งนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ อ้างหลักฐานจากบัญชีรายชื่อเลือกตั้งระบุชัดเจนถูกเพิกถอนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้   รวมทั้งห่วงการเสนอเทศบัญญัติงบประมาณปี 60 จะไม่ถูกต้อง   ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือตอบกลับจังหวัด ยืนยันให้นายกฯ พ้นจากตำแหน่ง
           
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59  นายนพดล จันทร์หล้า  ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เจนจัด  เลขานุการสภาฯ  ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณามีคำสั่งให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พร้อมกับได้นำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติวันที่ 7 ส.ค.59  ลงนามโดยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอห้างฉัตร ในฐานะประธานอนุกรรมการการออกเสียงเลือกตั้งประจำอำเภอห้างฉัตร ระบุด้านหลังรายชื่อว่านายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ ถูกเพิกถอนสิทธิ  มาเป็นหลักฐานประกอบในครั้งนี้  โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับหนังสือแทน 
           
นายนพดล จันทร์หล้า ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร กล่าวว่า  หลังจากที่ศาลแขวงจังหวัดลำปางได้พิพากษาให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  โดยให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 5 ปี   แต่นายจรัญได้ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกหนังสือลงวันที่ 15 ก.พ.59  ทุเลาการบังคับทางปกครองแก่นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ จนกว่าการสอบสวนจะเป็นที่ยุติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ค.59 นายอำเภอห้างฉัตรได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ  ปรากฏชื่อนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ ในลำดับที่ 202  ระบุว่าถูกเพิกถอนสิทธิ  แสดงให้เห็นว่านายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิ  แต่เป็นข้อกังขาว่าเหตุใดยังคงอยู่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร  
           
สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะตัวแทนประชาชน จึงร่วมกันพิจารณาเห็นว่านายจรัญ เป็นผู้ต้องห้ามในการใช้สิทธิสมัครับเลือกตั้ง  ส่งผลให้เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม และความชัดเจนในการบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล จึงได้ยื่นเรื่องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีดังกล่าว
           
ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวต่อไปว่า  ในวันที่ 15 ส.ค.59  จะต้องเสนอเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2560 เข้าสภาแล้ว อยากให้ทางจังหวัดช่วยติดตาม ตอนนี้นายกฯขาดคุณสมบัติ ทางสภาฯเองก็ไม่กล้าที่จะให้มติ เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาในภายหลังใครจะเป็นคนรับผิดชอบ อยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่จะเข้าประชุมสภากลางเดือนนี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมานายจรัญ ได้มีการเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำ งบประมาณ 9 ล้านบาท แต่ทางสภาเทศบาลไม่อนุมัติเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาภายหลัง  นอกจากนั้นยังได้มีการเสนอขอกู้เงินหมุนเวียนสถานธนานุบาล เพื่อเป็นทุนสำรอง 20 ล้านบาท ซึ่งทางสภาเทศบาลมีมติ 6 ต่อ 6 เสียง แต่ประธานสภาใช้สิทธิ 1 เสียง จึงมีมติไม่ผ่านสภา 7 ต่อ 6 เสียง

สำหรับความคืบหน้ากรณีผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากทางฝ่ายนายจรัญ ก็ได้นำคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 มาเป็นหลักฐานใหม่  ทางกรมส่งเสริมฯ จึงได้หารือไปยังกฤษฎีกาอีกครั้ง เพื่อขอทบทวนความเห็น  ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ค.59  กระทรวงมหาดไทยได้ตอบหนังสือกลับมายังจังหวัดลำปาง ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันความเห็นเดิมตามศาลชั้นต้น  การขาดคุณสมบัติมีผลตั้งแต่ศาลชั้นต้นพิพากษา โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด  กรณีที่นายจรัญได้อ้างคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 มาเป็นหลักฐานประกอบนั้น  ถือว่าคำสั่งศาลฎีกามีผลเฉพาะคู่ความและเฉพาะคดีนั้น ยกขึ้นมาอ้างเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามคำสั่งปลดนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1090 วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์