วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

'จรัญ' กอดเก้าอี้ห้างฉัตร ผู้ว่าฯย้ำหลุดแล้ว ส่งนอภ.แจ้งความ

จำนวนผู้เข้าชม website counter

จรัญ ไม่ยอมออกตำแหน่งนายก ทต.ห้างฉัตร อ้างยังไม่มีคำสั่งปลด  ขณะที่ผู้ว่าฯ ลั่นยืนยันผลตามคำพิพากษาไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งอีก  เตรียมมอบอำนาจนายอำเภอห้างฉัตรเข้าแจ้งความ ฐานนั่งในตำแหน่งโดยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
           
จากกรณีที่นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ลงนามในหนังสือที่ ลป 0023.4/18572  ลงวันที่ 8 ส.ค.59  เรื่อง การวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น  ส่งไปยังนายอำเภอห้างฉัตร เพื่อให้แจ้งข้อเท็จจริงไปยังนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ว่า นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ตาม พ.ร.บ.ในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา วันที่ 19 ม.ค. 59
           
จากนั้นนายอำเภอห้างฉัตรได้เชิญนายจรัญ มาพบเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจกับการวินิจฉัยดังกล่าวว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามกฎหมายเทศบาลและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.59   แต่นายจรัญ ยังยืนยันที่จะอยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต่อไป เนื่องจากผู้ว่าฯยังไม่มีคำสั่งให้ตนพ้นจากตำแหน่ง   ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงข้อเท็จจริงและการดำเนินการในเรื่องนี้
           
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า  เรื่องนี้ทางกฤษฎีกาได้ระบุว่า เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินมาแล้วถือว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันที  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการแจ้งให้ทางนายกเทศมนตรีทราบเพื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ปรากฏว่าขณะนี้ทางนายอำเภอให้รายงานกลับมาว่า นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรก็ยังนั่งทำงานอยู่   ทางผู้ว่าฯจึงได้ออกหนังสือแจ้งกลับไปว่าหากยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้แจ้งความดำเนินคดีกับนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ฐานไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่ไปปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาให้ยืนตามศาลชั้นต้น ผู้ว่าฯก็ต้องปฏิบัติตามผลของกฤษฎีกาก่อน
           
ด้านนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์   กล่าวว่า  ตนเองมีความเห็นว่าระบบการสั่งการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ยังไม่มีหนังสือคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง แต่ได้รับหนังสือเป็นการแจ้งคำพิพากษาให้ทราบ ไม่ได้ระบุว่าให้พ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใด
           
ล่าสุด วันที่ 18 ส.ค.59   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง การวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น  ส่งไปยังนายอำเภอห้างฉัตรอีกครั้ง ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์   เนื่องการการกระทำของนายจรัญ เข้าข่ายการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และการกระทำเป็นเจ้าพนักงาน โดยมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น
           
“หนังสือที่จังหวัดแจ้งคำพิพากษาศาลแขวงลำปางเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ทำให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  เป็นการยืนยันผลแห่งคำพิพากษา ไม่ได้เกิดจากการสอบสวน และวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงไม่มีเหตุที่ต้องออกคำสั่งให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรอีกครั้งหนึ่ง” ใจความหนึ่งในหนังสือได้ระบุไว้
           
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59 ที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ  30 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อว่าที่ร้อยตรีสนั่น ปัญญา  ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง โดยระบุว่าปลัดเทศบาลฯได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยไล่ขอยืมเงินชาวบ้านและขอยืมชื่อไปกู้เงิน  พร้อมทั้งยืมชื่อพนักงานไปกู้เงินกองทุนเทศบาล พอถึงกำหนดคืนก็ไม่ได้รับเงินคืน หากไม่ให้ยืมเงินก็กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้ง จึงขอให้ย้ายปลัดออกจากเทศบาลตำบลห้างฉัตร
           
ด้านว่าที่ร้อยตรี สนั่น ปัญญา ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร  กล่าวว่า ทราบว่ามีชาวบ้านไปยื่นร้องเรียน แต่เรื่องนี้ไม่ขอให้รายละเอียดเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว
           
ในเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่ถูกชาวบ้านร้องเรียนนั้น  ตอนนี้ก็ยังไม่มีผลอะไร เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ต้องทำการสอบสวนก่อนว่าทางปลัดมีความผิดจริงหรือไม่  หากนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งแล้วให้ปลัดเทศบาลรักษาการแทนตามกฎหมาย
           
เรื่องเดิม  หลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  มีความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไม่ถูกต้องครบถ้วนทางความจริง  โดยศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 6,000 บาท  และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.59

ต่อมาวันที่ 26 ม.ค.59  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกหนังสือแจ้งคำพิพากษาศาลแขวงลำปาง ถึงนายอำเภอห้างฉัตร  ระบุวา เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นเหตุให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องหาม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  เมื่อนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการ ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย   แต่เนื่องจากนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ได้นำหลักฐานใหม่ คือคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4247/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน แต่ยังคงสามารถดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะสิ้นสุดคดี ซึ่งเป็นการวินิจฉัยคนละแนวทางกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/5108   เรื่องการทุเลาการบังคับทางปกครอง ส่งมาถึงนายอำเภอห้างฉัตร ให้ทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองกรณีให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่ง จนกว่าการสอบสวนจะเป็นที่ยุติ 

ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้หารือไปยังกฤษฎีกาอีกครั้ง เพื่อขอทบทวนความเห็น กระทั่งวันที่ 28 ก.ค.59  กระทรวงมหาดไทยได้ตอบหนังสือเรื่องการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่นกลับมายังจังหวัดลำปาง  กรณีของนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันความเห็นเดิมตามศาลชั้นต้น  การขาดคุณสมบัติมีผลตั้งแต่ศาลชั้นต้นพิพากษา โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด  ส่วนเรื่องที่นายจรัญได้อ้างคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 มาเป็นหลักฐานประกอบนั้น  ถือว่าคำสั่งศาลฎีกามีผลเฉพาะคู่ความและเฉพาะคดีนั้น ยกขึ้นมาอ้างเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ 

ต่อมาวันที่ 8 ส.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้แจ้งเรื่องการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ส่งไปยังนายอำเภอห้างฉัตร  เพื่อให้แจ้งข้อเท็จจริงไปยังนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ทราบว่า ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ตาม พ.ร.บ.ในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา วันที่ 19 ม.ค. 59   แต่ปัจจุบันนายจรัญ ก็ยังคงดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ โดยอ้างว่ายังไม่ได้มีคำสั่งปลดดังกล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1092 วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์