วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กรีนพีชเปื้อนสีดำ

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

คำ  อธิบายของ กรีนพีช
            
“..กิจกรรมที่เราเข้าไปร่วมนั้น เราต้องการสื่อสารให้ผู้คนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และสุขภาพของคนค่ะ เรากำลังทำงานรณรงค์ผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษยกระดับการวัดดัชนีคุณภาพอากาศ ที่คำนวณจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก เพื่อความแม่นยำของข้อมูลในการที่จะระบุถึงผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ”
           
ตอกย้ำภารกิจในการกู้โลก ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คน หากไม่อาจหักล้างพฤติกรรมรวมกลุ่มกันใส่ชุดดำ ร่วมงานวิ่งแม่เมาะเฉลิมพระเกียรติ ส่งผลให้ภาพองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับโลก กลายเป็นภาพของ “แกะดำ” ที่ไม่รู้กาลเทศะ ไม่รู้ระเบียบประเพณี และเรื่องสถาบันอันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งสำหรับสังคมไทย
         
“เวลาที่สมควรมั๊ย ทำมัยไม่ไปวันธรรมดาล่ะ หรืออยากให้เป็นกระแส เสียดายที่สนับสนุน”
           
เสียงคนลำปาง หนึ่งในหลายร้อยเสียงที่ไม่พอใจการกระทำของกรีนพีช ที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
           
ประสานกับเสียงสื่อมวลชน ที่ประกอบสร้างภาพของกรีนพีชให้ดูน่ากลัวมากขึ้น ร้ายแรงมากขึ้น แม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของกรีนพีช ที่ขาดวุฒิภาวะ ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งที่เป้าหมายในการเคลื่อนไหวกดดันให้ยกระดับดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น
          
แน่นอนว่า ครั้งนี้กรีนพีชประสบความสำเร็จในการสร้างกระแส จนทุกคนหันมามองและรับรู้เรื่องราวของกรีนพีช โดยที่หลายคนที่ร่วมในงานวิ่งแม่เมาะเฉลิมพระเกียรติ ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นในวันวิ่งแม่เมาะ
           
แต่เป็นกระแสตีกลับ ที่กรีนพีช อาจต้องทบทวนบทบาทในการสร้างเรื่องเรียกความสนใจของคนไทย
           
มันไม่เหมือนกับที่อื่นๆ
            
กรีนพีช อาจจะเคยป่ายปีนขึ้นไปบนปล่องควันสูงของโรงงาน เคยตะกายไปบนตึกสูงเสียดฟ้า เพื่อแขวนป้ายผ้าประท้วง ปล่อยบอลลูนมีข้อความเรียกร้องให้ปกป้องชั้นบรรยากาศ หรือแม้กระทั่งแล่นเรือเข้ายับยั้งการล่าแมวน้ำและปลาวาฬในท้องทะเลกว้าง
            
ปฏิบัติการเหล่านี้ มีคนเห็น มีคนชื่นชม มีคนสนับสนุน
            
กรีนพีช อธิบายตัวเองว่า ดำรงอยู่เพราะโลกอันบอบบางใบนี้สมควรมีผู้ปกป้อง โลกต้องมีวิธีแก้ปัญหา ต้องการการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการลงมือทำ
            
กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมสันติภาพ โดยทำสิ่งต่อไปนี้

  • เร่งให้มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อรับมือกับภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่โลกต้องเผชิญอยู่ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)
  • ปกป้องคุ้มครองมหาสมุทรของเรา โดยสร้างความท้าทายกับการประมงที่เกินขนาดและทำลายล้าง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล
  • ปกป้องผืนป่าดั้งเดิมของโลก รวมทั้งสัตว์พืช และคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่า
  • ทำงานเพื่อยุติการใช้อาวุธและสร้างสันติภาพบนโลก โดยจัดการกับสาเหตุของความขัดแย้ง และเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์
  • สร้างอนาคตที่ปราศจากสารพิษ ด้วยการใช้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆและในโรงงานอุตสาหกรรม
  • รณรงค์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการปฏิเสธพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนให้มีเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม
           
กรีนพีซมีสำนักงานใน 40 ประเทศทั่วยุโรป อเมริกา เอเชีย อัฟริกา และ แปซิฟิค
         
ภารกิจที่แม่เมาะครั้งนี้ คือภารกิจสร้างอนาคตที่ปราศจากสารพิษ ซึ่งได้ผล แต่ไม่น่าพอใจ
         
เนื่องเพราะความไม่ละเอียดอ่อนของกรีนพีช ความไม่เข้าใจสังคมตะวันออกอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะสังคมที่มีสถาบันเป็นหลัก กรีนพีชจึงดับอนาถไปกับเสื้อสีดำ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1092 วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์