วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แกะรอย 'เขียวเหลือง' ตั้ง บ. มีเงื่อนงำ พันการเมือง

จำนวนผู้เข้าชม good hits

 “ลานนาโพสต์” สะกดรอย บริษัทเขียวเหลือง เจ้าของประทานบัตรทำเหมืองที่บ้านแหง พบสายสัมพันธ์นักการเมือง โยงนักการเมืองใหญ่เมืองสุโขทัย ส่งเมียนั่งรมต.ทรัพยากรฯสั่งเปิดเหมือง อาศัยมติคณะรัฐมนตรี ให้หลัง 7 วัน เขียวเหลืองเกิด อดีตอธิบดีนั่งประธาน

ทีมข่าวเฉพาะกิจ “ลานนาโพสต์” เจาะลึกเบื้องหลัง บริษัทเขียวเหลือง เจ้าของประทานบัตรเหมืองลิกไนต์ ซึ่งมีกรณีขัดแย้งกับชาวบ้าน บ้านแหง อ.งาว และมีการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทเขียวเหลืองอาจมีผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองเป็นหลังอิง จนกระทั่งได้รับประทานบัตรทั้งที่ยังมีกรณีโต้แย้งกันในหลายเรื่อง ทั้งการอ้างประชาพิจารณ์ และเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทพยายามรวบรัด ตัดตอน ไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่ตามขั้นตอน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลานนาโพสต์พบหลักฐานสำคัญ ที่บ่งชี้ว่านางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ครั้งยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นภริยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต ส.ส.สุโขทัยได้ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งถ่านหิน โดยให้นำพื้นที่แหล่งถ่านหิน ดำเนินการสำรวจทดลอง ศึกษา 8 พื้นที่  1 ในจำนวนพื้นที่นั้น คือ แอ่งงาว แอ่งวังเหนือ แอ่งแจ้ห่ม-เมืองปาน แอ่งแม่ทะ และแอ่งเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนสำรวจและทำเหมืองแร่ถ่านหิน

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2551     บริษัท เขียวเหลือง จำกัด ผู้ยื่นขอประทานบัตรลงทุนสำรวจและเหมืองแร่ถ่านหินในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้ทำการจดทะเบียนประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้เพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท  โดยบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 282 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง  นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล และ นางสาวนิตศรา อินทรง มีชื่อเป็นคณะกรรมการ และมีนายเรืองศักดิ์ งามสมภาค เป็นประธานกรรมการบริษัท

สำหรับ  นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(พ.ศ.2546-2547) ในยุคที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2545-2546) หลังเกษียณอายุราชการ นายเรืองศักดิ์ ได้เป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย หลังจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ถูกตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี และนำส.ส.ในกลุ่ม ที่เรียกว่า “กลุ่มวังน้ำยม” มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย
          
ภายหลังจัดตั้งบริษัท บริษัทเขียวเหลือง จำกัด ได้กว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านบ้านแหงเหนือ หมู่ 1  และหมู่  7 โดยกว้านซื้อบริเวณโดยรอบ ทำให้ที่ดินที่เหลือด้านในเป็นที่ตาบอด จนกระทั่งชาวบ้านต้องขายให้ในราคาถูก บริษัทรวบรวมพื้นที่ได้กว่า 2 พันไร่  โดยบอกกับชาวบ้านว่าจะนำที่ดินไปปลูกต้นยูคาลิปตัสของบริษัทดับเบิ้ลเอ ต่อมาในปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ชี้แจงกับชาวบ้านว่ามีบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ จำนวน 5 แปลง รวมพื้นที่ประมาณกว่าพันไร่ โดยทำการติดประกาศการขอประทานบัตรของบริษัทเพื่อให้ชาวบ้านคัดค้านภายใน 20  วัน  หลังจากนั้นชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการคัดค้านเรื่อยมา แต่บริษัทดังกล่าว ก็ยังต่อสู้จนได้รับอนุญาตประทานบัตรมาได้ 1 แปลง เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58 ที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 9 ส.ค.2568  เป็นเวลา 10 ปี  รวมพื้นที่ 291 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA  มากกว่า 20 ข้อ  ตราบใดที่ยังไม่สานสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ได้  ก็คงไม่สามารถเปิดเหมืองได้เช่นหัน

ครั้งล่าสุดบริษัท เขียวเหลือง จำกัด ได้มีการยื่นขอหยุดการทำเหมือง ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในแปลงที่ได้รับประทานบัตร พื้นที่ 291 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา เนื่องจากไม่สามารถเปิดเหมืองได้ทันภายใน 1 ปีตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในประทานบัตร

ลานนาโพสต์ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอประทานบัตรแปลงอื่นๆของบริษัทเขียวเหลืองจำกัด ไปยังนายสมศักดิ์ หวลกสิน  อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ได้รับการเปิดเผยว่า บริษัทเขียวเหลือง ได้ยื่นขอประทานมาทั้งหมด 5 แปลง ได้รับอนุญาตไปแล้ว 1 แปลง เหลืออีก 4 แปลงซึ่งติดพื้นที่ สปก. จึงไม่สามารถอนุญาตได้  เพราะตอนนี้ สปก.ชะลอไว้หมดทั่วประเทศ ซึ่งเดินต่อไม่ได้แล้ว  ในส่วนของการขอเพิกถอนประทานบัตร ก็ทราบว่าชาวบ้านได้มีการยื่นฟ้องศาล ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องรอตามขั้นตอนต่อไป  สำหรับการที่บริษัทหยุดการทำเหมืองนั้น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกข้อเป็นร้อยๆข้อ เมื่อทำเสร็จก็ต้องรายงานให้ทางจังหวัดได้ทราบ และรายงานมาที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามขั้นตอน

ด้าน น.ส.วรรณา ลาวัลย์  สมาชิกกลุ่มรักษ์บ้านแหง  กล่าวว่า  กรณีที่บริษัทเขียวเหลืองเปิดบริษัท หลังจากที่มีมติ ครม.ออกมาเพียง 7 วันนั้น มีชาวบ้านบางส่วนทราบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแกนนำที่หาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  และก็มีการบอกเล่าต่อกันไป  เรื่องนี้เป็นความชัดเจนว่ามติ ครม.ดังกลาวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเอกชนได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1102 วันที่  28  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์