วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เปิดตัวบริษัทประชารัฐลำปาง ชี้ช่องขายข้าวประเดิมงานแรก

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจากประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดลำปาง นัดแรกเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2559 จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการประชุมจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีลำปาง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)ไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 68 ราย หุ้นจดทะเบียนจำนวน 4,400 หุ้นหุ้นละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,400,000 บาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นหุ้นจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำนวน 1,000 หุ้นธนาคารกรุงเทพ 390 หุ้น และหุ้นจาก 5 ภาคส่วนของลำปางจำนวน 3,010 หุ้น
           
 สำหรับรายชื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มี 3 คน คือ 1.นายชูฤทธิ์ อันนารา ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง 2.นางปัทมากฤษณรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3. นายธาดา สุระสะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด  ทั้งนี้มีนายบริบูรณ์ ผดุงพงษ์ ผู้จัดการบริษัทลานนาแพ็กเก็จ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ส่วนกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ก่อการจดทะเบียนบริษัท รวมทั้ง นายธนา แก้วนิล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  นายพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง และนางสุรภา ศรีสัปปุริส  ประธานสมาพันธ์ SME ไทยลำปาง และมีกรรมการบริหารบริษัทจากภาคเอกชนอีก 11 คน
           
ในฐานะประผู้ก่อการตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง เผยว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปางมีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อทำงานตอบโจทย์ กรอบงาน 3 ด้านคือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ตนเชื่อว่า บอร์ดบริหารแต่ละภาคส่วนนำศักยภาพที่มีมาพัฒนาให้เป็นผลงานระยะแรกได้ไม่ยากนัก
           
นาย สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีลำปาง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ว่า บริษัทประชารัฐฯ จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในกาเป็นตัวกล่าวด้านการตลาดให้กับสินค้าจากชุมชนให้เข้าถึงผู้ซื้อกลุ่มต่างๆได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผู้ที่เป็นบอร์ดบริหารนำบริษัทนี้ก้าวไปได้ ต้องมองเห็นช่องทางการค้าขาย นำสินค้าของชุมชนไปสู่ตลาดที่แท้จริงให้มากที่สุด โดยกรรมการภาครัฐมีบทบาทตามหน้าที่ ร่วมกับภาควิชากร ดูเรื่องงานวิจัย การแปรรูป พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ ส่วนภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการเจรจาธุรกิจ การค้า ภาคประชาสังคมมีบทบาทเชื่อมโยงกับรากหญ้า และประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังการจัดตั้งบริษัทประชารัฐนอกเหนือจากนโยบายการขับเคลื่อนในทางธุรกิจ ก็คือความร่วมมือที่แท้จริง เพราะหาก กรรมการแต่ละฝ่ายมานั่งประชุมแล้วไม่มีส่วนร่วม ช่วยพูด ช่วยคิด ช่วยทำ การขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐก็ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
           
"ผมว่างานแรกของบริษัทประชารัฐ อาจจะต้องทำเรื่องขายข้าวให้เกษตรกรได้ในราคาดีเป็นงานแรก เพื่อวัดศักยภาพและแนวทางการทำงานร่วมกันในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมดูก่อน จากนั้นก็ ลงไปดูว่า สินค้าของลำปางตัวไหนที่ทำตลาดได้ ก็ต้องส่งเสริมให้ผลิตป้อนสู่ตลาดแบบยั่งยืน
ภาพ: นาย ชัยภัทร หมั่นกิจ ผู้อำนวยการภาคเหนือ บ.ไทยวัสดุ จำกัด นำนาย สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเยี่ยมชมสินค้าตัวอย่างเก้าอี้ไม้จากบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสินค้าหมวกชุมชน ขายส่งไทยวัสดุทั่วประเทศ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1104 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์