วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิ่วลม-คอหมา น้ำอุดม ผอ.ยันพอใช้ถึงปีหน้า

จำนวนผู้เข้าชม good hits

ผอ.โครงการฯ ยัน เขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมา แจ้งมีน้ำเต็มเขื่อนเพียงพอเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคถึงปีหน้า พร้อมส่งน้ำสนับสนุนในทุกด้าน
           
จังหวัดลำปางมีเขื่อนใหญ่ 2 แห่งตั้งอยู่อำเภอแจ้ห่ม คือเขื่อนกิ่วคอหมา มีความจุประมาณ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนกิ่วลม ที่มีความจุประมาณ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยช่วงปี 2557-2558 ที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตหนัก ไม่มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งด้านการเกษตร และด้านการอุปโภคบริโภค แต่โชคดีที่ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดฝนตกตามฤดูกาล ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมาก สามารถเก็บกับน้ำไว้ใช้ได้ตลอดไปถึงปีหน้า

นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา  กล่าวว่าในปี 2559 หลังฤดูฝนผ่านมาเราสามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งหมดประมาณ 270 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของความจุน้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำเมื่อเทียบกับระดับในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งแล้งมากมีเพียง  52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำทั้งสองเขื่อนเท่านั้น  ถือว่าน้ำดีกว่าปีที่ผ่านมามาก
           
ดังนั้น ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงเพาะปลูกในฤดูแล้งนี้ สามารถที่จะสนับสนุนได้ทุกกิจกรรม อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ จ่ายเข้าระบบประปาในชุมชน และเรื่องของการเกษตรในเขตชลประทานปีนี้ ทางโครงการได้จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วที่ผ่านมา โดยได้กำหนดแผนการเริ่มส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำใหญ่ของกิ่วลม ฝั่งขวา ตั้งแต่ 25 ธ.ค.59 เป็นต้นไป ในส่วนของลำแม่น้ำวังนั้นก็จะระบายน้ำลงเพื่อสนับสนุนส่งให้พืชฤดูแล้งในพื้นที่ฝายแม่วัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 59 นี้ เป็นต้นไป สำหรับเขื่อนกิ่วคอหมา (ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมขึ้นไปถือว่าเป็นเขื่อนสำรองน้ำให้เขื่อนกิ่วลม) ทางโครงการได้วางแผนส่งน้ำโดยเร่งส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา ตามคำร้องขอของเกษตรกร
            
ซึ่งปริมาณน้ำที่มีส่งผลให้การท่องเที่ยวล่องแพ และประเพณีสงกรานต์ก็มีน้ำอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นเรายังจะมีน้ำสำรองเพื่อการเตรียมแปลงข้าวในนา ในต้นฤดูฝนปีต่อไปด้วย นายฤทัย กล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1108 วันที่  9 - 15  ธันวาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์