วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

เบรกเกอร์สะดุด 4 จว. มืดนานนับชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

จากกรณี เมื่อเวลา 10.04 น. วันที่ 29 มี.ค.60 เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และ จ.ลำพูนบางส่วน เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเกิดไฟดับครั้งใหญ่ของภาคเหนือ เนื่องจากกระทบในหลายจังหวัด  หลังเกิดเหตุทางหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 เชียงใหม่ ได้มีการแจ้งสาเหตุเบื้องต้นผ่านทางสังคมออนไลน์  ว่าเกิดการขัดข้องจากระบบจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ขณะเดียวกันได้มีประชาชนโทรศัพท์เข้าไปสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจำนวนมาก

กระทั่ง คณะทำงานสื่อสารองค์กร กฟผ. ได้มีการชี้แจงในเบื้องต้นว่า จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และ พะเยา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.05 น. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ตรวจสอบสาเหตุในเบื้องต้นพบว่า เกิดความผิดปกติจากระบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ส่งผลให้อุปกรณ์ตัดต่อไฟ (Breaker) ซึ่งทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมได้ปลดตัวเองออกจากระบบ ทำให้กระแสไฟฟ้าที่มาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ไม่สามารถเข้าสู่สายส่งขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาไฟดับดังกล่าว   ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.20 น. โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายส่งภาคเหนือ แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนได้แล้วเสร็จ และสามารถทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และในช่วงเย็นวันเดียวกันได้มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ  เหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ3 ขัดข้อง ทำให้ไฟฟ้าดับประมาณ 530 เมกกะวัตต์ จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า 850 เมกกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 62  กฟผ.ได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) ชี้แจงว่า สำหรับกรณีไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากระบบไฟที่ป้อนเพื่อควบคุมอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติทำงานขัดข้อง ทำให้อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติทำงานพร้อมกัน 2 ชุด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยปกติอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติได้ถูกออกแบบมาให้มีถึง 2 ชุด ซึ่งหากชุดใดชุดหนึ่งขัดข้อง อีกชุดหนึ่งยังสามารถทำงานต่อไปได้ โดยไม่มีปัญหาในการจ่ายไฟ ทั้งนี้เหตุดังกล่าว ส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และ จ.ลำพูนบางส่วน โดยมีไฟฟ้าดับประมาณ 530 เมกกะวัตต์ จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า 850 เมกกะวัตต์ ในเวลาดังกล่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 62  กฟผ.ได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเมื่อเวลา 10.20 น. เริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และเวลา 11.00 น. จ่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมด

กฟผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ใช้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบไฟป้อนเพื่อควบคุมอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก


ภาคเหนือมีการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ และระบบส่งไฟฟ้าที่มั่นคง พร้อมการเชื่อมโยงไฟฟ้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางด้วย ตลอดจนในอนาคตมีแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคเหนือตอนบนด้วย จึงให้ความมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือมีความมั่นคงเพียงพอ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1123 วันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์